Cuvânt de îmbărbătare către preoți și credincioși | Permanența Consiliului Eparhial

de | mart. 23, 2020

Preacucernici Părinți Protopopi, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, iubiți frați și surori întru Domnul

În aceste zile de încercare avem mare nevoie unii de alții și cu toții laolaltă avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Cele trei virtuți teologice – credința, nădejdea și dragostea, să încercăm a le pune în practică.

Sfântul Pavel afirmă că noi „ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare, și răbdarea încercare, și încercarea nădejde” (Romani 5,3).

Atunci când corabia era pe punctul de a se scufunda, el i-a încurajat pe ceilalți pasageri zicând: „Vă îndemn să aveți voie bună, căci niciun suflet dintre voi nu va pieri… și luând pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor și frângând a început să mănânce. Și devenind toți voioși, au luat și ei și au mâncat” (Fapte 27,22-36).

Îndemnul nostru este să fiți curajoși și să nu vă lăsați copleșiți de întristare căci Sfântul Ioan Casian spune: „precum molia roade haina și cariul lemnul, așa întristarea întunecă sufletul omului”[1].

Trebuie să fim curajoși și să credem că necazurile au un capăt, așa ne spune Sfântul Iacov: „Luați fraților, pildă de suferință și de îndelungă-răbdare pe proorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdat: ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzit lui de Domnul; că mult-milostiv este Domnul și îndurător” (Iacov 5,10-11).

Gândindu-ne la toate acestea, Permanența Arhiepiscopiei noastre vă transmite următoarele:

  1. Toți preoții vor respecta întru totul recomandările conținute în documentul Noi măsuri privind slujbele și activitățile sociale bisericeşti, transmis de către Cancelaria Sfântului Sinod.
  2. Se va respecta același program de lucru, între orele 9 și 15, la Centrul eparhial și la protopopiate.
  3. Toate slujbele religioase vor fi săvârșite în biserici, cu ușile închise, de către preot și cântăreț și își vor urma cursul firesc din această perioadă a Postului Mare: Liturghia Darurilor înainte sfințite, în zilele de peste săptămână, seara Pavecernița, sâmbăta Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și pomenirea morților, iar duminica Liturghia Sfântului Vasile cel Mare și Vecernia.
  4. Având în vedere faptul că sunt interzise grupurile mai mari de trei persoane și pentru a evita eventualele îmbolnăviri, Bisericile vor rămâne închise pe tot parcursul zilei.
  5. Persoanele bolnave sau în vârstă pot fi spovedite și împărtășite la domiciliu, respectând normele indicate de către Cancelaria Sf. Sinod.
  6. Recomandăm preoților să țină legătură cu credincioșii lor prin toate mijloacele de comunicare oferite de rețelele sociale, prin care le vor trimite mesaje de încurajare și vor putea răspunde solicitărilor lor.
  7. Transmisiunile în direct ale slujbelor se vor face exclusiv de la Catedrala Patriarhală, prin intermediul T.V. și Radio Trinitas, și de la Catedrala Mitropolitană din Cluj prin Radio Renașterea și de pe pagina de Facebook a Radio Renașterea.
  8. Reamintim părinților protopopi ca preoții, împreună cu membrii organismelor parohiale să se implice în sprijinirea persoanelor aflate în autoizolare, de pe raza parohiilor lor, să le ofere hrană sau pachete cu alimente la domiciliu.
  9. Centrul eparhial va întocmi adeverințele de serviciu pentru deplasare pentru membrii permanenței, pentru protopopi și pentru angajații direcți, iar protopopiatele pentru preoții parohi și stareți, iar preoții parohi pentru preoții slujitori, cântăreții bisericești și pentru îngrijitori.
  10. Prevederile acestei note vor ține cont de recomandările autorităților și de evoluția la nivelul țării noastre a acestei epidemii și pot suferi modificări.

 

ANDREI

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului,

Mitropolitul Clujului, Maramureşului și Sălajului

[1] Sfântul Ioan Casian, Filocalia sau culegere din scrierile sfinților Părinți cari arată cum se poate omul curăți, lumina și desăvârși, Vol. I, trad. de Dumitru Stăniloae, Institutul de Arte Grafice „Dacia Traiană”, Sibiu, 1947,        p. 115.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

CTP – Mai mulți pensionari au dreptul la abonament gratuit

CTP – Mai mulți pensionari au dreptul la abonament gratuit

Primăria Municipului Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A  anunţă ca s-au  majorat plafoanele  de la care pensionarii au dreptul la abonament gratuit și invită pensionarii, persoanele peste 70 de ani si cetatenii de onoare la Centrele de vanzare...