Sfântului Vasile cel Mare:

„Dumnezeu vrea ca tu, în simplitatea inimii tale, să fii darnic cu cel ce-ţi cere, dar, totuşi, cu raţiunea, să deosebeşti nevoia fiecăruia din cei care îţi cer“

Omilii la Psalmi, Omilia I la Psalmul 14