Despre prietenie

Despre prietenie

Prietenia este unul dintre darurile cele mai prețioase din viața omului. Este armonia în cuget, atât cât privește cele bune și drepte. Există trei feluri de prietenie: în acord cu virtutea, din interes și din obișnuință. Dar cea mai statornică este cea în acord cu...
Despre prietenie

Pacea sufletului

Pacea sufletului este o stare pe care multă lume o caută iar multă lume o are dar se lasă greu descoperită. Aceasta ține de cele mai înalte culmi ale realizării spirituale, precedată întotdeauna de apariția virtuților. Pacea este strâns legată de o stare lăuntrică de...
Despre prietenie

Despre invidie

Invidia este un păcat care constă în părerea de rău provocată de calitățile, bunurile sau reușitele altuia. Este unul dintre cele 7 păcate capitale. Sufletului omului se poate izbăvi de această patimă prin solidaritate în bucuriile și necazurile altuia, prin iubire de...