17 mai – Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia. Sf. Cuv. Nectarie și Teofan

Sf. Ap. Andronic a fost unul din cei șaptezeci de apostoli și era rudă cu Sfântul Apostol Pavel.

El L-a propovăduit pe Mântuitorul Iisus Hristos și a luptat împot riva închinării la idoli. Despre el menționează Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani: Îmbrățișați pe Andronic și pe Iunia, cei de neam cu mine și împreună închiși cu mine, care sunt vestiți între apostoli și care înaintea mea au fost în Hristos (Romani 16, 7).

Prin eforturile misionare ale Sfinților Andronic și Iunia, mulți păgâni s-au convertit la creștinism și au fost construite multe biserici.

În secolul al V-lea, în timpul împăraților Arcadius și Honorius au fost descoperite moaștele Sfinților Andronic și Iunia într-o periferie a Constantinopolului, în Evghenia, în partea de răsărit. Mai târziu, pe acest loc a fost zidită o biserică impunătoare.

Tot astăzi, Biserica Ortodoxă face pomenirea Cuvioșilor Nectarie și Teofan.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
17 mai - Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia. Sf. Cuv. Nectarie și Teofan
17 mai - Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia. Sf. Cuv. Nectarie și Teofan
/