Domnul care poruncește stihiilor și oamenilor deopotrivă

de | aug. 21, 2021 | Eseu

Introducere

Minunea înmulțirii pâinilor e urmată de o alta, săvârșită de către Mântuitorul tot asupra naturii. Odată ce mulțimea sătulă e trimisă către casă, iar ucenicii „siliți” să intre în corabie și să călătorească, Învățătorul își permite răgazul unor clipe de intimitate cu Tatăl. Ca un Fiu bun, simte nevoia de a se sfătui cu Părintele Său. De a-i cere îndrumare și întărire și poate, de a-I confirma împlinirea celor promise. Odată încheiat dialogul, El va pleca în căutarea ucenicilor.

Petru și furtuna

Drumul înspre ei nu va fi unul pedestru. Din motive practice. Discipolii erau în corabie, plutind pe-ntinsul mării și Dânsul își va dori să îi vadă cât mai curând. Va alege așadar să meargă pe mare. Va veni în urma lor, printre valurile ce se înlănțuiau tot mai puternic, învăluind corabia. E greu de zis ce i-a speriat mai tare pe discipoli: declanșarea potopului, sau apropierea Sa. În mod cert, ambele au avut un efect aparte asupra lor. Ucenicii vor începe să țipe, înspăimântați. Frica lor primește răspuns de la Domnul: „Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!” Guralivul cetei simte din nou nevoia să se bage în seamă. „Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă”, zice el. Nu știe la ce se înhamă. Cu calm, Domnul îi poruncește: „vino”, iar el se pune în mișcare. După câțiva pași, frica-l face însă să se îndoiască de decizia luată. Spaima și nesiguranța se cuibăresc în inima lui. În consecință, începe să se scufunde. Strigă din nou, de această dată cu patos: „Doamne, scapă-mă!”, iar Iisus îi împlinește din nou dorința, mustrându-l părintește, pentru îndoiala de care a dat dovadă. Evenimentul îi face pe ucenici să se închine și să mărturiseacă un fapt apodictic: acela că Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Ca prin minune, furtuna se potolește și ea, iar călătorii reușesc să ajungă în părțile Galileii.

În loc de concluzii

Dincolo de aspectele teologie, de chestiuni precum eye-contactul existent între Petru și Hristos, care se pierde la un moment dat și alte momente asemenea, care au fost deja tratate din abundență de către exegeza mai veche sau mai nouă, pericopa de astăzi are o dimensiune de actualitate aparte. În ipostaza în care s-au aflat azi ucenicii ne regăsim și noi adesea. Ca propovăduitori?, mă veți întreba. Am vrea noi și aș vrea eu. Că doar, vorba aceea: „vrabia mălai visează”. Mă tem însă, că ne regăsim mai degrabă în ipostaza celor pe care apropierea lui Dumnezeu prin furtunile vieții ne sperie. Ne putem de bună seamă identifica și cu Petru, atunci când se scufundă. Păcatul, grijile, proastele îndeletniciri și necredința vin să ne tragă în jos. Să ne facă să ne adâncim în ape și mlaștini ce stau să ne-nghită. Nu trebuie să uităm totuși că din aceste valuri răzabate o voce caldă, blândă și dătătoare de nădejde: „Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!” Este, în fapt, scăparea noastră. Uneori, putem s-o acompaniem și noi cu vorbe de duh precum „Doamne, scapă-mă!”, căci da, El este scăparea noastră, din orice primejdie. Nu mă credeți? Încercați!

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/maxim-morariu/" target="_self">Protos. Maxim Morariu</a>

Protos. Maxim Morariu

Doctor în teologie al Faculății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca (Summa cum laude) și doctor în științe sociale al Universității Pontificale Angelicum din Roma (Summa cum laude). A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană (ca şef de promoţie) și un masterat în ,,Consiliere Pastorală şi Asistență Psihosocială”, în cadrul facultăţii menţionate, Facultatea de Istorie și Filosofie, nivel licență (2014), și masteratul în ,,Istoria Europei de Sud-est” (2016), Institutul Ecumenic de la Bossey (Universitatea din Geneva, 2018), și a studiat la Universitățile din Kosice, Graz, Belgrad, precum și la Universitatea Pontificală Angelicum din Roma, Italia. A publicat, editat, coordonat sau tradus nu mai puțin de 32 de volume și peste 300 de studii și articole de specialitate în țară și străinătate. Este membru editorial a 8 reviste de specialitate (2 indexate Web of Science), membru fondator și redactor-șef al Revistei Astra Salvensis, recunoscută la nivel internațional, secretar științific al Despărțământului „Vasile Moga” al ASTREI Sebeș și al Centrului de Studii „Ioan Lupaș” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și cercetător asociat al Universității din Pretoria (Africa de Sud). Ca om de radio realizează emisiuni și rubrici pentru Radio Renașterea (Cluj-Napoca), Radio Trinitas (București) și Radio Someș (Bistrița) și colaborează cu portalul doxologia.ro. Începând cu anul 2022 este de asemenea eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint-Hubert, Quebec (Canada).

Ultimele articole

Gloria Bizanțului

Gloria Bizanțului

Istoria creștinismului nu poate fi înțeleasă în complexitatea ei fără fascinanta lume a Bizanțului. Pe durata a peste o mie de ani, acest imperiu a cunoscut gloria dar și declinul, expansiunea dar și împresurările, și în pofida conotațiilor peiorative ale termenului...

Mai multe din Eseu
Memento: „Iubirea și Occidentul”

Memento: „Iubirea și Occidentul”

Denis de Rougemont este cunoscut publicului românesc prin excelenta sa apologie „Partea diavolului”, care descrie excepțional jocul silogismelor care au îndepărtat din conștiința publică europeană credibilitatea forței demonice, transformând-o într-un apendice istoric...

Pr. Crin Triandafil Theodorescu: „Frăția Psaltirii”

Pr. Crin Triandafil Theodorescu: „Frăția Psaltirii”

Părinte, asta am priceput, dar mai departe? Ce rugăciuni trebuie să fac? Hai, precis aveți dumneavoastră niște rugăciuni mai speciale. Mă uit lung spre el, derutat. Profilul recognoscibil al răscolitorului de panacee. Care culege de la călugări din schituri izolate...

Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul și cunoașterea duhovnicească

Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul și cunoașterea duhovnicească

Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul ne propune o ierarhie în interiorul procesului de cunoaștere. Și pornește de la cea mai importantă – cunoașterea ce vine din experiența duhovnicească, generată de străluminarea Duhului Sfânt și concretizată în discernământul spiritual....

Unitate și armonie în icoana Pogorârii Sfântului Duh

Unitate și armonie în icoana Pogorârii Sfântului Duh

  Duminica Cincizecimii este sărbătoarea întemeierii Bisericii creştine, deoarece în această zi, după cuvântarea Apostolului Petru, s-au convertit la creştinism aproximativ 3.000 de persoane, definind cea dintâi comunitate de creştini de la Ierusalim[1]....

În mormânt Viaţă

În mormânt Viaţă

Taina Crucii, a morţii şi a şederii Domnului în mormânt este taina iubirii Sale smerite, până la capăt. Împărtăşind soarta comună a fiecărei fiinţe umane care se simte singură în faţa morţii, Domnul Iisus Hristos, ca om, a strigat pe cruce: “Dumnezeul meu, Dumnezeul...