Printre instituțiile românești de referință, care au fost înființate în Metropola Transilvaniei după Marea Unire din anul 1918 se află la loc de frunte, alături de Universitate, Operă sau Colegiile românești, Episcopia Ortodoxă și Academia Teologică Ortodoxă, care a luat ființă în anul 1924 la inițiativa episcopului Nicolae Ivan al Clujului.

Înființarea Academiei teologice ortodoxe clujene, acum o sută de ani, alături de celelalte instituții fundamentale românești a dat substanță actului istoric de la Alba Iulia și a contribuit esențial la consolidarea conștiinței românești în Cluj, iar pe fundamentul acesteia ortodoxia clujeană a cunoscut adevărate momente faste prin dascălii ei, care și-au slujit cu devotament Biserica și țara, dar mai ales prin generațiile de preoți, care s-au format aici și care au devenit repere ale Ortodoxiei românești.    

Având în vedere importanța acestor repere esențiale din istoria românească a Clujului și din dorința de a aduce la cunoștința tinerelor generații a începuturilor acestei instituții fondatoare de cultură și spiritualitate ortodoxă, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca va organiza, joi, 23 mai 2024, de la ora 11.00, în sala 201 din Campusul teologic „Nicolae Ivan”, conferința cu titlul Personalități și momente de cotitură în istoria învățământului teologic clujean, susținută de Pr. Lect. univ. dr. Cosmin Cosmuța, dedicată împlinirii unui secol de la înființarea Academiei Teologice Ortodoxe din Cluj. 

Prelegerea se înscrie în seria de conferințe și întâlniri „Historia Ecclesiastica” – direcții actuale de cercetare în istoriografia bisericească, care a debutat în urmă cu 2 ani.

Prelegerea va putea fi urmărită și online pe platforma Zoom și poate fi accesată de pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj, ot.ubbcluj.ro