Curăţirea de lepră (Sâmbătă. Săptămâna a doua a Postului Mare)

Curăţirea de lepră (Sâmbătă. Săptămâna a doua a Postului Mare)

Evanghelia zilei: Mc 1, 35 – 44 În vremea aceea s-a dus Iisus într-un loc pustiu şi se ruga acolo. Dar au mers după Dânsul Simon şi cei ce erau cu el şi, găsindu-L, I-au zis: toţi Te caută. Iar Iisus le-a răspuns: să mergem prin oraşele şi prin satele care sunt mai...

Vederea luminii dumnezeieşti (Joi, Săptămâna a XXX-a după Rusalii)

Vederea luminii dumnezeieşti (Joi, Săptămâna a XXX-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 9, 10 – 16 În vremea aceea ucenicii au păstrat cuvântul lui Iisus, întrebându-se între ei: ce înseamnă oare a învia din morţi? Şi L-au întrebat pe Dânsul, zicând: pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? Iar Iisus, răspun­zând,...

„Aluatul fariseilor” (Luni, Săptămâna a XXX-a după Rusalii)

„Aluatul fariseilor” (Luni, Săptămâna a XXX-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 8, 11 – 21 În vremea aceea au ieşit fariseii şi au început să discute cu Iisus şi să-L ispitească, ce­rând de la Dânsul un semn din cer. Dar Iisus, suspinând în duhul Său, a zis: pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat vă spun vouă că nu se va...

Duhul sărbătorii (Vineri, Săptămâna a XXIX-a după Rusalii)

Duhul sărbătorii (Vineri, Săptămâna a XXIX-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 21, 37 – 38; 22, 1 – 8 În vremea aceea învăţa Iisus ziua în templu, iar noaptea, ieşind din oraş, rămânea pe muntele numit Muntele Măslinilor. Şi tot poporul venea dis-de-dimineaţă la El în tem­plu, ca să-L asculte. Iar acum se apropia praznicul...

„Roada Duhului” (Joi, Săptămâna a XXIX-a după Rusalii)

„Roada Duhului” (Joi, Săptămâna a XXIX-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 21, 28 – 33 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: prindeţi curaj şi vă ridicaţi capetele voastre, pentru că se apropie mântuirea voastră. Apoi le-a spus o pildă: priviţi smochinul şi toţi co­pacii; când înfrunzesc ştiţi şi voi, privind la ei, că vara...

Templul din Ierusalim (Miercuri, Săptămâna a XXIX-a după Rusalii)

Templul din Ierusalim (Miercuri, Săptămâna a XXIX-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 21, 5 – 8, 10 – 11, 20 – 24 În vremea aceea, vorbind unii cu Iisus despre templu, cum că este îm­podobit cu pie­tre frumoase şi cu podoabe, El a zis: vor veni zile când din cele ce vedeţi nu va ră­mâne piatră pe piatră care să nu se risipească....

Întrebarea saducheilor (Luni. Săptămâna a XXIX-a după Rusalii)

Întrebarea saducheilor (Luni. Săptămâna a XXIX-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 20, 27 – 44 În vremea aceea au venit la Iisus unii dintre saducheii care tăgăduiesc că este înviere şi L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, Moise ne-a lăsat scris: dacă cineva are un frate însurat şi acesta va muri neavând copii, atunci fratele să...

Emisiuni recente