Dinarul Cezarului (Luni, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Dinarul Cezarului (Luni, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 12, 13 – 17 În vremea aceea căpeteniile preoţilor şi cărturarii au trimis la Iisus pe unii din farisei şi din irodiani, ca să-L prindă în cuvânt. Deci au venit şi I-au zis: Învăţătorule, ştim că eşti omul adevărului şi nu-Ţi pasă de nimeni,...

Cele cinci medieri cosmice (Joi, săptămâna a 7-a după Paști)

Cele cinci medieri cosmice (Joi, săptămâna a 7-a după Paști)

Evanghelia zilei: Ev. Ioan 16, 23-33 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Adevărat, adevărat zic vouă: Oricâte veți cere de la Tatăl în numele Meu, El vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele Meu; cereți și veți primi, ca bucuria voastră să fie deplină. Acestea vi...

Nașterea duhovnicească (Miercuri, săptămâna a 7-a după Paști)

Nașterea duhovnicească (Miercuri, săptămâna a 7-a după Paști)

Evanghelia zilei: Ev. Ioan 16, 15-23 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Toate câte are Tatăl ale Mele sunt; de aceea am zis că din al Meu va lua și va vesti vouă. Puțin și nu Mă veți mai vedea, și iarăși puțin și Mă veți vedea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. Deci, unii...

Iconomia Duhului Sfânt (Marți, săptămâna a 7-a după Paști)

Iconomia Duhului Sfânt (Marți, săptămâna a 7-a după Paști)

Evanghelia zilei: Ev. Ioan 16, 2-13 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Vine ceasul când oricine vă va ucide va crede că aduce închinare lui Dumnezeu. Și acestea le vor face pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine. Iar acestea vi le-am spus ca să vă aduceți...

Pacea Mea o dau vouă (Luni, săptămâna a 7-a după Paști)

Pacea Mea o dau vouă (Luni, săptămâna a 7-a după Paști)

Evanghelia zilei: Ev. Ioan 14, 27-31; 15, 1-7 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. Ați auzit că v-am spus: Mă duc și voi veni la voi. Dacă M-ați iubi, v-ați bucura că v-am spus că Mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl Meu...

Cereți și vi se va da (Sâmbătă, Săptămâna a 6-a după Paști)

Cereți și vi se va da (Sâmbătă, Săptămâna a 6-a după Paști)

Evanghelia zilei: Ev. Ioan 14, 1-11 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la Mine, ci Tatăl, Care rămâne întru Mine, El Însuși face aceste lucrări. Credeți Mie că Eu sunt întru Tatăl și Tatăl este întru Mine, iar de nu,...

Voi sunteți lumina lumii (Miercuri săptămâna a 6-a după Paști)

Voi sunteți lumina lumii (Miercuri săptămâna a 6-a după Paști)

Evanghelia zilei: Ev. Ioan 12, 36-47 Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Cât aveți Lumina, credeți în Lumină, ca să fiți fii ai Luminii. Acestea le-a vorbit Iisus și, plecând, S-a ascuns de ei. Dar, deși a făcut atâtea minuni înaintea lor, ei tot nu...

Venirea elinilor la Hristos (Marți, săptămâna a 6-a dupa Paști)

Venirea elinilor la Hristos (Marți, săptămâna a 6-a dupa Paști)

Evanghelia zilei: Ev. Ioan 12, 19-36 În vremea aceea fariseii ziceau între ei: Vedeți că nimic nu folosiți! Iată, lumea s-a dus după El. Și erau niște elini, din cei ce se suiseră să se închine la sărbătoare. Deci aceștia au venit la Filip, care era din Betsaida...

Unul pentru toți (Luni, săptămâna a 6-a după Paști)

Unul pentru toți (Luni, săptămâna a 6-a după Paști)

Evanghelia zilei: În vremea aceea arhiereii și fariseii au adunat sobor împotriva lui Iisus și ziceau: Ce este de făcut, pentru că Omul acesta săvârșește multe minuni? Dacă-L lăsăm așa, toți vor crede în El și vor veni romanii și ne vor lua și țara și neamul. Iar...

Eu și Tatăl una suntem (Sâmbătă, săptămâna a 5-a dupa Paști)

Eu și Tatăl una suntem (Sâmbătă, săptămâna a 5-a dupa Paști)

Evanghelia zilei: Ioan 10, 27-38 Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Oile Mele ascultă de glasul Meu și Eu le cunosc pe ele; ele vin după Mine și Eu le dau viață veșnică și nu vor pieri în veac, iar din mâna Mea nimeni nu le va răpi. Tatăl Meu, Care Mi...

Păstorul cel bun (Vineri, săptămâna a 5-a dupa Paști)

Păstorul cel bun (Vineri, săptămâna a 5-a dupa Paști)

Evanghelia zilei: Ioan 10, 17-28 Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Pentru aceasta Mă iubește Tatăl, fiindcă Eu Îmi pun sufletul, ca iarăși să-l iau. Nimeni nu-l ia de la Mine, ci Eu de la Mine însumi îl pun. Putere am Eu ca să-l pun și putere am,...

Vederea trupească și vederea sufletească (Joi, apt. a 5-a dupa Paști)

Vederea trupească și vederea sufletească (Joi, apt. a 5-a dupa Paști)

Evanghelia zilei: Ioan 9, 39-41; 10, 1-9 Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Și au auzit acestea unii dintre fariseii care erau cu El și I-au zis: Oare și...

Emisiuni recente