Pr. Petru Ioan ILEA

ATELIER FILOCALIC

Definiții și paradigme. Istoria traducerilor Filocaliei

Este foarte important pentru început să explicăm termenii, de aceea în debutul acestei emisiuni ne vom ocupa de definiții și paradigme, respectiv de Filocalie ca geneză și de preocuparea oamenilor pentru Iubirea și Frumusețea divină. Primul care a avut în atenție...

Traducerile românești ale Filocaliei

Cum a apărut Filocalia? Părinții au strâns la un loc experiențele duhovnicești, faptele minunate, teologia și sfaturile pe care întâlnit la sfinții lor contemporani, rezultând astfel o culegere de gânduri și fapte îndreptate spre Dumnezeu. De la an la an, de la epocă...

Mai multe

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 4)

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 4)

Omul trebuie să-și simplifice viața atât în plan exterior, cât și în plan interior, altfel e destul de probabil că sufletul și casa sa vor deveni niște debarale unde va îngrămădi o mulțime de lucruri fără rost și unde nu va mai încăpea nimic altceva. Dacă ne...

Inima omului

Inima omului

După învățătura Sfinților Părinți, inima este centru duhovnicesc al tuturor darurilor Sfântului Duh și al tuturor faptelor bune, care își au sediul tot în inimă. Dacă punem străjer pe minte, adică gândul cel bun, el nu va lăsa să intre înăuntru păcatele celor cinci...

Categoria Psalmilor Mesianici: Psalmul 33 (34)

Categoria Psalmilor Mesianici: Psalmul 33 (34)

16Această cântare de laudă îi este atribuită lui David, care a compus-o atunci când a scăpat de Abimelec, prefăcându-se  nebun (1 Regi 21, 13-14). În Psalm este scris că David a chemat adunarea să-L laude pe Domnul pentru izbăvirea poporului. După ce a afirmat că...