Drumul Crucii – stația a VII-a

de | apr. 14, 2021

Dragi ascultători, continuăm să răspundem la întrebarea despre Drumul Crucii, astăzi vorbind despre stația a șaptea la care comemorăm a doua cădere a lui Iisus sub povara crucii.

În Ierusalim stația a șaptea se află la intersecția dintre Drumul Crucii și principala arteră comercială din Orașul Vechi. Aceasta s-a întâmplat pentru că în anul 135 când împăratul Roman Hadrian a șters de pe față pământului Ierusalimul și a construit un oraș nou de tip roman, Aelia Capitolina, drumul principal din acesta, numit Cardo Maximus, care îl traversa de la răsărit spre apus era tocmai acesta, iar comercianții în mod firesc și-au așezat magazinele aici. În acest loc se află un paraclis ridicat în 1875 unde este păstrat un fragment de coloană,  un monolit din piatră roşie, parte a unui tetrapilon de la punctul în care Cardo Maximus trecea pe aici. În vremea lui Iisus aici se afla poarta care permitea ieșirea din oraș spre locul unde se făceau răstignirile, Golgota. De aceea pe o inscripţie de deasupra capelei aflată aici citim „Poarta Judecăţii”. Era poarta veche a cetăţii despre care pomenește Neemia (12, 39). Uneori, în Roma, o copie a sentinţei la moarte era fixată sus pe poarta cetăţii, când persoana condamnată era condusă în afara zidurilor. Probabil, în Ierusalim s-a procedat simi­lar pentru Iisus. O copie a sentinţei de moarte pronunţată împotriva „Regelui iudeilor” era, potrivit obiceiului, ataşată uneia din coloanele exterioare ale porticului, din care cauză i s-a dat de către creştini acestei porţi numele de Poarta Judecăţii. A şaptea staţie ne aminteşte de cuvintele Scripturii: „Extra portam passus est” (A suferit moarte în afara porții cetăţii). Prin această poar­tă, Domnul a părăsit cetatea întărită cu ziduri şi S-a îndreptat spre locul de răstignire, nu înainte de a cădea încă o dată sub povara crucii.

Este un mare privilegiu să îngenunchezi aici, unde Domnul S-a prăbuşit sub povara păcatelor noastre.

Ortodoxia, întrebări și răspunsuri
Ortodoxia, întrebări și răspunsuri
Drumul Crucii - stația a VII-a
Drumul Crucii - stația a VII-a
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/dpopovici/" target="_self">Pr. Dan Popovici</a>

Pr. Dan Popovici

Duhovnicul Mănăstirii „Sfântul Vasile cel Mare” de la Someșul Cald, județul Cluj.

Mai multe

Calea de la om la Dumnezeu | Duminica a 5-a după Paști

Calea de la om la Dumnezeu | Duminica a 5-a după Paști

Ev. Ioan 4, 5-42; Convorbirea lui Iisus cu femeia samarineancă „Deci a venit la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său; Şi era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, S-a aşezat lângă...

Părinții deșertului

Părinții deșertului

În conduita lor părinții deșertului au excelat prin multe singularități, au fost asceți aspri și mari mistici au trăit uneori ca niște fiare, uneori ca niște îngeri au făcut minuni și au gravat pe demoni. Toate acestea sunt adevărate, dar secundare și nu aceasta este...

Problema politică în opera lui Nicolae Steinhadt

Problema politică în opera lui Nicolae Steinhadt

În seria dialogurilor cu dr. Călin Emilian Cira, doctor în istorie și doctorand în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, abordăm o serie de teme specifice ce se regăsesc în opera scriitorului și monahului Nicolae Steinhardt, cunoscut și ca monahul...

Categoria Psalmilor Didactico-Sapiențiali – Psalmul 88 (89)

Categoria Psalmilor Didactico-Sapiențiali – Psalmul 88 (89)

Acest psalm regal, dar plin de substraturi didactico-sapiențiale, este la bază o rugăciune adresată lui Dumnezeu ca El să onoreze legământul davidic (2 Samuel 7). Conform specialiștilor poemul este atribuit levitului Etan – un înțelept al timpurilor (1 Regi 4, 31; 1...