Cel mai mare dintre cei născuţi din femeie (Vineri, Săptămâna a VIII-a după Rusalii)

de | iul. 28, 2023

Evanghelia zilei: Mt 17, 10 – 18

În vremea aceea L-au întrebat pe Iisus ucenicii Lui, zicând: oare, pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? Şi, răspunzând lor, Iisus le-a zis: Ilie va veni în adevăr, mai înainte şi va aşeza la loc toate. Eu însă vă spun vouă că Ilie a şi venit, dar ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot aşa şi Fiul Omului va suferi de la ei. Atunci au înţeles ucenicii că despre Ioan Botezătorul le vorbise Iisus. Şi, mergând ei spre mulţime, s-a apropiat de Dânsul un om, îngenunchind înaintea Lui şi zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu că este lunatic şi rău pătimeşte: de multe ori cade în foc şi de multe ori în apă. Şi l-am adus la ucenicii Tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: o, neam necredincios şi îndărătnic! Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l aici la Mine. Şi l-a certat Iisus şi diavolul a ieşit din el şi copilul s-a tămăduit în ceasul acela.

„Cel mai mare dintre cei născuţi din femeie”

Ştim din Vechiul Testament că proorocul Ilie nu a trecut prin moar­te, ci în viaţă fiind a fost mutat la cer, într-un car de foc. Credinţa Bisericii este că el va veni pe pământ ca Înaintemergător al celei de-a doua veniri a lui Hristos.[1] Aşa cântăm şi în troparul sfântului:

„Cel ce a fost înger în trup temeiul Proorocilor, al doilea Înaintemergător al venirii lui Hristos, Ilie măritul, care a trimis de sus lui Elisei dar, goneş­te bolile şi pe cei leproşi curăţeşte. Pentru aceasta şi celor ce-l cinstesc pe dânsul le izvorăşte tă­mă­duiri.”.[2]

La fel spunem şi despre Sfântul Ioan Botezătorul că a fost înger în trup. De fapt, aşa este înfăţişat şi în unele icoane, ca purtând aripi, la fel cum sunt înfăţişaţi îngerii în iconografie.

S-au făcut unele apropieri între Sfântul Ioan Botezătorul şi Sfântul Prooroc Ilie şi aceasta nu de ieri de azi, ci de pe vremea Mântuitorului. Astfel, atunci când preoţii şi leviţii s-au dus la Ioan Botezătorul ca să-l întrebe: „Cine eşti tu?”,[3] acesta a mărturisit zicând:

„Nu sunt eu Hristosul.” (In 1, 20).

Atunci l-au întrebat din nou:

„Dar cine eşti? Eşti Ilie?” (In 1, 21).

Şi el a zis:

„Nu sunt.” (In 1, 21).

Şi iarăşi l-au întrebat:

„Eşti tu Proorocul?” (In 1, 21).

Şi a răspuns:

„Nu.” (In 1, 21).

Apoi, chiar Domnul Hristos spune despre Ioan că este Ilie, făcând re­ferire la proorocia Arhanghelului Gavril, proorocire făcută la naşterea Sfântului Ioan Botezătorul:

„Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost as­cultată şi Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan. Şi bucurie şi veselie vei avea şi, de naşterea lui, mulţi se vor bucura. Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură ameţitoare şi încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt. Şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. Şi va merge înaintea Lui cu duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii şi pe cei neascultători la înţelepciunea drepţilor, ca să gătească Domnului un popor pregătit.” (Lc 1, 13 – 17).

Aşadar Ioan Botezătorul a avut înaintea oamenilor duhul şi puterea lui Ilie. Ştim din viaţa proorcului Ilie că acesta l-a înfruntat în repetate rânduri pe regele Ahab, al şaptele rege al lui Israel, care pentru că s-a căsătorit cu Izabela, fata re­gelui Sidonului, a început a se închina zeului pă­gânesc Baal. Acestuia i-a zidit un templu mare în Samaria, unde a rân­duit 450 de preoţi mincinoşi, iar pe preoţii cei adevăraţi ai lui Dumnezeu i-a omorât.[4]

Atunci Ilie Tesviteanul, prooroc din Tesba Galaadului, a venit înain­tea re­gelui Ahab şi i-a zis:

„Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, înaintea Căruia slujesc eu; în aceşti ani nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât numai când voi zice eu.” (3 Reg 17, 1).

Şi abia după trei ani şi şase luni a trimis Domnul Dumnezeu ploaie pe pă­mânt.[5]

Pentru că Ilie a fost urcat cu trupul la cer, era credinţa în Israel că el va veni din nou pe pământ, ca Înaintemergător al lui Mesia. De aceasta îşi vor aduce aminte cei trei apostoli: Petru, Iacov şi Ioan care au fost mar­tori la Schimbarea la Faţă a Domnului. L-au văzut atunci pe Domnul Hristos cu faţa strălucitoare ca soarele şi cu veşmintele albe ca lumina, înconjurat de-o parte de Moise şi de alta de Ilie.

Văzându-l pe Ilie şi-au adus aminte de ceea ce spuneau cărturarii şi l-au întrebat atunci pe Domnul Hristos:

„Pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?” (Mt 17, 10; Mc 9, 11).

Domnul Hristos le răspunde:

„Vă spun vouă că Ilie a şi venit dar ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el câte au voit; aşa şi Fiul Omului va pătimi de la ei.” (Mt 17, 12; Mc 9, 13).

Atunci au înţeles ucenicii că Domnul Hristos le-a vorbit despre Ioan Boteză­­torul. De ce? Pentru că Ioan Botezătorul L-a vestit pe Mesia cu duhul şi cu puterea lui Ilie, dar iudeii nu l-au cunoscut. Mai mult decât atât, Irod regele l-a omorât, prin tăierea capului.

Mărturia Domnului Hristos despre Ioan Botezătorul a fost că:

„Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Bote­ză­torul.” (Mt 11, 11; Lc 7, 28).

Şi aceasta pentru că Ioan Botezătorul a fost ales de Dumnezeu să fie Înainte­mergător al Domnului Hristos. Dar Ilie va fi Înaintemergător al celei de-a doua veniri a lui Hristos. L-am putea numi al doilea dintre cei născuţi din femeie, în ra­ţiunea faptului că va fi Înaintemergător al Domnului Hristos la cea de-a doua venire a Sa.

Maica Domnului este însă mai presus decât toţi sfinţii. Ea este mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Aşadar, după Maica Domnului, cel mai mare dintre cei născuţi din fe­meie este Ioan Botezătorul pentru că a fost Înaintemergător al Domnu­lui Hristos. La fel va fi şi Proorocul Ilie, când va veni ca Înaintemergător al celei de-a doua veniri a lui Hristos.


[1] Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Dogmatică ortodoxă, p. 347.

[2] Tropar, gls. 4, în Ceaslov, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1992, p. 472.

[3] In 1, 19.

[4] 3 Reg 16, 3 – 32.

[5] 3 Reg 18, 45; Iac 5, 17 – 18.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Cel mai mare dintre cei născuţi din femeie (Vineri, Săptămâna a VIII-a după Rusalii)
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/prileapetru/" target="_self">Pr. Petru Ioan Ilea</a>

Pr. Petru Ioan Ilea

Preot, doctor în teologie, hirotonit preot de către Preasfințitul Vasile Someșanul în data de 6 septembrie 2004 pe seama Centrului de Îngrijire și Asistență din Cluj-Napoca, Protopopiatul Cluj II unde a slujit până la data de 15 mai 2010 când a fost transferat la Parohia ,,Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca unde slujește în prezent.

Emisiuni recente

Conștiința – glasul lui Dumnezeu în om

Conștiința – glasul lui Dumnezeu în om

Vă propun astăzi spre meditație o temă mai sensibilă și anume conștiința. Aceasta este numită de Sfinții Părinți „glasul lui Dumnezeu în om”. Conștiința este vocea lui Dumnezeu în om. Acest cuvânt provine din compușii latini con- și știre-. Astfel, mai bine spus,...

Martirii din temnițele comuniste

Martirii din temnițele comuniste

Ziua de 14 mai este înscrisă în calendarul memoriei românești ca Zi Națională de cinstire a martirilor din temnițele comuniste. Mulți dintre dumneavoastră, cei care participați la cultul public al Bisericii Ortodoxe, știți că, la fiecare Sfântă Liturghie, acești...