Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 23)

de | ian. 12, 2023

Odată, un frate îl întrebă pe Sfântul Nifon al Ţarigradului: „Iată cum s-au înmulţit astăzi sfinţii în lumea în­treagă. Oare va fi aşa şi la sfârşitul veacului acestuia ?”. Fericitul îi răspunse: „Fiule, până la sfârşitul veacu­lui acestuia nu se vor împuţina proorocii Domnului Dum­nezeu, ca de altfel nici slujitorii satanei. De fapt, în vre­murile de pe urmă, cei care vor lucra într-adevăr pentru Dumnezeu se vor ascunde de oameni în chip fericit şi nu vor săvârşi în faţa lor minuni şi semne, ca în vremurile de acum, ci vor merge pe calea lucrării smerite, iar în îm­părăţia Cerurilor vor fi mai mari decât Părinţii care fu­seseră slăviţi prin semne. Pentru că în vremurile acelea nimeni nu va face minuni în faţa oamenilor, care să-i în­flăcăreze şi să le dea avânt pe calea nevoinţei. Ocupanţii prestolurilor arhiereşti din lumea întreagă vor fi cu totul nepricepuţi şi nu vor cunoaşte arta faptelor bune. La fel vor fi şi egumenii monahali, căci cu toţii vor fi supuşi des­fătărilor trupului şi măririi de sine, şi vor fi pentru oameni mai degrabă o ispită, decât modele de urmat. De aceea fapta bună va fi şi mai dispreţuită; iubirea de arginţi va împăraţi atunci şi vai de călugării care se vor îmbogăţi cu aur, căci aceştia vor fi o insultă pentru Domnul Dum­nezeu şi nu vor vedea faţa Dumnezeului Celui Viu… De aceea, fiule, după cum am spus mai înainte, mulţi vor cădea în prăpastie, fiind robiţi de ignoranţă, rătăcindu-se în lărgimea căii celei largi”.

Ortodoxia, întrebări și răspunsuri
Ortodoxia, întrebări și răspunsuri
Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 23)
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/dpopovici/" target="_self">Pr. Dan Popovici</a>

Pr. Dan Popovici

Duhovnicul Mănăstirii „Sfântul Vasile cel Mare” de la Someșul Cald, județul Cluj.

Emisiuni recente

Praznicul Sfintei Treimi | A doua zi de Rusalii (Matei 18, 10-20)

Praznicul Sfintei Treimi | A doua zi de Rusalii (Matei 18, 10-20)

Marile sărbători ale credinței noastre sunt caracterizate de oficierea unor ceremonii, rugăciuni și rânduieli liturgice speciale. Este și cazul zilei de Rusalii, atunci când se obișnuiește, mai ales în comunitățile rurale, dar și în cele urbane, să se iasă în...

Praznicul Sfintei Treimi | A doua zi de Rusalii (Matei 18, 10-20)

Duminica Pogorârii Duhului Sfânt | Ioan 7, 37-53

La cincizeci de zile după Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și la zece zile după Înălțarea Sa la ceruri, Biserica ne cheamă să prăznuim Pogorârea Duhului Sfânt peste comunitatea apostolilor și peste întreaga creație. Cincizecimea sau Rusaliile este praznicul...

Taina nunții și familia creștină

Taina nunții și familia creștină

În aceasă emisiune ne referim la un subiect relevant și important pentru majoritatea credincioșilor ortodocși. Legătura dintre un bărbat și o femeie nu face doar obiectul legislației civile ci mai ales al rânduielilor bisericești. Oamenii credincioși se cunună la stat...