Domnul a primit să ia asupra Sa chipul fiecărui om lipsit și să Se unească pe Sine cu fiecare | Sfântul Simeon Noul Teolog

Vorbe de înțelepciune

Sfântul Simeon Noul Teolog:

„Domnul a primit să ia asupra Sa chipul fiecărui om lipsit și să Se unească pe Sine cu fiecare, ca fiecare, văzând pe fratele său ca pe Dumnezeu, să-l primească și să-l socotească ca pe Acela și să deșerte avutul său spre slujirea lui, precum și Hristos Și-a vărsat sângele Său pentru mântuirea noastră.”

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA