Protosinghel NATANAEL ZANFIRACHE

PREOT ȘI COMUNITATE

Sfântul Cuvios Siluan Athonitul

Într-o după-amiază înainte de Vecernie, șezând în chilia sa, a atins ultima treaptă a deznădejdii. „Dumnezeu e cu neputință de înduplecat”, și-a spus el. Preț de un ceas, a fost încercat de sentimentul părăsirii totale de către Dumnezeu, fapt ce i-a aruncat sufletul...

Frumusețea pustiei și întărirea voinței

Deșertul este un loc al încercării în care ascetul își exercită voința în lupta cu patimile. Un pas important în realizarea omului duhovnicesc este întărirea voinței. De pildă, atunci când Sfântul Serafim de Sarov a fost întrebat de ce unii oameni rămân trupești și nu...

Lupta cu gândurile

Lupta cu gândurile este o luptă grea de dus, aceste gânduri ne dau târcoale și ne încolțesc mintea și sufletul pe neașteptate. În cadrul acestei meditații mă voi folosi de multele din scrierile Sfântului Siluan Athonitul. Cuviosul Siluan Athonitul a cunoscut foarte...

Despre poftă

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, în prima sa Epistolă, în capitolul 2, versetul 16, notează lucrul următor: tot ce este în lume, adică pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții nu sunt de la Tatăl. În cadrul emisiunii de astăzi vom vorbi despre poftă. După...

Ce este omul?

Ca să putem răspunde bine și frumos la întrebarea aceasta grea trebuie să mergem cu gândul în rai, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. De aici aflăm că, după înfățișarea sa din afară omul este o statuie de lut, un chip lucrat de Dumnezeu dintr-o mână de țărână, din care...

Cele zece porunci ale Mântuitorului Iisus Hristos

Prin legile sau poruncile Mântuitorului Iisus Hristos înțelegem toate cele 10 porunci - Decalogul din Vechiul Testament - recunoscute, întregite și desăvârșite în Noul Testament. Domnul nostru Iisus Hristos nu a înlăturat nimic din partea bună și folositoare a...

Bărbăția creștină – virtutea morală care întărește sufletul

După învățătura Sfântului Ioan Scărarul, una dintre cele mai trebuitoare virtuți creștine este bărbăția - virtutea curajului moral, buna îndrăzneală a inimii și defăimarea primejdiilor. „Bărbăția e virtutea care stă la mijloc între cutezanță și frică”, ne spune...

Părinții deșertului

În conduita lor părinții deșertului au excelat prin multe singularități, au fost asceți aspri și mari mistici au trăit uneori ca niște fiare, uneori ca niște îngeri au făcut minuni și au gravat pe demoni. Toate acestea sunt adevărate, dar secundare și nu aceasta este...

Îndumnezeirea omului

Îndumnezeirea omului este scopul lui Dumnezeu, ținta finală a creației sale, însă, dată fiind căderea omului, aceasta nu se poate împlini decât prin restaurarea firii, dată fiind starea sa de cădere. Îndumnezeirea omului  presupune mântuirea lui, omul nu poate fi...

Antidotul suferințelor și al necazurilor

Sfinții Părinți, ca unii ce vorbesc din experință, spun că pricinile suferințelor din viața noastră sunt îndeosebi trei - diavolul, oamenii și firea noastră căzută. De primele două au parte sfinții, iar de cea de-a treia categorie, noi cei păcătoși, cei ce nu ne-am...

Mai multe

Pe cine botezăm? Ce ne spune Biblia? P4

Pe cine botezăm? Ce ne spune Biblia? P4

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură”, susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19:00 - 20:22.

Evanghelia lui Hristos – Cuvântul Vieții

Evanghelia lui Hristos – Cuvântul Vieții

Viața Mântuitorului Iisus Hristos ne este împărtășită de Biserică, iar învățătura Lui și crâmpeie din parcursul Său pământesc ne sunt cunoscute din Evanghelie. Citindu-se Evanghelia în biserică, într-un fel ne împărtășim de Hristos, în calitate de Cuvânt al lui...

Icoana

Icoana

Pentru această reîntâlnire a noastră, vă propun să ne reamintim o temă din Teologia și Arta Icoanei. Mai bine zis, aș dori să învățăm împreună despre ceea ce înseamnă funcția sau vocația sacramentală a artei liturgice în general și, în special, cea a icoanei. Când...