Cartea Psalmilor – Exegeză și Teologie | Introducere

de | mai 5, 2022

Cartea Psalmilor (ebr. Sefer Tehilim) din punct de vedere biblic, este prima carte a secțiunii Hagiografelor, alcătuită din 150 de psalmi cuprinzând un total de 2527 de versete. Potrivit tradiției iudaice, Cartea Psalmilor ar fi  fost compusă de însuși regele David, însă teologii raționaliști spun că redactarea Psalmilor, ar aparține unei epoci posterioare.

Cartea Psalmilor face parte din arealul poeziei iudaice, în contextul lumii antice, evreii au fost poporul cu cea mai bogată înzestrare poetică. Aproximativ o treime din corpusul Vechiului Testament, este alcătuit din texte poetice. Fără îndoială că Psalmii sunt corolarul poeziei ebraice, numele acestei compoziții poetice vine de la instrumentul muzical, în limba greacă psaltérion – o harpă a zilelor noastre, cu care erau acompaniate imnurile religioase de la Templu. Autorul psalmilor este în primul rând Dumnezeu, însă El își rostește Psalmii prin gura regelui David, care își pune și el asupra lor amprenta universului său interior, fiind împreună lucrător cu Dumnezeu (1Corinteni 3, 9) în nașterea acestei capodopere a istoriei umanității.

După conținut, psalmii davidici propriu-ziși pot fi împărțiți în cel puțin trei mari categorii: imnuri de laudă, elegii și psalmi cu caracter didactic. Se poate identifica chiar și o a patra categorie, cântările de speranță (Psalmii 23 și 129). Elegiile colective sau individuale, deplâng aparenta absență a lui Dumnezeu din cursul istoric al evenimentelor, psalmistul plângându-se de nefericita stare de recluziune ce-l încearcă pân’ la os. Psalmul didactic, repovestește istoria lui Israel, emițând o reflecție proprie asupra Torei (Psalmii 1; 19, 8-15; 119) sau examinând problema răului (Psalmii 37; 49; 73). Alți Psalmi precum “Cântările Treptelor” (Psalmii 120-134), erau cântați de pelerinii care urcau colina Templului sau de leviții ce slujeau la Templul din Ierusalim de pe Muntele Sionului.

În cadrul serialului nostru biblic vom trata istoric, exegetico-filologic și teologic principalele categorii de psalmi: Psalmii mesianici (2, 15, 21, 33, 34, 40, 44, 109, 117); Psalmii de implorare (6, 24, 25, 26, 30, 50, 55, 56, 85); Psalmii treptelor (de la 119 până la 133); Psalmii de laudă [imnuri] (4, 9, 66, 134, 135); Psalmii didactici-sapiențiali (72, 90, 118); Psalmi regali (17, 71, 88, 100, 143); Psalmi aleși aleatoriu, în funcție de încărcătura lor teologică.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Cartea Psalmilor – Exegeză și Teologie | Introducere
Cartea Psalmilor - Exegeză și Teologie
Cartea Psalmilor – Exegeză și Teologie | Introducere
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/cvarga/" target="_self">Pr. Cătălin Varga</a>

Pr. Cătălin Varga

Cătălin Varga, Preot Paroh în municipiul Turda, Parohia Ortodoxă Oprișani I, județul Cluj: (Doctor în Teologie, disciplina Studiul Vechiului Testament, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca); (Doctorand în Litere, disciplina Filologie românească, Universitatea A.I. Cuza din Iași). Cărți științifice publicate: 1. Few New Testament Studies: An Orthodox Apology, Saarbrücken, 2016, 176 p. ; 2. Răscumpărare și Îndreptare. Scurte explicații exegetice la Apostolul Duminicilor de peste an, Sibiu, 2018, 403 p. ; 3. Omilii în timp de Război: Biserica Ortodoxă Română în timpul Primei Conflagrații Mondiale, Cluj-Napoca, 2018, 368 p.; 4. Structuri retorice și omiletice reflectate în unele scrieri ale Noului Testament; Cluj-Napoca, 2019, 424 p. ; 5. Drepturile omului în Vechiul Testament, Cluj-Napoca, 2021, 478 p. ; 6. Exegetical and Theological Biblical Studies, Chișinău, 2021, 214 p. ; 7. Studii de Traductologie și Teologie Biblică, Cluj-Napoca, 2021, 394 p. Volume de versuri publicate: 1. Epitalam. 2. Renașteri baptismale. 3. Psalmii celor 7 trepte. Autor a peste 75 de studii științifice. Membru al următoarelor Asociații și Centre Universitare: 1. Orthodox Center for the Advancement of Biblical Studies (SUA); 2. Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA (Gherla); 3. Uniunea Bibliștilor din România (Sibiu); 4. Asociația de Filologie și Hermeneutică Biblică din România (Iași).

Emisiuni recente

Apostol Fapte 9, 32-42 | Cu Apostolul Petru pe urmele Domnului Iisus

Apostol Fapte 9, 32-42 | Cu Apostolul Petru pe urmele Domnului Iisus

Apostolul duminicii de astăzi ne relatează două minuni săvârșite de sfântul Petru față de paraliticul Enea și credincioasa Tavita, în numele și cu ajutorul Domnului Iisus Hristos. Dacă cercetăm cu atenție cuvintele rostite de apostolul Petru, pentru săvârșirea celor...

Conștiința – glasul lui Dumnezeu în om

Conștiința – glasul lui Dumnezeu în om

Vă propun astăzi spre meditație o temă mai sensibilă și anume conștiința. Aceasta este numită de Sfinții Părinți „glasul lui Dumnezeu în om”. Conștiința este vocea lui Dumnezeu în om. Acest cuvânt provine din compușii latini con- și știre-. Astfel, mai bine spus,...