Episcopul Maramureșului și Sătmarului își cinstește ocrotitorul spiritual

de | iun. 1, 2022

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, își cinstește ocrotitorul duhovnicesc, pe Sfântul Iustin Martirul și Filosoful.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului i-a adresat cu cuvânt de felicitare:

Simbolurile trimit la Harul dumnezeiesc, a cărui prezență trebuie să o trăim fiecare dintre noi separat, dar și toți împreună, sub acoperișul bisericii, într-o întâlnire personală cu Mântuitorul Iisus Hristos. Simbolul sau însemnul specific ierarhului este vulturul, deoarece vulturul este acela care are o perspectivă largă asupra lumii, privește realitatea din înălțimi și, în același timp, se află într-o stare de veghe continuă. Cu toate că o mare parte a timpului său o petrece în înălțime, el se coboară, mereu, și în lume. Are dimensiunea verticalității cerești, dar și perspectiva orizontalității vieții pământești, fără a confunda cele două dimensiuni, ci în sensul sublimării și ridicării celei pământești tot mai sus, până la cer.
Cele două trăsături – „zborul vulturului” și „grija față de poporul lui Dumnezeu” – sunt cele două „dominante” ale misiunii episcopului. El, asemenea lui Hristos, Păstorul cel bun, trebuie să îi păstorească pe cei încredințați lui, cu multă dragoste părintească, după cum ne învață Sfântul Apostol Petru: „Păstoriți turma lui Dumnezeu, dată în paza voastră, cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câștig urât, ci din dragoste; nu ca și cum ați fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă turmei. Iar când se va arăta Mai-marele păstorilor, veți lua cununa cea neveștejită a măririi” (I Petru 5, 2-4).
Demnitatea slujirii este sfântă și implică o mare responsabilitate de ordin pastoral-misionar, duhovnicesc, cultural, educativ, episcopul fiind mereu într-o stare de veghe, atent la memoria liturgică a Bisericii noastre Ortodoxe strămoșești și la tezaurul ei sacru, întemeiat pe mărturisirea Apostolilor – că Hristos este „Fiul lui Dumnezeu Celui viu” (Matei 16, 16), adăpat de sângele Mucenicilor și Mărturisitorilor, și întreținut de rugăciunile Cuvioșilor și de „pliroma” poporului dreptcredincios.
Episcopul, deși trăiește în lume, nu este din lume și nici pentru cele ale lumii. Dar, în același timp, veghează la mersul lumii și la viața păstoriților săi, cu care se identifică. Nu mai este singular, ci o persoană colectivă, trăind cu intensitate pentru păstoriții săi, conștient fiind că criteriul mântuirii sale este exprimat prin mântuirea păstoriților săi.
Astăzi, 1 Iunie, îl cinstim pe Sfântul Iustin Martirul și Filosoful, ocrotitorul ceresc al Părintelui nostru duhovnicesc – Iustin al Maramureșului și Sătmarului. Acest moment ne îndeamnă la a ne opri, a poposi și a medita la vocația Preasfinției Sale și la identificarea sa ființială cu toți înaintașii, moșii și strămoșii, dintr-un neam și seminție cu Preasfinția Sa, „plămădiți” din pământul Maramureșului, purtând demnitatea, dârzenia, credincioșia și duhul neînfricat al străbunilor daci.
Și credem că nu este întâmplător, ci Pronia divină a hotărât să poarte numele „Iustin”, pentru al putea cinsti cum se cuvine și pentru a arăta dragostea părintească, prin rugăciune, față de familia creștină și față de copii și tineri. Catedrala noastră, ctitoria Preasfințitului Iustin, pusă sub ocrotirea Preasfintei Treimi, este declarată de Preasfinția Sa ca fiind „Catedrala Tinerilor”. Și aceasta pe drept cuvânt… Căci, în fiecare duminică și sărbătoare, soleea din fața Sfântului Altar este asemenea unei „grădini dalbe de flori”, o adevărată „grădiniță” a Maicii Domnului. Și, tot pe drept cuvânt, Părintele nostru a fost numit, chiar de către copii și tineri, „Episcopul tinerilor”! Este destul să privim retrospectiv cum, începând cu anul 2013, printr-o adevărată inspirație divină, având binecuvântarea Sfântului Sinod, a organizat în parteneriat cu Primăria Baia Mare, prin implicarea directă a domnului primar Cătălin Cherecheș, prima reuniune a Tinerilor Ortodocși Români, aceste reuniuni continuând până astăzi, ducând mai departe frumoasa tradiție pornită de aici, din Maramureș și Sătmar, din gândul părintesc al Preasfinției Sale.
Acum episcopia noastră este în sărbătoare. În mod obișnuit, la momente aniversare, onomastice, se evidențiază una sau alta din lucrările deosebite ale sărbătoritului. Și aceasta nu doar ca personalitate individuală, ci, mai ales, ca înrâurire colectivă, lucru deplin argumentat prin cei care se bucură de prezența duhovnicească și administrativă a Preasfințitului Iustin.
Azi, așadar, Îl cinstim pe Dumnezeu, Cel care „este minunat întru Sfinții Săi” (Psalmul 67, 36) și pe Sfântul Iustin Martirul și Filozoful – ocrotitorul ceresc al Preasfinției Sale. Și-L rugăm pe Arhiereul Hristos să-l binecuvinteze pe „îngerul Bisericii din Maramureș și Sătmar”, cu sănătate, lungime de zile și bucurii duhovnicești; cu zbor de vultur, pentru că vulturul nu va înceta să zboare la înălțimi și să stea de veghe, odată ce s-a obișnuit cu văzduhul rarefiat!
Întru mulți și fericiți ani, Preasfinția Voastră!
1 iunie 2022
† TIMOTEI SĂTMĂREANUL
Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului


Preasfințitul Părinte Iustin – Profil biografic

Episcopul Iustin s-a născut în 23 iunie 1961 în comuna Rozavlea, judeţul Maramureş din părinţi creştini ortodocşi Ştefan şi Maria Hodea, fiind cel de-al patrulea copil al familiei.

A urmat primele opt clase la Şcoala Generală Octavian Goga din localitate, iar în 1976, la vârsta de paisprezece ani a intrat în obștea Mănăstirii Sfânta Ana – Rohia, ca frate. A urmat treapta întâi de Liceu în satul natal, petrecând vacanţele în Mănăstire.

În anul 1979 a fost transferat, cu aprobarea IPS Teofil Herineanu, la Seminarul din Cluj Napoca pe care l-a absolvit în anul 1983.

În anul 1983 a fost hirotonit diacon, iar apoi preot, pe seama Mănăstirii Rohia. În 1985 a fost tuns în monahism avându-l naş de călugărie pe PS Justinian Maramureșanul, primind numele de Iustin.

Ca ieromonah slujitor la mănăstirea Rohia, a îndeplinit şi ascultarea de secretar al mănăstirii.

În anul 1988 s-a înscris la Institutul Teologic Universitar Sibiu pe care l-a absolvit în anul 1992.

Tot în 1988, IPS Arhiepiscop Teofil al Clujului i-a încredinţat conducerea provizorie a Mănăstirii Rohia, iar în ianuarie 1989 a fost numit stareţ al acestei mănăstirii. În 1990 a devenit protosinghel, iar în anul 1993, la propunerea PS Justinian, Sfântul Sinod aprobă ridicarea sa la rangul de arhimandrit.

În 22 martie 1994 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române aprobă alegerea sa în postul de Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului cu titlul de Sigheteanul.

În 17 aprilie 1994 a avut loc la Mănăstirea Sfânta Ana hirotonia în arhiereu, oficiată de către IPS Antonie Plămădeală, IPS Bartolomeu al Clujului şi PS Justinian al Maramureşului şi Satmarului.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales pe Preasfinţitul Părinte Iustin în demnitatea de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului în şedinţa din 16 decembrie 2016. Întronizarea a avut loc în data de 27 decembrie 2016, la Baia-Mare.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Se împlinesc 15 ani de la trecerea la Domnul a pr. Ioan Iovan

Se împlinesc 15 ani de la trecerea la Domnul a pr. Ioan Iovan

În data de 17 mai se împlinesc 15 ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Arhimandrit Ioan Iovan, duhovnicul Mănăstirii Recea din județul Mureș și mărturisitor al Ortodoxiei în închisorile comuniste. S-a născut în familia preotului Gavril și al preotesei Maria Iovan...

101 ani de la inaugurarea Mormântului Eroului Necunoscut

101 ani de la inaugurarea Mormântului Eroului Necunoscut

Vineri se împlinesc 101 ani de când România a inaugurat un monument omagial simbolic, Mormântul Eroului Necunoscut. Acesta reprezintă recunoștința poporului român față de cei care și-au dat viața pentru apărarea țării în Primul Război Mondial, făcând posibilă crearea...

17 mai: Ziua internațională a telefonului copilului

17 mai: Ziua internațională a telefonului copilului

Ziua internațională a telefonului copilului (International Child Helpline Day) este serbată anual în data de 17 mai. Stabilită în anul 2003 de alianța internațională Child Helpline Interhational (CHI), ziua sărbătorește activitatea liniilor telefonice care oferă...

16 mai: Ziua internațională a conviețuirii pașnice

16 mai: Ziua internațională a conviețuirii pașnice

În data de 16 mai celebrăm Ziua internațională a conviețuirii pașnice. Ziua a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite în 2017, prin adoptarea rezoluției 73/160. „Ziua își propune să susțină dorința de a trăi și de a acționa împreună, uniți în diferențe și...