Consiliul Județean Bistrița-Nãsãud în colaborare cu Centrul Județean pentru Culturã Bistrița-Nãsãud prin Serviciul Conservarea, Cercetarea, Protejarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Multimedia realizează CATALOGUL MEȘTERILOR POPULARI din județul Bistrița-Năsăud.

Scopul acestui proiect editorial este promovarea meșteșugurilor locale și a valorilor culturale tradiționale, precum și a turismului cultural județean. Meșterii populari din întreg județul pot transmite informațiile necesare (nume și prenume, data și locul nașterii, meșteșugul practicat, produse și materiale folosite, precum și fotografii cu produsele finite) la adresa de e-mail a Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud: cjcbistrita@yahoo.com sau la numărul de telefon 0263 212 023.

Pentru informații suplimentare, puteți contacta colectivul de redacție: Emilia Ometiță – Șef Serviciu, Ioan Simionca, dr. Smaranda Mureșan, Dalma Szabó, Alina Predescu, Eugen Pop, Camelia Năsăudean, Anca Petri.