Bartolomeu Valeriu Anania – Poezia Psalmilor: „teologia în starea ei de grație muzicală”

de | mart. 19, 2024

Celebrându-l pe Părintele nostru Mitropolit Bartolomeu Anania, de acum în împlinirea veșniciei, vă invităm să ne bucurăm împreună de poezia psalmilor, pe care arhiereul Clujului a redat-o (tălmăcind-o) și ne-a dăruit-o în profunzimea și frumusețea fără seamăn a cuvântului dumnezeiesc. Ne-a dăruit-o, așadar, în traducerea sau diortosirea psalmilor, dar și în exegeza literară și deopotrivă teologică în adânca, superba sa „Introducere” la Cartea Psalmilor.

„Bartolomeu Valeriu Anania se numără printre ierarhii care au scris pagini strălucite în istoria poporului român, iar una dintre aceste pagini se numește: Biblia sau Sfânta Scriptură. Ediție jubiliară a Sfântului Sinod al  Bisericii Ortodoxe Române. Versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, arhiepiscopul Clujului”, „Biblia lui Bartolomeu” fiind, pentru toți cei care o citesc, „un tezaur teologic și literar, un aflux de cugetare înțeleaptă, de simțire creștinească, ce îi va ajuta să trăiască în unire tainică cu Cel ascuns în Scriptură”, scrie Pr. Arhim. dr. Dumitru Cobzaru (Bartolomeu Valeriu Anania (1921-2011). Omul și istoria, Editura Renașterea/Academia Română, 2023).

Referindu-se la Sfânta Scriptură diortosită de Mitropolitul Bartolomeu, Pr. prof. Stelian Tofană afirmă remarcabil: „Cărturăria neobositului ierarh de la Cluj, revărsată-n slova-i inspirată, se definește pe sine ca fiind una polidimensională. Condeiul său, rostogolit neostoit pe hârtie, a făcut ca Verbul să alerge, să cuvânte, să eternizeze. De aceea, în curgerea timpului, în care s’au așternut și născut pagini unice în istoria, cultura, teologia și gândirea acestui popor, documentul de atitudine lingvistică, teologică, biblică, scriitoricească, ieșit de sub pana iscusită a cărturarului și teologului Bartolomeu Valeriu Anania, (…) reprezintă o culme cu nimb de referință” („Ierarhul Bartolomeu Valeriu Anania – biblist”, 2001). În studiul său „Arhiepiscopul Bartolomeu, un om cuprins prin tâlcuire în dulceața și lumina Revelației” (2001), Pr. Prof. Ioan Chirilă notează admirabil despre traducerea poeziei Vechiului Testament: „Genul poetic nu putea fi mai bine reașezat în forma sa originară decât de un poet. Poetului îi suflă Duhul rima și ritmul, îi cântă inima înțelesurile ascunse și mintea-i străfulgeră lumea cu vestiri minunate, de aceea el ne învață să ne recucerim ființa pentru vremea strălucirii edenice”.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Bartolomeu Valeriu Anania – Poezia Psalmilor: „teologia în starea ei de grație muzicală”
Loading
/

DISTRIBUIE

Emisiuni recente

Duminica Pogorârii Duhului Sfânt | Ioan 7, 37-53

Duminica Pogorârii Duhului Sfânt | Ioan 7, 37-53

La cincizeci de zile după Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și la zece zile după Înălțarea Sa la ceruri, Biserica ne cheamă să prăznuim Pogorârea Duhului Sfânt peste comunitatea apostolilor și peste întreaga creație. Cincizecimea sau Rusaliile este praznicul...

Taina nunții și familia creștină

Taina nunții și familia creștină

În aceasă emisiune ne referim la un subiect relevant și important pentru majoritatea credincioșilor ortodocși. Legătura dintre un bărbat și o femeie nu face doar obiectul legislației civile ci mai ales al rânduielilor bisericești. Oamenii credincioși se cunună la stat...

Pomenirea morților

Pomenirea morților

Întrucât ne aflăm deja în orizontul liturgic al Sâmbetei Rusaliilor, am considerat potrivit să ne amintim că această sâmbătă este dedicată, în mod deosebit, pomenirii celor care au adormit întru nădejdea învierii și a vieții celei veșnice. Dacă vom fi atenți la...