Chemarea lui Levi (Sâmbătă, Săptămâna a treia a Postului Mare)

Chemarea lui Levi (Sâmbătă, Săptămâna a treia a Postului Mare)

Evanghelia zilei: Mc 2, 14 – 17 În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut pe Levi al lui Alfeu şezând la vamă şi i-a zis: vino după Mine. Iar el, sculându-se, a mers după Dânsul. Şi, când a prânzit în casa lui Levi, au fost la masă mulţi vameşi şi păcătoşi care şedeau...

Dinarul Cezarului (Luni, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Dinarul Cezarului (Luni, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 12, 13 – 17 În vremea aceea căpeteniile preoţilor şi cărturarii au trimis la Iisus pe unii din farisei şi din irodiani, ca să-L prindă în cuvânt. Deci au venit şi I-au zis: Învăţătorule, ştim că eşti omul adevărului şi nu-Ţi pasă de nimeni,...

„Glasul celui ce strigă” (Joi, Săptămâna a XXXII-a după Rusalii)

„Glasul celui ce strigă” (Joi, Săptămâna a XXXII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 11, 27 – 33 În vremea aceea a venit Iisus iarăşi în Ierusalim; şi, când se plimba Iisus prin templu, au venit la Dânsul căpeteniile preoţilor, cărturarii şi bătrânii şi I-au zis: cu ce putere faci acestea? Şi cine Ţi-a dat Ţie puterea aceasta, ca...

Dumnezeu sau mamona (Sâmbătă, Săptămâna a XXXI-a după Rusalii)

Dumnezeu sau mamona (Sâmbătă, Săptămâna a XXXI-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 16, 10 – 15 Zis-a Domnul: cel care este credincios în puţin şi în mult este credincios; şi cel ce este nedrept în puţin şi în mult este nedrept. Deci, dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţia nedreaptă, cine vă va încredinţa vouă pe cea adevă­rată?...

Comoara din ceruri (Joi, Săptămâna a XXXI-a după Rusalii)

Comoara din ceruri (Joi, Săptămâna a XXXI-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 10, 17 – 27 În vremea aceea, ieşind Iisus în drum ca să plece, a alergat cineva către El şi, îngenunchind înaintea Lui, L-a întrebat, zicând: Învăţătorule bun, ce să fac ca să moştenesc viaţa cea veşnică? Iar Iisus i-a răspuns: pentru ce îmi zici...

Emisiuni recente