Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 21)

de | dec. 14, 2022

Apropiindu-se de sfârșitul relatării vieții acestui om, personificare a simplitățíi, Florenski prezintă câteva episoade relevante pentru a ne întregi imaginea despre el:

În 1860, fu tuns în mantia călugărească de stareţul Schitului, ieroschimonahul Alexandr. După moartea acestuia, el îi luă locul, deve­nind părinte duhovnicesc pentru fraţii mai mici, rămaşi orfani.

În acea vreme, Pustia Paradit încă nu exista. Când o ri­dicară, pentru iubitorii celei mai aspre singurătăţi, se mută aici şi părintele Isidor, unde îl numiră imediat ieromonah. Mai sus nu se ridică niciodată. Schima, care i-a fost oferi­tă la bătrâneţe, o refuză din smerenie.

Era un timp când părintele se pregătea să plece în America, să propăvăduiască împreună cu episcopul Ioan. Arhimandritul îi făcu chiar o şubă nouă pentru călătoria apropiată. Dar, nu se ştie de ce, călătoria nu mai avu loc, iar şuba plecă în America fără stăpânul său.

Cam peste cinci ani de la intrarea sa în Paradit, pă­rintele îşi împlini vechea dorinţă: să se mute în Grecia la Vechiul Athos. În această grădină de baştină a monahismului Avva vieţui un an. În acel an, stareţii athoniţi se hotărârii să ridice o cruce pe cel mai înalt vârf al Slăvitului Munte. La această înălţare a Crucii Domnului participă activ şi părintele Isidor. Dar, neavând resurse să-şi obţină o chilie, părintele fu nevoit în scurtă vreme să părăsească Statul monahal şi să se întoarcă în patrie. Aici se aşeză din nou în Schitul Paradit, dar în scurtă vreme deveni ţinta gurilor rele şi fu izgonit. Atunci se mută la Schitul Ghetsimani, unde locui, fără să-l părăsească, până la fericitul său sfârşit.

Din evenimentele acestei vremi putem aminti numai numirea părintelui Isidor ca duhovnic al tuturor monahi­lor, după moartea părintelui Varnava, care avu loc în 1906.

Astfel trecu liniştita viaţă a părintelui Isidor. Şi sfârşitul lui fu neînchipuit de liniştit. Puteam crede chiar că nu mu­rea, ci că adormea treptat; respirarea îi devenea tot mai slabă şi, în final, dispăru cu totul: se stinse şi, împreună cu respiraţia, viaţa îşi luă zborul.

Ortodoxia, întrebări și răspunsuri
Ortodoxia, întrebări și răspunsuri
Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 21)
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/dpopovici/" target="_self">Pr. Dan Popovici</a>

Pr. Dan Popovici

Duhovnicul Mănăstirii „Sfântul Vasile cel Mare” de la Someșul Cald, județul Cluj.

Emisiuni recente

Despre rugăciune. Rugăciunea lui Iisus

Despre rugăciune. Rugăciunea lui Iisus

Despre rugăciune vom vorbi și în această emisiune. Omul este chemat să fie ființă rugătoare, în felul acesta se definește cel mai plenar legătura lui cu Dumnezeu. Rugăciunea are un caracter public (se face la biserică) dar are și un caracter particular (se face acasă...

Taina Sfântului Maslu (Pr. Stelian Tofană) P2

Taina Sfântului Maslu (Pr. Stelian Tofană) P2

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură”, susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00. Taina Sfântului Maslu, pe lângă faptul că este...

Despre rugăciune. Rugăciunea lui Iisus

Despre rugăciune. Psalmii

Ne propunem ca și în această emisiune să vorbim despre rugăciune. Rugăciunea fie că o facem acasă, fie că o facem la biserică ne pune în legătură cu Dumnezeu. Printre rugăciunile pe care le folosim și acasă și la biserică, o categorie aparte o constituie Psalmii. Deși...