Corul Parohiei „Întâmpinarea Domnului” din Cluj-Napoca va susține joi, 22 decembrie 2022, un concert de colinde la Catedrala Mitropolitană.

Intitulat „Bucură-te, om bun!”, evenimentul va avea loc după Slujba Vecerniei (ora 18.00). Dirijorul coralei este preotul Alexa Chira.

REPERTORIUL COLINDELOR

 1. BUNĂ SEARA LUI AJUN – autor necunoscut
 2. CONDACUL NAȘTERII DOMNULUI – Paul Constantinescu
 3. COLO-N SUS PE LANGĂ LUNĂ – P. Severin
 4. LA POARTĂ LA ȚARIGRAD – Vasile Popovici
 5. LERUI LER – Gh. Șoima
 6. DOMNULEȚ ȘI DOMN DIN CER – Gh. Cucu
 7. MOȘ CRĂCIUN – Versuri Octavian Goga, muzica Ion. V. Borgovan
 8. DOAMNE, A TALE CUVINTE – Gh. Șoima
 9. LINU-I LIN – Ioan D. Chirescu
 10. COLO-N CÂMP(FLORICICA) – Francisc Hubic
 11. LERUI LER – Teofil Coste
 12. SE PREUMBLĂ MAICA SFÂNTĂ – Nicolae Ursu
 13. NOËL – Adolf Adam
 14. BUNĂ DIMINEAȚA LA MOȘ AJUN – Ion Costescu
 15. URARE – Vasile Lomură

Corul bisericii parohiei “Întâmpinarea Domnului” a luat ființă în anul 1994 din inițiativa și la chemarea preotului paroh, de atunci, Alexa Chira (acum pensionat), îndată ce parohia a avut un locaș de cult propriu – bisericuța de lemn, cu caracter provizoriu( parohia fiind întemeiată la data de 1 mai 1992).

Conștient de importanța majoră a cântării în actul de trăire duhovnicească, Pr. Alexa Chira a adunat în jurul său cațiva cuvioși, cu oarecare aptitudini muzicale, al căror număr a crescut dând posibilitatea organizării unui cor mixt, pe 4 voci, și abordarea unui repertoriu bogat : cântările Sf. Liturghii, pricesne, cântări duhovnicești, colinde, precum și lucrări muzicale laice.

Scopul principal al organizării corului a fost dorința de a oferi lui Dumnezeu o jertfă vie, bineplăcută – “jertfa de laudă, adică rodul buzelor noastre care preaslăvesc numele Lui”, cum arată Sf. Ap. Pavel în epistola către Evrei, cap. 13, 15.

Instruit de părintele Alexa, corul, însa, este dirijat de d-na preoteasă Maria Chira, în cadrul Sfintelor Slujbe (în principal Sf. Liturghie) și alte ocazii.

Cât privește REPERTORIUL, acesta este alcătuit din lucrări religioase după mai mulți autori :

 • Liturghie : N. Lungu, G. Musicescu, GH. Cucu, Timotei Popovici ;
 • Pricesne, colinde si lucrări laice după diferiți autori români și străini precum :

Ceaikovski, Arhanghelski, Bortneanski, A. Adam, Gevaert, Gruber, Beethoven, etc.

Chiar dacă este un cor de amatori, repertoriul cuprinde lucrări cu grad înalt de dificultate interpretativă, atât vocală cât și armonică, lucru posibil printr-o muncă asiduă și un veritabil devotament.