Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 12)

de | sept. 23, 2022

Merită să observăm că simplitatea și smerenia fac casă bună, cele două potențându-se reciproc: cu cât omul trăiește o viață mai simplă, cu atât mai ușor îi e fie smerit. Și invers: cu cât omul e mai smerit cu atât îi e mai ușor să ducă o viață simplă. Florenski observa în acest sens despre avva Isidor: „În inima părintelui nostru, stareţul Isidor, sălăşluiau o mare mo­destie şi o adâncă smerenie. Rareori vorbea de lucrările sale pentru Domnul, dar şi atunci numai în scop povăţuitor; altminteri, le trecea sub tăcere. Niciodată nu ieşea în evidenţă, niciodată nu vorbea despre sine astfel încât să pară mai sus decât interlocutorul său. Faptele sale bune le ascundea nu numai faţă de alţii, ci şi faţă de sine însuşi: parcă uita numaidecât fapta bună făcută, urmând cu ade­vărat cuvântul Domnului Iisus Hristos Mântuitorul nostru: să nu ştie stânga ce face dreapta. De aceea nu avea nicio­dată părere de sine, ci se considera un nimic şi era sincer convins că nu se află om mai rău decât el. Uneori, inima tovarăşului său de discuţie tresărea de bucurie contem­plând această frumuseţe cerească întrupată; se întâmpla ca de pe buze să i se smulgă exclamaţia: „Avva, ce bun sun­teţi!”. Dar Avva nega, cu o figură nedumerită: „Da’ de unde bun, sunt rău, sunt ultimul om!”.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 12)
Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 12)
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/dpopovici/" target="_self">Pr. Dan Popovici</a>

Pr. Dan Popovici

Duhovnicul Mănăstirii „Sfântul Vasile cel Mare” de la Someșul Cald, județul Cluj.

Mai multe

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 13)

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 13)

„Părintele Isidor nu-şi întrerupea niciodată postul: ţinea în permanenţă plăcutul post al abţinerii de la vorba cea multă. De la mâncăruri şi băuturi de soi se abţinea oricum tot timpul, de vreme ce nu avea de nici unele dintre aces­tea. Căci el nu avea nimic, iar...

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 37 (38)

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 37 (38)

Psalmul acesta de lamentație scoate la iveală o deosebită sensibilitate morală. Poate fi vorba de o boală misterioasă și grea, probabil lepră l-a lovit pe protagonistul acestui psalm. Din perspectiva doctrinei vechitestamentare a retribuției, această boală este trăită...