„Eu și Tatăl una suntem” | Sâmbătă, săptămâna a 5-a după Paști

de | mai 23, 2020

Evanghelia zilei, Ioan 10,27-38:

Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Oile Mele ascultă de glasul Meu şi Eu le cunosc pe ele; ele vin după Mine și Eu le dau viaţă veşnică şi nu vor pieri în veac, iar din mâna Mea nimeni nu le va răpi. Tatăl Meu, Care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi şi nimeni nu poate să le răpească din mâna Tatălui Meu. Iar Eu şi Tatăl Meu Una suntem. Iarăşi au luat pietre iudeii ca să arunce asupra Lui. Iisus le-a răspuns: Multe lucruri bune v-am arătat vouă de la Tatăl Meu. Pentru care din ele aruncaţi cu pietre asupra Mea? I-au răspuns iudeii: Nu pentru lucru bun aruncăm cu pietre asupra Ta, ci pentru blasfemie și pentru că Tu, om fiind, Te faci pe Tine Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: Oare nu e scris în Legea voastră: «Eu am zis: dumnezei sunteţi»? Dacă i-a numit dumnezei pe aceia către care a fost cuvântul lui Dumnezeu – şi Scriptura nu poate să fie desfiinţată –, despre Cel pe Care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume voi ziceţi: Tu hulești, căci am spus: Sunt Fiul lui Dumnezeu? Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu credeţi în Mine. Iar dacă le fac, chiar dacă nu credeţi în Mine, credeţi în aceste lucrări, ca să știți şi să cunoașteți că Tatăl este în Mine şi Eu în Tatăl.

Evanghelia zilei este explicată de Pr. Marius Cristian Focșanu:

Meditație la Evanghelia zilei
Meditație la Evanghelia zilei
„Eu și Tatăl una suntem” | Sâmbătă, săptămâna a 5-a după Paști
„Eu și Tatăl una suntem” | Sâmbătă, săptămâna a 5-a după Paști
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/mariuscristianfocsanu/" target="_self">Pr. Marius Cristian Focșanu</a>

Pr. Marius Cristian Focșanu

Preot paroh al Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Jucu de Mijloc; redactor-șef adjunct al cotidianului „Făclia” din Cluj-Napoca.

Mai multe

Reflecții asupra cultului divin

Reflecții asupra cultului divin

Scopul întregii educații catehetice, religioase a creștinului este acela de a-l introduce în Biserică, în trupul mistic al lui Hristos și să îl integreze în viața Bisericii, care este viața de har, de comuniune cu Dumnezeu, de iubire, de unitate și progres duhovnicesc...

Rolul bunicilor în viața duhovnicească a nepoților (ep. 3)

Rolul bunicilor în viața duhovnicească a nepoților (ep. 3)

Părintele Gheorghe Calciu își amintește din vremea în care era deținut în temnițele comuniste: „În dimineaţa aceea de Paşti mă rugam lui Dumnezeu să nu vină gardianul acesta (să nu fie de rând în acea zi, căci era cumplit). El până nu bătea trei-patru inşi, aşa ca să...

Despre Părintele Iosif Vatopedinul

Despre Părintele Iosif Vatopedinul

Când Gheronda Iosif a ajuns să aibă el însuși obște, le spunea părinților spre folos duhovnicesc, următorul lucru: „La prima mea mănăstire, munceam cel puțin 16 ore pe zi. Și cu toate acestea, am citit cu atenție tot Vechiul Testament de 3 ori. Am citit cele 14...