Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 21)

de | dec. 14, 2022

Apropiindu-se de sfârșitul relatării vieții acestui om, personificare a simplitățíi, Florenski prezintă câteva episoade relevante pentru a ne întregi imaginea despre el:

În 1860, fu tuns în mantia călugărească de stareţul Schitului, ieroschimonahul Alexandr. După moartea acestuia, el îi luă locul, deve­nind părinte duhovnicesc pentru fraţii mai mici, rămaşi orfani.

În acea vreme, Pustia Paradit încă nu exista. Când o ri­dicară, pentru iubitorii celei mai aspre singurătăţi, se mută aici şi părintele Isidor, unde îl numiră imediat ieromonah. Mai sus nu se ridică niciodată. Schima, care i-a fost oferi­tă la bătrâneţe, o refuză din smerenie.

Era un timp când părintele se pregătea să plece în America, să propăvăduiască împreună cu episcopul Ioan. Arhimandritul îi făcu chiar o şubă nouă pentru călătoria apropiată. Dar, nu se ştie de ce, călătoria nu mai avu loc, iar şuba plecă în America fără stăpânul său.

Cam peste cinci ani de la intrarea sa în Paradit, pă­rintele îşi împlini vechea dorinţă: să se mute în Grecia la Vechiul Athos. În această grădină de baştină a monahismului Avva vieţui un an. În acel an, stareţii athoniţi se hotărârii să ridice o cruce pe cel mai înalt vârf al Slăvitului Munte. La această înălţare a Crucii Domnului participă activ şi părintele Isidor. Dar, neavând resurse să-şi obţină o chilie, părintele fu nevoit în scurtă vreme să părăsească Statul monahal şi să se întoarcă în patrie. Aici se aşeză din nou în Schitul Paradit, dar în scurtă vreme deveni ţinta gurilor rele şi fu izgonit. Atunci se mută la Schitul Ghetsimani, unde locui, fără să-l părăsească, până la fericitul său sfârşit.

Din evenimentele acestei vremi putem aminti numai numirea părintelui Isidor ca duhovnic al tuturor monahi­lor, după moartea părintelui Varnava, care avu loc în 1906.

Astfel trecu liniştita viaţă a părintelui Isidor. Şi sfârşitul lui fu neînchipuit de liniştit. Puteam crede chiar că nu mu­rea, ci că adormea treptat; respirarea îi devenea tot mai slabă şi, în final, dispăru cu totul: se stinse şi, împreună cu respiraţia, viaţa îşi luă zborul.

Ortodoxia, întrebări și răspunsuri
Ortodoxia, întrebări și răspunsuri
Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 21)
Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 21)
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/dpopovici/" target="_self">Pr. Dan Popovici</a>

Pr. Dan Popovici

Duhovnicul Mănăstirii „Sfântul Vasile cel Mare” de la Someșul Cald, județul Cluj.

Emisiuni recente

Sfântul Porfirie Kavsokalivitul despre educația copiilor

Sfântul Porfirie Kavsokalivitul despre educația copiilor

În această emisiune vom vorbi despre Sfântul Cuvios Porfirie Kavsokalivitul, mai exact despre felul cum privea el educarea copiilor, un aspect deosebit de important pentru viața unei familii și în egală măsură pentru viața Bisericii. Înțelepciunea Cuviosului Porfirie,...