Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 18)

de | nov. 9, 2022

De la înălţimea duhului său, Avva Isidor înţelegea şi semnele naturii necuvântătoare. Povestea, de pildă, cum în biseri­ca din ţinutul său natal apăruse odată o minge de foc care arsese iconostasul, şi părintele văzu aici o minune a lui Dumnezeu. După aceasta plecă în lume. Şi, abia zâm­bind, stareţul adăuga invariabil: „Vor zice, poate, că asta a fost aşa, de la sine. Dar eu credeam altfel…”.

Aşa şi este de fapt. Unii liber-cugetători  vor zice, cu aer sa­vant, că fusese un fulger globular. Şi ce-i cu asta ?! Parcă Dumnezeu nu ne poate vorbi prin fulgere globulare ?! În mâinile Lui e întreaga făptură, şi prin ea ne vorbeşte Dum­nezeu, însă nouă ni s-a învârtoşat inima şi nu mai înţe­legem cuvintele lui Dumnezeu. Dar Avva Isidor asculta Creaţia cu inimă curată; pentru el, în Creaţie răsuna cu­vântul lui Dumnezeu, şi de aceea, pentru el, întreaga lu­me era plină de semne minunate şi de sugestii tainice. Pentru stareţul înduhovnicit, şi fulgerul globular era o mi­nune. La polul opus, un suflet de lut însă nici în Sfârşitul Lumii nu va vedea un semn al lui Dumnezeu. Omul nelegiuit, care şi-a dorit să trăiască fără Dumnezeu, chiar astfel este pe­depsit: i se sting ochii sufletului, el nu mai vede si nu mai cunoaşte pe Dumnezeu, şi nu înţelege semnele mâniei Lui, şi de aceea nimic nu-l împinge să privească în jurul său şi să se căiască; el trăieşte parcă în somn, fără a înţelege acest lucru, şi îşi consideră visurile realitate”. Când omul a pierdut credința simplă, autentică, realitatea, fenomenele ei nu mai transmit mesaje de la Dumnezeu, ci fenomene în sine pe care mintea omului începe să le disece, să le analizeze. Astfel lucrurile devin mult mai complicate, mai complexe, și, la capătul tuturor eforturilor sale omul nu mai găsește sensul proniator, mântuitor, pilduitor.

Ortodoxia, întrebări și răspunsuri
Ortodoxia, întrebări și răspunsuri
Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 18)
Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 18)
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/dpopovici/" target="_self">Pr. Dan Popovici</a>

Pr. Dan Popovici

Duhovnicul Mănăstirii „Sfântul Vasile cel Mare” de la Someșul Cald, județul Cluj.

Mai multe

Categoria Psalmilor Treptelor: Introducere

Categoria Psalmilor Treptelor: Introducere

Începând cu psalmul 119, în Psaltire debutează o categorie aparte de 15 psalmi (119-133), cunoscuți sub diferite denumiri: “cântările ascensiunii, psalmii treptelor, cântările suișului, cântări pentru trepte” etc. Unii exegeți sunt de părere că David a adunat toți...

„Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită…”

„Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită…”

„Cel ce a împlinit o poruncă să aștepte ispita pentru ea. Căci dragostea față de Hristos se probează prin cele potrivnice.” (Sf. Marcu Ascetul, Despre Legea Duhovnicească, Filocalia 1, § 88) Unul dintre steagurile arborate de cei ce contestă existența lui Dumnezeu și...