Protosinghel NATANAEL ZANFIRACHE

PREOT ȘI COMUNITATE

Trezvia minții

În cadrul ediției de astăzi a emisiunii noastre, am vorbit despre trezvia minții. După învățătura Sfinților Părinți, mintea este lumina sufletului, făclia care conduce trupul, cetatea, deasupra muntelui, care arată puterea și slava omului. Când este sănătoasă, mintea...

Recunoștință și mulțumire

O zi ne mai desparte de Noul An 2024, în care pășim cu credință și cu iubire față de Dumnezeu, mulțumindu-i pentru toate binefacerile și tot ajutorul pe care El ni-l dă nouă, oamenilor, din dragoste. Lucrarea cea mai potrivită pentru petrecerea anului vechi și...

Vestea Nașterii Mântuitorului

De fiecare dată când prăznuim Nașterea Domnului Iisus Hristos, sufletul nostru se umple de o bucurie sfântă și prindem nădejde că Cel care s-a născut, Domnul nostru Iisus Hristos, are puterea să ne mântuiască pe noi pe toți. Vestea Nașterii Mântuitorului auzindu-o,...

Viața Sfântului Porfirie Kavsokalivitul

În 2 decembrie, Biserica îl sărbătorește pe Sfântul Porfirie Kavsokalivitul, un sfânt care multă vreme s-a nevoit în Sfântul Munte Athos, un cuvios părinte care a avut multă dragoste față de Dumnezeu și care s-a jertfit și a primit tot ceea ce Dumnezeu a îngăduit să...

Judecarea aproapelui

Judecarea aproapelui poate fi numărată printre marile boli sufletești, chiar dacă nu a fost pusă de Părinți în rândul patimilor de căpetenie. Despre judecarea aproapelui se vorbește adesea în scrierile ascetice. Părinții o socotesc un mare păcat. De aceea, în...

Viața ca dar a lui Dumnezeu

Viața, după învățătura bisericii noastre, este valoarea supremă a omului pe pământ, fiind că ea este suportul tuturor celorlalte valori. Dar, mai întâi, viața este darul lui Dumnezeu făcut omului încă de la creație. Izvorul vieții omului și a vieții întregii lumi este...

Sfântul Cuvios Siluan Athonitul

Într-o după-amiază înainte de Vecernie, șezând în chilia sa, a atins ultima treaptă a deznădejdii. „Dumnezeu e cu neputință de înduplecat”, și-a spus el. Preț de un ceas, a fost încercat de sentimentul părăsirii totale de către Dumnezeu, fapt ce i-a aruncat sufletul...

Frumusețea pustiei și întărirea voinței

Deșertul este un loc al încercării în care ascetul își exercită voința în lupta cu patimile. Un pas important în realizarea omului duhovnicesc este întărirea voinței. De pildă, atunci când Sfântul Serafim de Sarov a fost întrebat de ce unii oameni rămân trupești și nu...

Lupta cu gândurile

Lupta cu gândurile este o luptă grea de dus, aceste gânduri ne dau târcoale și ne încolțesc mintea și sufletul pe neașteptate. În cadrul acestei meditații mă voi folosi de multele din scrierile Sfântului Siluan Athonitul. Cuviosul Siluan Athonitul a cunoscut foarte...

Despre poftă

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, în prima sa Epistolă, în capitolul 2, versetul 16, notează lucrul următor: tot ce este în lume, adică pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții nu sunt de la Tatăl. În cadrul emisiunii de astăzi vom vorbi despre poftă. După...

Mai multe

Lucrarea terapeutică plină de iubire a părintelui duhovnicesc (2)

Lucrarea terapeutică plină de iubire a părintelui duhovnicesc (2)

  „Că de-aţi avea zeci de mii de învăţători în Hristos, totuşi nu aveţi mulţi părinți; că pe voi eu v’am născut întru Hristos Iisus prin Evanghelie” (1 Corinteni 4, 15)   Am detaliat, în emisiunile precedente, în cadrul discuțiilor noastre legate de Lucrarea...

În ce constă viața veșnică? | Duminica a 7-a după Paști

În ce constă viața veșnică? | Duminica a 7-a după Paști

Ev. Ioan 17, 1-13; Rugăciunea lui Iisus „Acestea a vorbit Iisus şi, ridicând ochii Săi la cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora...