30 iunie – Soborul celor 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț

Sfinții zilei

În această lună, în ziua a treizecea, soborul Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli celor doisprezece, cu arătare, cum și unde fiecare dintr-înșii a propovăduit și unde s-a săvârșit:

PETRU apostolul și întâiul ucenicilor, propovăduind întâi Evanghelia în Iudeea și în Antiohia, după aceea în Pont, Galatia, Capadocia, Asia și în Bitinia, s-a pogorât până la Roma. Și biruind cu minunile pe Simon vrăjitorul, a fost răstignit de Nero cu capul în jos și așa și-a primit sfârșitul.

PAVEL apostolul și corifeul apostolilor, întrecând pe toți apostolii cu dumnezeiasca râvnă și cu credința în Hristos, propovăduind pe Hristos din Ierusalim până la Iliric, și mergând la cetatea Romei, i s-a tăiat capul de către Nero.

ANDREI apostolul, cel întâi-chemat și fratele lui Petru, propovăduind pe Hristos în toată marginea Mării din Bitinia, a Pontului și a Armeniei, și întorcându-se prin Pont și Bizantia, s-a pogorât până la Elada, și fiind răstignit de Egeat la Patarele Ahaiei, și-a primit sfârșitul.

IACOV apostolul și fiul lui Zevedei propovăduind pe Hristos în toată Iudeea, a fost omorât de Irod Agripa cu sabia, pentru buna sa îndrăzneală.

IOAN evanghelistul și cuvântătorul de Dumnezeu și fratele lui Iacov, cel ce s-a rezemat de pieptul lui Hristos, propovăduind pe Hristos în Asia, și fiind izgonit de Domițian la Patmos, și trăgând multă mulțime de popor către Hristos, s-a întors la Efes și s-a odihnit cu pace, plin fiind de zile.

FILIP cel din Betsaida Galileii, împreună-cetățean fiind cu Andrei și cu Petru propovăduind și el pe Hristos în Asia și în Ierapoli cu Mariamni sora sa și cu Bartolomeu, pe urmă fiind răstignit de către elini în Ierapole, și-a primit sfârșitul.

TOMA, care și Geamăn se zice, propovăduind Evanghelia lui Hristos la părți, mideni, perși și indieni, cei ce se zic bogați, s-a săvârșit fiind pătruns de dânșii cu suliți.

BARTOLOMEU, apostolul propovăduind Evanghelia lui Hristos la indienii ce se zic bogați, a fost răstignit în Urbanupoli, de și-a primit sfârșitul într-însa, iar sfintele lui moaște punându-le într-o raclă de fier, le-a aruncat în mare.

MATEI, care și Levi se zice, fratele lui Iacov Alfeu, vameșul și evanghelistul, care și ospăț mare a făcut lui Iisus, propovăduind pe Hristos, și fiind împroșcat cu pietre, a răposat în Ierapoli Asiriei, primindu-și sfârșitul prin foc.

IACOV ALFEU și fratele lui Matei, căci amândoi aveau tată pe Alfeu, fiind spânzurat pe cruce de cei necredincioși, și-a primit sfârșitul.

SIMON Zilotul cel din Cana-Galileii, care și Natanail este numit în Evanghelia după Ioan, trecând prin toată Mauritania și prin Africa, propovăduind pe Hristos, și fiind răstignit de dânșii, s-a săvârșit.

TADEU: Iuda al lui Iacov, care de Luca și în Evanghelie și în Fapte este numit Iuda, iar de Matei și de Marcu este numit Tadeu și Liveu, frate fiind după trup Domnului nostru Iisus Hristos, propovăduind Evanghelia în Mesopotamia, apoi a răposat în cetatea Ararat, fiind spânzurat și săgetat de necredincioși.

MATIA care în locul vânzătorului a fost pus în număr cu Apostolii, propovăduind pe Hristos în Etiopia, și chinuit fiind de dânșii cu multe chinuri, și-a dat sufletul la Dumnezeu.

IACOV, FRATELE DOMNULUI, și fecior lui Iosif logodnicul, fiind întâiul episcop al Ierusalimului, fiind aruncat jos de pe aripa templului și lovit în cap cu un mai de cele de la nălbitori, și-a primit sfârșitul.

SIMEON, care și Simeon și Cleopa se cheamă, feciorul lui Iosif și fratele lui Iacov, al doilea episcop al Ierusalimului. Acesta a trăit o sută douăzeci de ani, căci era rudenie Domnnlui, și din neamul lui Iuda; fiind osândit și silit de Domițian, împăratul Romei, să bea otravă ce era scoasă din târâtoare veninoase, din șerpi, scorpii și din păianjeni, n-a pățit nici o stricăciune; apoi fiind răstignit de Traian împăratul, s-a săvârșit.

BARNABA, care și Iosif se zice, de care se amintește în Faptele Apostolilor, a scris Evanghelia după Matei cu mâna sa, și s-a săvârșit ucis cu pietre în Cipru.

MARCU evanghelistul, care era ucenic și fiu duhovnicesc lui Petru, corifeul apostolilor, și a scris de la dânsul Evanghelia, a propovăduit Evanghelia în Alexandria și prin ținuturile ei până la Pentapoli. După aceea, fiind tras în Alexandria Egiptului și fiind ars, a mărturisit și l-au îngropat acolo.

LUCA evanghelistul și doctorul (și cu Pavel dimpreună călătorul) a scris Evanghelia după propovăduirea fericitului Pavel, încă și Faptele Apostolilor; după ce s-a dus de la Roma, lăsând acolo pe Pavel, a învățat prin toată Grecia precum se spune, și s-a săvârșit cu pace la Teba Beoției, fiind de optzeci de ani. Și se spune că el cel dintâi a zugrăvit icoana Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos și a pururea Fecioarei Maria, ceea ce L-a născut pe Dânsul, și a corifeilor apostolilor, și de acolo a ieșit în toată lumea acest binecredincios și a tot cinstit lucru.

FILIP, care este pomenit în Fapte, cel ce este din Cezareea Palestinei, care a fost însurat și a avut patru fiice proorocițe, a fost făcut de apostoli diacon, și a botezat pe Simon, ce se fațărnicise, și a luminat de asemenea pe etiopianul famen. Acesta propovăduind în Trala Asiei, a murit acolo cu toate patru fiice ale sale.

ANANIA apostolul și episcopul Damascului, care prin descoperire dumnezeiască a botezat pe Pavel, făcând multe tămăduiri în Damasc și în Elefterupoli, a fost bătut cu vine de bou de guvernatorul Lupian, și zgâriat pe coaste și ars cu făclii, apoi ucis cu pietre afară din cetate.

JUST, care și Just și Varsava este numit, a fost la un gând cu cei șaptezeci de ucenici, fiind unul dintre ei.

ȘTEFAN, întâiul mucenic, unul din cei șapte diaconi și din cei șaptezeci de ucenici, este pomenit în Faptele Apostolilor. El a fost omorât cu pietre de iudei, fiind îndemnător și Pavel la moartea lui.

PROHOR, și acesta din cei șapte diaconi, și din cei șaptezeci de ucenici, care a fost episcop al Nicomidiei din eparhia Bitiniei, cu pace s-a săvârșit.

NICANOR unul fiind din cei șapte diaconi și din cei șaptezeci de ucenici, care a fost episcop al Bostrilor Arabiei, de elini prin foc a fost ucis.

PARMENA, unul din cei șapte diaconi și din cei șaptezeci de ucenici, în vederea apostolilor, cu pace s-a săvârșit în slujba sa”.

30 iunie - Soborul celor 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț
Sfinții zilei
30 iunie - Soborul celor 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț
Loading
/

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Sfinții zilei
24 mai – Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat

24 mai – Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat

Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat Acest Sfânt Cuvios s-a născut în Antiohia Siriei în anul 521. Încă de la şase ani, după ce tatăl său, Ioan, a murit în timpul unui cutremur, cu binecuvântarea mamei sale, Sfânta Marta (pomenită la 4 iulie), a mers în Seleucia,...