Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 23)

de | ian. 12, 2023

Odată, un frate îl întrebă pe Sfântul Nifon al Ţarigradului: „Iată cum s-au înmulţit astăzi sfinţii în lumea în­treagă. Oare va fi aşa şi la sfârşitul veacului acestuia ?”. Fericitul îi răspunse: „Fiule, până la sfârşitul veacu­lui acestuia nu se vor împuţina proorocii Domnului Dum­nezeu, ca de altfel nici slujitorii satanei. De fapt, în vre­murile de pe urmă, cei care vor lucra într-adevăr pentru Dumnezeu se vor ascunde de oameni în chip fericit şi nu vor săvârşi în faţa lor minuni şi semne, ca în vremurile de acum, ci vor merge pe calea lucrării smerite, iar în îm­părăţia Cerurilor vor fi mai mari decât Părinţii care fu­seseră slăviţi prin semne. Pentru că în vremurile acelea nimeni nu va face minuni în faţa oamenilor, care să-i în­flăcăreze şi să le dea avânt pe calea nevoinţei. Ocupanţii prestolurilor arhiereşti din lumea întreagă vor fi cu totul nepricepuţi şi nu vor cunoaşte arta faptelor bune. La fel vor fi şi egumenii monahali, căci cu toţii vor fi supuşi des­fătărilor trupului şi măririi de sine, şi vor fi pentru oameni mai degrabă o ispită, decât modele de urmat. De aceea fapta bună va fi şi mai dispreţuită; iubirea de arginţi va împăraţi atunci şi vai de călugării care se vor îmbogăţi cu aur, căci aceştia vor fi o insultă pentru Domnul Dum­nezeu şi nu vor vedea faţa Dumnezeului Celui Viu… De aceea, fiule, după cum am spus mai înainte, mulţi vor cădea în prăpastie, fiind robiţi de ignoranţă, rătăcindu-se în lărgimea căii celei largi”.

Ortodoxia, întrebări și răspunsuri
Ortodoxia, întrebări și răspunsuri
Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 23)
Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 23)
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/dpopovici/" target="_self">Pr. Dan Popovici</a>

Pr. Dan Popovici

Duhovnicul Mănăstirii „Sfântul Vasile cel Mare” de la Someșul Cald, județul Cluj.

Mai multe

Categoria Psalmilor Treptelor: Psalmul 127 (128)

Categoria Psalmilor Treptelor: Psalmul 127 (128)

Psalmul 127, un psalm scurt, strălucitor, și bine construit, țese o idilă complicată de răsplată și bunăstare, dar totodată arată și îi fericește pe cei care au frică de Domnul. Dacă în psalmul anterior, poetul ni-a arătat câte bunătăți poate pricinui nădejdea în...

Procesul Mântuitorului (Pr. Prof. Stelian Tofană) P1

Procesul Mântuitorului (Pr. Prof. Stelian Tofană) P1

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură”, susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00.20.22.

Dileme în cuvinte grele | Duminica a 3-a din Post

Dileme în cuvinte grele | Duminica a 3-a din Post

Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1; Luarea crucii și urmarea lui Hristos „Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va...

Boala nu este în mod necesar o consecință a păcatelor

Boala nu este în mod necesar o consecință a păcatelor

Înregistrarea ediției din 14 martie 2023 a emisiunii Împreună-lămuriri pe cale, în cadrul căreia Părintele Grigorie Foltiș, împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din cadrul  ASCOR Cluj-Napoca încercă să deslușească înțelesuri ale unor cuvinte...