(audio) Cuvântul Mitropolitului Bartolomeu, la înființarea Radio Renașterea

de | mai 1, 2020

Ziua de 1 mai 1999 a reprezentat un moment crucial în viaţa Arhiepiscopiei Clujului, de vreme ce, în FM începea să emită Radio Renaşterea, prima instituţie de acest fel din întreaga Biserică Ortodoxă transilvăneană şi a doua la nivel naţional. Iniţiativa deschiderii acestei staţii radio i-a aparţinut Arhiepiscopului Bartolomeu, dat fiind noul context din România, după anul 1989, când Biserica a putut să-şi lărgească orizontul misionar. Slujindu-se de undele herţiene, cuvântul Evangheliei lui Hristos a putut ieşi dintre zidurile bisericilor, unde a fost încătuşat 45 de ani, pentru a pătrunde în casele şi în sufletele oamenilor, care din diverse motive, şi în anumite momente, nu pot călca pragul bisericii. Arhiepiscopul Bartolomeu a purtat o grijă cu totul deosebită deschiderii noii staţii radio, ştiind că emisiunile ce vor fi difuzate la acest post de radio vor ajuta la însănătoşirea morală a societăţii româneşti, după cum sublinia marele ierarh în cuvântul de deschidere a postului Radio Renaşterea:

„Iubiţi ascultători, Hristos a înviat! Şi bine v-am găsit în văzduhul de azur al postului nostru de radio Renaşterea. Aşezământul acesta de misiune ortodoxă nu face altceva decât să răspundă unor trebuinţe şi aşteptări ale credincioşilor noştri şi, în general, ale unui segment foarte important din populaţia transilvană. Iar răspunsul nostru nu poate avea un alt model decât pe acela al predicii apostolice. Primii creştini din Corint, convertiţi şi botezaţi de Sfântul Pavel, au rămas cu o credinţă simplă şi cu o învăţătură elementară pe care apostolul, grăbit să propovăduiască Evanghelia şi în alte cetăţi, nu avusese timp să le consolideze. Ca urmare, unii mai slabi de înger începuseră să cedeze sub povara inerţiilor, dar şi în bătaia vântului secetos al primelor erezii şi schisme. Desigur, ei aşteptau pe cineva care să-i ajute, iar Dumnezeu le-a trimis pe Apollo, un tânăr iudeu devenit creştin, al cărui zel misionar se întemeia nu numai pe credinţă, ci şi pe o vastă cultură religioasă şi laică agonisită în marea Metropolă a Alexandriei. Roadele noului Apostol n-au întârziat să se arate, iar Pavel nu a întârziat să le salute din cetatea Efesului, unde se afla atunci, printr-o dublă comparaţie: Pavel a sădit, Apollo a udat, iar Dumnezeu a făcut să crească. Pavel a pus temelia, Apollo a zidit pe ea iar Dumnezeu va răsplăti lucrarea fiecăruia.

Poporul român e creştin încă din leagănul istoriei sale şi s-a menţinut creştin de-a lungul secolelor. Nici recentele decenii ale comunismului ateu n-au izbutit să-i stingă flacăra credinţei, dar prin alungarea religiei din şcoală, prin teroarea exercitată asupra clerului şi prin severa cenzurare a cuvântului vorbit şi scris, ele i-au făcut flacăra mai subţire şi, în unele cazuri, şovăielnică. Iată de ce candela credinţei creştine se cere astăzi nutrită cu untdelemn curat. Ostenitorii postului nostru de radio îşi asumă modelul apostolului corintic exercitat de tânărul alexandrin. La noi, la români, Sfântul Andrei este cel ce a sădit, urmaşii săi au udat, iar Domnul a făcut să crească.

 Apoi, vântul secetos al satanei a doborât şi a ofilit, iar noi, acum, i-am cerut Duhului Sfânt să ne redeschidă izvoarele Sfintelor Scripturi şi pe ale Sfintei Tradiţii, cu ale căror ape să facem văzduhul părtaş la o amplă desfăşurare de irigaţii duhovniceşti peste livada noastră de măslini. Aşa a luat fiinţă Radio Renaşterea, a cărui undă ar vrea să aducă în fiece casă adierea unei aripi de înger: mai puţină singurătate celui singur, mai puţină tristeţe celui trist, mai puţină descurajare celui deznădăjduit, mai puţină suferinţă celui suferind, mai multă credinţă celui credincios şi un spor de încredere celui încrezător.

Paginile Bibliei vor fi zilnic deschise şi tâlcuite pe înţelesul tuturor. Sfinţii Părinţi vor deveni contemporanii noştri. Viaţa Bisericii o vom avea în oglindă, dar nu mai puţin viaţa cetăţii în dimensiunea ei culturală. Valorile perene ale spiritualităţii româneşti se cer recuperate în dreapta lor aşezare, iar noi ne vom strădui să o facem prin poezie, muzică, teatru, istorie, eseu filozofic şi literatură pentru copii. Muzica, îndeosebi, va fi la ea acasă, de la Roman Melodul la Bach şi Paul Constantinescu, de la doină la poemul simfonic, de la colinda duioasă la cântecul viteaz.

Ortodox fiind, postul nostru de radio îşi declară deschiderea ecumenică spre celelate Biserici creştine tradiţionale ai căror teologi vor fi bineveniţi în studiourile de aici, pentru ca în jurul aceleiaşi mese rotunde să dezbată împreună cu ai noştri, în auzul tuturor, probleme fundamentale de interes comun.

Începând de astăzi, redactorii de la radio Renaşterea, tineri şi foarte tineri, vor face primul lor pas către marea familie a presei scrise şi audiovizuale, unde speră să fie întâmpinaţi în duhul colegialităţii şi al colaborării. Postul nostru de radio se deschide după aproape patru ani de căutări, chibzuinţe, demersuri procedurale şi edificări tehnice, amânări nedorite şi relansări curajoase.

Vreau să le mulţumesc celor ce ne-au ajutat, dar şi celor ce au căutat să ne împiedice. Primii – mulţi, foarte mulţi – ne-au încurajat, ceilalţi – puţini, foarte puţini – ne-au îndârjit. Ne vom ruga pentru toţi deopotrivă.

Iubiţi ascultători, începând de mâine, Radio Renaşterea va transmite în direct, duminică de duminică şi sărbătoare de sărbătoare, Sfânta Liturghie din Catedrala ortodoxă. Doresc însă să precizez un lucru foarte important: aceste transmisii le sunt destinate în special acelor credincioşi, destul de mulţi, care din diferite pricini nu pot merge la biserică. Liturghia transmisă prin radio nu o poate înlocui pe cea oficiată în sfintele lui Dummnezeu locaşuri. În faţa aparatului de radio creştinul asistă, în faţa altarului participă.

Şi acum, mulţumindu-vă pentru ascultare, vă împărtăşesc tuturor arhiereşti binecuvântări în numele Domnului nostru Iisus Hristos, iar ostenitorilor de aici le adresez urarea şi îndemnul: Sub călăuzirea Duhului Sfânt, cale bună prin văzduhul transilvan!”[1].

La 5 ani de la înfiinţare, adică la 1 mai 2004, Radio Renaşterea începea să emită şi online, iar după încă un an, pe unde herţiene, se ajungea până la Bistriţa, cel de-al doilea oraş ca importanţă al Arhiepiscopiei noastre.

Postul de Radio Renaşterea este un instrument de misiune, în a cărui grilă se regăsesc, întâi de toate, emisiuni cu caracter teologic şi religios, dar şi programe culturale, sociale, muzicale şi informative. Emisiunile nu neglijează nicio categorie de vârstă, chiar dacă există programe dedicate anumitor categorii, cum ar fi adolescenţi, studenţi, persoane cu nevoi speciale sau copii.

Pe tot parcursul existenţei sale, radioul Mitropoliei a susţinut diverse campanii de ajutorare a persoanelor bolnave sau lipsite de mijloacele de subzistenţă, rezultatele fiind apreciate în repetate rânduri[2].


 

[1] Arhiva Radio Renaşterea, Banda Martor, 1 mai 1999.

[2] Ştefan Iloaie, „Activitatea culturală”, în volumul Mitropolitul Bartolomeu al Clujului (1921-2011), In Memoriam, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011, pp. 34-45.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Se împlinesc 109 ani de la nașterea Patriarhului Teoctist

Se împlinesc 109 ani de la nașterea Patriarhului Teoctist

În data de 7 februarie se împlinesc 109 ani de la nașterea Patriarhului Teoctist, care a păstorit Biserica Ortodoxă Română vreme de 21 de ani. Repere biografice Patriarhul Teoctist s-a născut în anul 1915 în satul Tocileni, județul Botoșani, din familia părinților...