Consfătuirea profesorilor de religie din judeţul Maramureş

de | sept. 26, 2017 | Actualitatea religioasă

În Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, a avut loc, sâmbătă, 23 septembrie, consfătuirea anuală a profesorilor de religie din judeţul Maramureş. Au participat inspectorul şcolar general din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, conf. univ. dr. Vasile Timiş, consilierul eparhial al Sectorului Teologic Educaţional din cadrul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, pr. Milan Bălan, şi inspectorul de relige din cadrul Inspectoratului Şcoar Judeţean Maramureş, pr. prof. Florin Hoban.

Pr. insp. Florin Hoban a prezentat un raport referitor la activitatea din anul şcolar trecut, subliniind rezultatele elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare, precum şi buna pregătire a profesorilor care au susţinut examene de titularizare, definitivat şi grade didactice.

Au fost abordate mai multe subiecte, printre care: diagnoza procesului educaţional, pe disciplină, pentru anul şcolar trecut şi propuneri de activităţi de monitorizare şi consiliere, cu scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei, la nivel judeţean şi local; priorităţi ale educaţiei în noul an şcolar; cadrul normativ privind organizarea procesului de învăţământ; programe şi proiecte aflate în implementare care implică disciplina; diseminarea exemplelor de bună practică ş.a.

„Programa de religie urmă­rește, printre altele, dezvoltarea competenţei generale a interculturalităţii (în care un rol important să revină diversităţii religioase cu respect faţă de drepturile omului, fără a leza demnitatea vreunei fiinţe umane), competenţele specifice privind sensibilizarea faţă de diversitate, abilitatea de a comunica şi a intra în dialog, de a trăi împreună cu ceilalţi, de a munci în echipă, învăţarea prin cooperare, comunicarea empatică, rezolvarea paşnică a conflictelor, creşterea stimei de sine, a capacităţii de a explora credinţe, practici și simboluri, precum şi a gândirii critice şi a reflecţiei. Programa permite abordări diferențiate ale conținuturilor învățării, în acord cu experiențele elevilor şi cu contextul social în care trăiesc aceştia; realizarea de conexiuni între religie şi alte discipline de studiu şi au rol de a stimula participarea activă a elevilor la propria învățare”, a precizat Vasile Timiş.

Pr. cons. Milan Bălan a prezentat profesorilor câteva obiective importante, printre care: înscrierea cadrelor didactice în Asociaţia „Maramureş pentru Viaţă şi Familie”, înfiinţarea unei asociaţii a dascălilor de religie, activităţi ale profesorilor de specialitate cu elevii, înscrierea copiilor şi elevilor la Corul de Copii şi Tineri „Gaudium” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului etc.

Andrei Fărcaș

Ultimele articole

Primele spectacole ale lunii octombrie la Teatrului „Puck”

Primele spectacole ale lunii octombrie la Teatrului „Puck”

Artiștii Teatrului de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca vor prezenta la finalul săptămânii două spectacole cu magie, aventuri și învățăminte de viață. Este vorba de „Palkó és Panna”/„Palkó si Panna” (sâmbătă, 1 octombrie, de la ora 11) și de „Croitorașul cel isteț”...

Constituirea noii Adunări Naționale Bisericești, mandatul 2022-2026

Constituirea noii Adunări Naționale Bisericești, mandatul 2022-2026

La Palatul Patriarhiei din București s‑a desfășurat joi, 29 septembrie 2022, ședința de constituire a noii Adunări Naționale Bisericești pentru perioada 2022‑2026. În cadrul ședinței, prezidate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, au fost validate mandatele...