Apoftegme ale Sfântului Sisoe

Vorbe de înțelepciune

  1. Caută-L pe Domnul şi nu căuta unde locuieşte;

  2. Ruşinea şi netemerea de multe ori aduc păcatul;

  3. Voia ta o leapădă şi te fă fără grijă şi vei avea odihnă;

  4. Fiecare din noi se ispiteşte de pofta sa;

  5. Dacă nu Dumnezeu îl va slăvi pe om, slava oamenilor nu este nimic;

  6. Căutaţi tăcerea multă şi smerenia. Căci scris este: fericiţi cei ce rămân întru aceasta.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Dumnezeu este iertare | Părintele Rafail Noica

Dumnezeu este iertare | Părintele Rafail Noica

Părintele Rafail Noica: „Dumnezeu este iertare. Iertarea este deja dată, noi trebuie să ne-o însuşim, trebuie să ne ridicăm la vrednicia acestei iertări, şi atuncea vom vedea cum iertarea face parte integrantă din lubire."