Bilanţul Arhiepiscopiei Clujului în anul 2017

de | feb. 3, 2018

Sâmbătă, 3 februarie 2018, la Centrul eparhial din Cluj-Napoca, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei s-au desfăşurat lucrările Adunării eparhiale, care a făcut bilanţul întregii activităţi a Arhiepiscopiei Clujului din anul 2017, sub aspect spiritual, administrativ, economic, cultural şi misionar-social. Şedinţa Adunării a fost precedată de slujba de Te-Deum oficiată în paraclisul Seminarului Teologic Ortodox.

Bilanţul activităţilor Arhiepiscopiei Clujului, structurate pe principalele coordonate se prezintă astfel:

Evenimentul anului în Arhiepiscopia Clujului Întâlnirea Tinerilor Creştini Ortodocşi din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului desfășurată la Bistrița în zilele de 29 și 30 iulie 2017. La această întâlnire orașul Bistrița a fost animat de peste 1000 de tineri din întreaga Mitropolie, care au participat la programe duhovnicești, educative, culturale și artistice organizate special pentru ei, într-o atmosferă de prietenie, bună cuviință, respect și de încredere în viitorul care le aparține.

Misiunea în rândul tinerilor:

La Întâlnirea înternațională a tinerilor ortodocşi, organizată șa Iași, între 1-4 septembrie 2017, au participat 100 de tineri din Arhiepiscopia Clujului. Anul trecut au fost organizate la Centrul misionar „Ioan Bunea” din Sângeorz Băi, Nicula, Piatra Fântânele, Mărişel şi Ghelari 18 tabere pentru copii şi tineri, cu scop recreativ, o tabără cu tema prevenţiei consumului de droguri, una dedicată pregătirii tinerilor voluntari, care vor activa în asociaţiile de tineret din protopopiate şi din parohii, dar şi tabere pentru 300 de tineri din Basarabia și Cernăuți. La toate acestea au participat peste 1600 de tineri.

Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului a organizat, în perioada 21-26 august 2017, la Mănăstirea Nicula din județul Cluj, cea de-a doua ediție a Tebarei Tradiție și noutate, la care au participat 30 de tineri, cu vârsta între 18 și 23 de ani, din întreaga țară, dedicată comemorării mărturisitorilor din închisorile comuniste.

Au fost aduse într-o stare avansată lucrările de construire la Centrul de tineret din Câmpeneşti, iar în sprijinul tinerilor studioşi, dar fără posibilităţi financiare Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” a oferit 34 de burse elevilor de liceu, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, în valoare totală de 70.700 de lei, la care se adaugă şi bursele în valoare de 30.000 de lei, acordate de Arhiepiscopie.

Misiunea în societate:

Arhiepiscopia Clujului are în derulare în prezent 45 de proiecte şi programe sociale, care acordă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, îngrijii medicale și paliative, educaţie copiilor şi tinerilor, alină suferinţele celor bolnavi şi dau speranţă acolo unde nu mai este. De toată această lucrare filantropică au beneficiat anul trecut peste 14.900 de persoane. În cadrul campaniei „Sănătate pentru sate” au primit sprijin și consilier peste 300 de copii de mediul rural.

Anul trecut au fost acreditate ca furnizori de servicii de asistență socială birourile de asistență socială la 8 din protopopiatele Arhiepiscopiei. Acest lucru va permite o mai bună organizare a muncii de asistență socială la nivelul comunităților parohiale.

În 2017 au fost acordate ajutoare financiare în valoare totala de 750.587 lei: din „Fondul Filantropia”, suma 121.415 lei (în special persoanelor cu nevoi medicale); din proiectul „Cutia Milei pentru săraci” suma de 253.447 lei şi suma de 312.885 lei, rezultată în urma colectei Organizate în prima Duminică din Postul Crăciunului şi suma de 62.840 lei, rezultată în urma colectei pentru proiectele sociale ale Societăţii Femeilor Ortodoxe.

La acestea se adaugă şi sumele din Fondul Central Misionar şi Fondul de întrajutorare pastorală, în valoare de 480.000 de lei, din care au fost ajutaţi preoţii și parohiile lipsite de posibilităţi materiale.

În anul 2017, în Arhiepiscopia Clujului erau în construcţie 63 de biserici şi edificii bisericeşti, în diferite stadii, de la fundaţie până la pictură, şi au fost sfinţite sau resfinţite 22 de biserici.

 

Proiectele pentru anul 2018:

Printre proiectele din acest an ale Arhiepiscopiei se numără: continuarea lucrărilor la mozaicul din Catedrală, continuarea lucrărilor la Centrul Misionar Social „Sfântul Apostol Andrei” din Cluj, finalizarea lucrărilor la Centrul de tineret din Câmpeneşti, demararea lucrărilor laCăminul de bătrâni din Cluj, Făget, deschiderea unui cabinet stomatologic social în cadrul Policlinicii „Sfântul Pantelimon” din Cluj-Napoca, deschiderea Centrului de servicii sociale de la Cojocna.

Amintim de asemenea, și cele trei proiecte majore propuse pentru a marca Centenarul Marii Uniri: inaugurarea în fața Catedralei Mitropolitane din Cluj a statuilor Episcopului Nicolae Ivan și a Mitropolitului Bartolomeu Anania, sfințirea Bisericii „Schimbarea la Față” din Cluj și sfințirea Mănăstirii „Mihai Vodă” din Turda.

 

Dialogul dintre cler şi mireni în Biserica Ortodoxă

Conform Statutului de organizare a Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea eparhială este organul deliberativ pentru toate chestiunile administrative, economice, culturale, social-caritative şi misionare ale Eparhiei. Aceasta se compune din reprezentanţi ai clerului şi credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni, aleşi pe termen de 4 ani, numărul total al membrilor fiind de 30. Implicarea mirenilor în actul de organizare a vieţii bisericeşti reprezintă o componentă esenţială a Ortodoxiei româneşti, care pune accent pe conlucrarea celor două dimensiuni ale Bisericii: poporul şi clerul.

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Clujului

Pr. Bogdan Ivanov

 

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA