„Cerul şi pământul se unesc de fiecare dată de Crăciun într-o simfonie cerească” | PS Iustin al Maramureșului și Sătmarului

Vorbe de înțelepciune

„A sosit din nou darul cel ceresc, făcut nouă de Dumnezeu Tatăl, prin Naşterea, de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, a Fiului Său Dumnezeiesc, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cerul şi pământul se unesc de fiecare dată de Crăciun într-o simfonie cerească, pentru a cânta primul colind adus din cer de îngeri: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bună voire. Acela a fost primul colind prin care îngerii au desluşit taina şi anume că în Cer este slavă, că slava care S-a pogorât din Cer este Însuşi Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu şi că prin Naşterea Fiului Său, Dumnezeu a trimis umanităţii mesaj de pace, de împăcare. De împăcare cu omul rătăcit, neascultător, pribeag şi rătăcitor şi pace şi bunăvoire între oameni. Deci, pe verticală, cu Dumnezeu, se restabileşte pacea, pacea cea din veşnicie, pe care Dumnezeu a vrut să o dăruiască umanităţii, iar pe orizontală pacea devine un ideal de urmat, un proiect de urmat pentru umanitate. În toate timpurile oamenii au căutat pacea şi, totuşi, au proclamat şi războiul. Asta se datorează amestecului în planul lui Dumnezeu a celui rău, care este urâtorul păcii, al armoniei, al frumuseţii, al bucuriei, a legăturii dintre Dumnezeu şi oameni şi încearcă să producă, în primul rând, destabilizarea păcii umane, ca omenii să nu se poată reculege, să nu se poată interioriza, să nu se poată reconcilia între ei şi cu Dumnezeu în acelaşi timp. Însă, cu toate acestea, Crăciunul a rămas o sărbătoare a bucuriei, a păcii, o minune venită din cer, un colind divin.”

Cuvânt al Preasfințitului Părinte Iustin al Maramureșului și Sătmarului, 25 dec. 2021, în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Sfaturi pentru înfrânarea limbii | Sfântul Efrem Sirul

Sfaturi pentru înfrânarea limbii | Sfântul Efrem Sirul

Sfântul Efrem Sirul: „Astfel, este înfrânarea limbii: A nu vorbi cuvinte multe şi deşarte, a ţine limba şi a nu grăi de rău, a nu ocărî, a nu blestema, a nu vorbi cele ce nu se cuvin, a ţine limba şi a nu cleveti, a nu prihăni pe fratele, a nu descoperi taine, a nu...