Apostolii Domnului Hristos (Joi, Săptămâna a XIX-a după Rusalii)

de | oct. 12, 2023

Evanghelia zilei: Lc 6, 12 – 19

În zilele acelea a ieşit Iisus la munte să se roage şi a petrecut toată noap­tea în rugăciune către Dumnezeu. Iar când s-a făcut ziuă a chemat la Sine pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli: pe Simon, căruia i-a zis Petru şi pe Andrei, fratele lui; pe Iacov şi pe Ioan, pe Filip şi pe Vartolomeu, pe Matei şi pe Toma, pe Iacob al lui Alfeu şi pe Simon, numit Zelotul, pe Iuda al lui Iacob şi pe Iuda Iscario­teanul, care   s-a făcut vânzător. Şi, pogorându-se cu dânşii, a stat la loc şes unde erau mulţi dintre ucenicii Săi şi mulţime multă de popor din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe lângă marea Tirului şi a Sidonului, care veniseră să-L asculte şi să se tămăduiască de neputinţele lor. Şi cei bân­tuiţi de duhuri necurate se vindecau şi tot poporul căuta să se atingă de El, căci ieşea din El o putere care vindeca pe toţi.

Apostolii Domnului Hristos

Din relatarea lucanică de astăzi aflăm că Domnul Hristos a chemat la sine un grup de ucenici, care mai apoi s-au numit apostoli. Aceştia nu s-au numit de la început apostoli, ci numai când au fost trimişi în mi­siune de probă, doi câte doi, prin cetăţile Iudeii. Astfel, mai înainte ca ci­ne­va să devină apostol, trebuia să fie ucenic al Domnului, adică martor al faptelor şi cuvintelor Domnului Hristos.[1]

Aşadar, apostolii înainte de a se numi „apostoli” au fost ucenici. Trebuie să amintim faptul că Domnul Hristos a avut un grup de cel puţin 82 sau 84 de ucenici. Dintre aceştia şi-a ales 12 apostoli pe care i-a trimis în misiune de probă.

Prin faptul că şi ceilalţi 70 (respectiv 72)[2] de ucenici au fost tri­mişi în misiune s-au numit şi ei, prin extensie, apostoli. De fapt, apostol devine oricine îl mărturiseşte pe Domnul Hristos. Aceasta este raţiunea pentru care Saul din Tars a fost numit Apostol, pe lângă cei 12. Aceasta este raţiunea pentru care şi Sfântul Evanghelist Luca sau Marcu sunt numiţi apostoli, chiar dacă au fost ucenici ai apostolilor. În fine, aceasta este raţiunea pentru care în calendarul creştin ortodox sunt amintiţi şi alţi sfinţi apostoli precum: Sfântul Apostol Timotei (prăznuit de Biserică la data de 22 ianuarie); Sfinţii Apostoli şi Mucenici Aquila şi Priscila, soţia sa (pe 13 februarie); Sfinţii Apostoli Arhip, Filimon şi soţia sa Apfia (pe 19 februarie), Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru (pe 28 aprilie), Sfân­tul Apostol Andronic (17 mai) sau Sfinţii Împăraţi Constantin şi maica sa Elena (pe 21 mai), care au fost numiţi de Biserică întocmai cu apostolii, chiar dacă au trăit la 3 secole după. La fel au fost numite de biserică mi­ro­nosiţele femei sau unele din muceniţe. De pildă, pe 22 iulie Biserica o prăznuieşte pe Sfânta Muceniţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena sau pe 24 septembrie pe Sfânta Mare Muceniţă întocmai cu Apostolii Tecla. Prin urmare, a fi apostol sau întocmai cu apostolii înseamnă a răspunde chemării Domnului Hristos, a te forma după Hristos sau a-L lăsa pe Hristos să se formeze în tine, să locuiască în tine şi în fine, a-L mărturisi pe Hristos, chiar cu preţul vieţii.

Cei 12 Apostoli s-au învrednicit de un dar special care pus în lu­crare a devenit harismă. Au devenit pentru cei din jurul lor oameni ha­ris­matici; dar nu toţi, pentru că Iuda Iscarioteanul, deşi a fost ales, s-a făcut trădător. Extrapolând putem spune că Dumnezeu ne-a ales pe toţi. Din momentul Botezului toţi suntem ai lui Hristos, suntem aleşi de El, suntem însemnaţi de El. Depinde însă şi de noi înşine dacă rămânem în această alegere, pentru că alegerea înseamnă misiune. Dumnezeu nu ne-a ales doar pentru noi, ci în momentul alegerii ne-a destinat unii altora, cum subliniază preotul în fiecare ectenie:

„Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.”.

Aşadar nu este suficient să-mi dau viaţa sau să-mi încredinţez viaţa lui Hristos, ci trebuie să ne dăm viaţa noastră lui Hristos, slujindu-ne unii pe alţii. Acest mandat al slujirii îl primim în momentul botezului. Într-un fel, prin botez toţi am devenit apostoli. Fiecare creştin este un apostol care-L mărturiseşte prin viaţa lui, prin trăirea lui, prin făptuirea lui pe Domnul Hristos. Aspectul acesta este foarte bine subliniat la sfârşitul fiecărei Sfinte Liturghii. Suntem invitaţi să ieşim din Biserică, dar în numele Domnului, adică săvârşind lucrarea Domnului. Este ca şi când ni s-ar spune că odată cu sfârşitul Sfintei Liturghii nu se sfârşeşte şi lucra­rea noastră de slujire adusă lui Dumnezeu. Este ceea ce teologii au numit „Liturghia după Liturghie”.[3]

Ca unul ce a intrat în comuniune cu Hristos, creştinul are menirea de a fi „crea­tor de comunitate”, de a fi un exemplu viu prin însăşi viaţa sa, precum în­demna Sfântul Serafim de Sarov:

„Dobândeşte pacea ta lăuntrică şi mii de oameni se vor aduna în jurul tău.”.[4]

Aşadar, dinamica misiunii creştine, a apos­to­la­tului creştin de astăzi este o dinamică de atracţie, de prezenţă. Aceasta înseamnă că trebuie să părăsim confortul din comunităţile noastre, nu ne­apărat pentru a pleca în deşert, ci pentru a merge printre mulţimi, în locuri cuprinse de întu­neric, pentru a trăi acolo şi pentru a face să stră­lucească acolo Lumina, care este Hristos Domnul ascuns în sufletele noastre.[5]

[1] Fapte 1, 22.

[2] Lc 10, 1, 17.

[3] Pr. Prof. Dr. ION BRIA, Liturghia după Liturghie – o tipologie a misiunii apostolice şi a mărturiei creştine azi, Ed. Athena, Bucureşti, 1996, pp. 65 – 67.

[4] Viaţa şi învăţăturile Sfântului Serafim de Sarov, Mănăstirea Slătioara, 1995, p. 8.

[5] Pr. Prof. Dr. BORIS BOBRINSKOY, Taina Bisericii, trad. VASILE MANEA, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2002, p. 189.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Apostolii Domnului Hristos (Joi, Săptămâna a XIX-a după Rusalii)
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/prileapetru/" target="_self">Pr. Petru Ioan Ilea</a>

Pr. Petru Ioan Ilea

Preot, doctor în teologie, hirotonit preot de către Preasfințitul Vasile Someșanul în data de 6 septembrie 2004 pe seama Centrului de Îngrijire și Asistență din Cluj-Napoca, Protopopiatul Cluj II unde a slujit până la data de 15 mai 2010 când a fost transferat la Parohia ,,Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca unde slujește în prezent.

Emisiuni recente

Când va fi sfârșitul lumii? Ce ne spune Biblia? P5

Când va fi sfârșitul lumii? Ce ne spune Biblia? P5

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură”, susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19:00.   Focul apare ca element transformator la...

Călăuzirea duhovnicească în BOA

Călăuzirea duhovnicească în BOA

Despre călăuzirea duhovnicească în BOR - tema despre care vom vorbi în această emisiune. O temă care privește pe toți cei interesați de viața spirituală de mântuire . A cere călăuzirea cuiva este un act de smerenie dar și un gând bun cu privire la creditul pe care îl...