Rugăciunea stăruitoare

Rugăciunea stăruitoare

Evanghelia zilei: Lc 18, 2 – 8 Zis-a Domnul pilda aceasta: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea şi de oameni nu se ruşina. Era însă în cetatea aceea şi o vă­duvă care venea la el şi-i zicea: fă-mi dreptate faţă de pârâşul meu. Şi n-a voit multă...

Împărtăşirea cu Hristos (Luni. Săptămâna a IV-a după Paşti)

Împărtăşirea cu Hristos (Luni. Săptămâna a IV-a după Paşti)

Evanghelia zilei: In 6, 56 – 69 Zis-a Domnul către iudeii care crezuseră în El: cel care mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine şi Eu în el. Precum Tatăl cel viu M-a trimis pe Mine şi Eu viez pentru Tatăl, aşa şi cel care Mă mănâncă pe Mine va fi viu...

Porunca iubirii (Sâmbătă, Săptămâna a III-a după Paşti)

Porunca iubirii (Sâmbătă, Săptămâna a III-a după Paşti)

Evanghelia zilei: In 15, 17 – 16, 2 Zis-a Domnul ucenicilor Săi: aceasta vă poruncesc vouă: să vă iubiţi unul pe altul. Dacă vă urăşte pe voi lumea, gândiţi-vă că mai întâi M-a urât pe Mine. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi pe al său; dar pentru că voi nu sunteţi...

Pâinea vieţii (Vineri, Săptămâna a III-a după Paşti)

Pâinea vieţii (Vineri, Săptămâna a III-a după Paşti)

Evanghelia zilei: In 6, 48 – 54 Zis-a Domnul către iudeii care crezuseră în El: Eu sunt pâinea vieţii. Părinţii voştri au mâncat mană în pustie, dar au murit. Pâinea care se pogoară din cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu mai moare. Eu sunt pâinea cea...

Emisiuni recente