1 mai – Sfântul Proroc Ieremia

Sfântul Ieremia din Anatot este unul din profeţii mari ai Vechiului Testament. El a vestit poporului judecata aspră a lui Dumnezeu şi nenorocirile ce se vor abate asupra Ierusalimului, din cauza idolatriei în care căzuse.

În timpul său au domnit patru regi: Iosia, Ioachim, Iehonia şi Sedechia. A fost închis de către regele Ioachim întrucât Sfântul Proroc Ieremia îi îndemna pe iudei să se supună jugului străin, căci este trimis de Dumnezeu pentru curăţirea păcatelor lor. A fost socotit trădător şi aruncat în închisoare.

A fost şi profetul decăderii Regatului Iudeei, prorocind că babilonienii vor cuceri Ierusalimul. A profeţit şi anii robiei, 70 de ani.

Sfântul Ieremia a mai prorocit şi despre Patimile Mântuitorului Hristos iar, când era în Egipt, a prorocit despre sfărâmarea idolilor şi despre venirea în Egipt a Preacuratei Născătoare de Dumnezeu cu Pruncul.

A fost ucis cu pietre în timpul refugierii iudeilor lor în Egipt, după distrugerea Templului.

Sfinții zilei
Sfinții zilei
1 mai - Sfântul Proroc Ieremia
1 mai - Sfântul Proroc Ieremia
/