„Cerul şi pământul se unesc de fiecare dată de Crăciun într-o simfonie cerească” | PS Iustin al Maramureșului și Sătmarului

de | dec. 27, 2021 | Vorbe de înțelepciune

„A sosit din nou darul cel ceresc, făcut nouă de Dumnezeu Tatăl, prin Naşterea, de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, a Fiului Său Dumnezeiesc, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cerul şi pământul se unesc de fiecare dată de Crăciun într-o simfonie cerească, pentru a cânta primul colind adus din cer de îngeri: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bună voire. Acela a fost primul colind prin care îngerii au desluşit taina şi anume că în Cer este slavă, că slava care S-a pogorât din Cer este Însuşi Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu şi că prin Naşterea Fiului Său, Dumnezeu a trimis umanităţii mesaj de pace, de împăcare. De împăcare cu omul rătăcit, neascultător, pribeag şi rătăcitor şi pace şi bunăvoire între oameni. Deci, pe verticală, cu Dumnezeu, se restabileşte pacea, pacea cea din veşnicie, pe care Dumnezeu a vrut să o dăruiască umanităţii, iar pe orizontală pacea devine un ideal de urmat, un proiect de urmat pentru umanitate. În toate timpurile oamenii au căutat pacea şi, totuşi, au proclamat şi războiul. Asta se datorează amestecului în planul lui Dumnezeu a celui rău, care este urâtorul păcii, al armoniei, al frumuseţii, al bucuriei, a legăturii dintre Dumnezeu şi oameni şi încearcă să producă, în primul rând, destabilizarea păcii umane, ca omenii să nu se poată reculege, să nu se poată interioriza, să nu se poată reconcilia între ei şi cu Dumnezeu în acelaşi timp. Însă, cu toate acestea, Crăciunul a rămas o sărbătoare a bucuriei, a păcii, o minune venită din cer, un colind divin.”

Cuvânt al Preasfințitului Părinte Iustin al Maramureșului și Sătmarului, 25 dec. 2021, în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare

Ultimele articole

Părintele Liviu Galaction Munteanu, martir în temnițele comuniste

Părintele Liviu Galaction Munteanu, martir în temnițele comuniste

Părintele Liviu Galaction Munteanu s-a născut în ziua de 16 mai a anului 1898, în localitatea Cristian (județul Brașov), în familia învățătorilor Nicolae și Maria (născută Bârsan). Provenind dintr-o veche familie de luptători pentru drepturile românilor (străbunicul...

Nevoia de osteneală

Nevoia de osteneală

Există multe elemente contrastante ce țin de viziunea omului contemporan comun, ba chiar contestatoare față de cele consacrate, din trecut. Una din credințele actuale destul de răspândite se referă la realizarea unui deziderat, împlinirea unei ținte, dobândirea unui...

Tâlcuire la Rugăciunea Sf. Efrem Sirul. 1 Duhul trândăviei

Tâlcuire la Rugăciunea Sf. Efrem Sirul. 1 Duhul trândăviei

Pentru noi creștinii a început Postul Mare, această perioadă de antrenament spiritual, de nevoință duhovnicească. Lupta între bine și rău este pe viață și pe moarte! Chiar dacă duhurile necurate nu sunt văzute, ele își fac lucrările cu prisosință. Sfântul Apostol...

„Ce este postul duhovnicesc? | Sfântul Ierarh Luca al Crimeei

„Ce este postul duhovnicesc? | Sfântul Ierarh Luca al Crimeei

Sfântul Ierarh Luca al Crimeei: „Ce este postul duhovnicesc? Este înfrânarea de la tot ce ne vătămă, de la tot ce strică sufletul nostru, adică de la patimi, ce stau la temelia tuturor păcatelor noastre. Sfinţii Părinţi deosebeau opt patimi de căpetenie: lăcomia...

Postul, doctor al sufletelor | Sfântul Simeon Noul Teolog

Postul, doctor al sufletelor | Sfântul Simeon Noul Teolog

Sfântul Simeon Noul Teolog: „Într-adevăr, postul, acest doctor al sufletelor noastre are puterea, la unii, să reprime înfierbântările şi zburdările trupului, la unii să domolească mânia, la alţii să alunge somnul, la unii să stimuleze dorinţa pentru fapta bună, în...

Postul este medicament | Sfântul Ioan Gură de Aur

Postul este medicament | Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur: „Postul este medicament. Și dacă medicamentul este de mii de ori folositor, adeseori se face inutil și chiar păgubitor datorită lipsei de experiență a celui care îl folosește. Pentru că trebuie sa știm și timpul în care îl folosim și...

Postul este cununa celor cumpătați | Sfântul Isaac Sirul

Postul este cununa celor cumpătați | Sfântul Isaac Sirul

Sfântul Isaac Sirul: „Postul ocrotește orice virtute. Este începutul luptei spirituale, cununa celor cumpătați, frumusețea fecioriei și sfințeniei, strălucirea cumințeniei, începutul vieții creștine, mama rugăciunii, izvorul cumințeniei. El învață liniște și este...