4 iulie – Sf. Ier. Andrei, arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta, Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli)

Sfântul Andrei Criteanul este cunoscut ca unul dintre cei mai de seamă și mai prolifici creatori de canoane și imne, deosebite prin frumusețea formei și profunzimea gândirii.

Sfântul Andrei Criteanul este menționat în izvoarele istorice începând cu secolul al IX-lea. S-a născut în Damasc în jurul anului 600.

De la o vârstă fragedă a fost făcut diacon de către Patriarhul Ierusalimului şi a participat la Sinodul al VI-lea Ecumenic din 680-681, fiind trimis cu mărturisirea de credinţă a Bisericii din Ierusalim la acest sinod. După o vreme a fost ales Episcop în Creta.

El a alcătuit cărţi pline de înţelepciune, în care s-a arătat cuvântător iscusit şi insuflat de Dumnezeu. Pe lângă alte scrieri, Sfântul Andrei a alcătuit Canonul cel Mare care se citeşte în Postul Paştilor. Şi-a păstorit credincioşii cu frică de Dumnezeu, fiind tuturor pildă vie şi jertfelnică de dăruire. Sfantul Andrei Criteanul a murit în jurul anului 740.

Tot în această zi pomenim pe Sfânta Cuvioasă Marta, mama Sfântului Simeon din Muntele Minunat (sec. VI), care a vieţuit făcând multe fapte bune şi primind străinii.

Sfinții zilei
Sfinții zilei
4 iulie - Sf. Ier. Andrei, arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta, Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli)
4 iulie - Sf. Ier. Andrei, arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta, Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli)
/