În această emisiune aducem în discuţie o chestiune mai delicată, care ţine de rânduielile bisericeşti. Este vorba despre prezenţa femeii în biserică în perioada necurăţiei lunare sau a ciclului menstrual. Pentru femeie este o problemă fiziologică însă ea a constituit subiectul unor reglementări cultice în Vechiul Testament, reglementări care au fost preluate şi în rânduielile bisericeşti. Multă vreme, şi aceasta mai ales în mediile monahale, s-a considerat că femeia, în această perioadă lunară, este impură şi nu se poate apropia de cele sfinte, nici chiar în biserică nu poate intra. S-a considerat necesar de aceea să se clarifice cumva această chestiune chiar dacă în conştiinţa femeilor credincioase a rămas o reţinere în felul în care ele se raportează la biserică în această perioadă.