„Eu și Tatăl una suntem” | Sâmbătă, săptămâna a 5-a după Paști

de | mai 23, 2020

Evanghelia zilei, Ioan 10,27-38:

Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Oile Mele ascultă de glasul Meu şi Eu le cunosc pe ele; ele vin după Mine și Eu le dau viaţă veşnică şi nu vor pieri în veac, iar din mâna Mea nimeni nu le va răpi. Tatăl Meu, Care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi şi nimeni nu poate să le răpească din mâna Tatălui Meu. Iar Eu şi Tatăl Meu Una suntem. Iarăşi au luat pietre iudeii ca să arunce asupra Lui. Iisus le-a răspuns: Multe lucruri bune v-am arătat vouă de la Tatăl Meu. Pentru care din ele aruncaţi cu pietre asupra Mea? I-au răspuns iudeii: Nu pentru lucru bun aruncăm cu pietre asupra Ta, ci pentru blasfemie și pentru că Tu, om fiind, Te faci pe Tine Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: Oare nu e scris în Legea voastră: «Eu am zis: dumnezei sunteţi»? Dacă i-a numit dumnezei pe aceia către care a fost cuvântul lui Dumnezeu – şi Scriptura nu poate să fie desfiinţată –, despre Cel pe Care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume voi ziceţi: Tu hulești, căci am spus: Sunt Fiul lui Dumnezeu? Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu credeţi în Mine. Iar dacă le fac, chiar dacă nu credeţi în Mine, credeţi în aceste lucrări, ca să știți şi să cunoașteți că Tatăl este în Mine şi Eu în Tatăl.

Evanghelia zilei este explicată de Pr. Marius Cristian Focșanu:

Meditație la Evanghelia zilei
Meditație la Evanghelia zilei
„Eu și Tatăl una suntem” | Sâmbătă, săptămâna a 5-a după Paști
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/mariuscristianfocsanu/" target="_self">Pr. Marius Cristian Focșanu</a>

Pr. Marius Cristian Focșanu

Preot paroh al Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Jucu de Mijloc; redactor-șef adjunct al cotidianului „Făclia” din Cluj-Napoca.

Emisiuni recente

Praznicul Sfintei Treimi | A doua zi de Rusalii (Matei 18, 10-20)

Praznicul Sfintei Treimi | A doua zi de Rusalii (Matei 18, 10-20)

Marile sărbători ale credinței noastre sunt caracterizate de oficierea unor ceremonii, rugăciuni și rânduieli liturgice speciale. Este și cazul zilei de Rusalii, atunci când se obișnuiește, mai ales în comunitățile rurale, dar și în cele urbane, să se iasă în...

Praznicul Sfintei Treimi | A doua zi de Rusalii (Matei 18, 10-20)

Duminica Pogorârii Duhului Sfânt | Ioan 7, 37-53

La cincizeci de zile după Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și la zece zile după Înălțarea Sa la ceruri, Biserica ne cheamă să prăznuim Pogorârea Duhului Sfânt peste comunitatea apostolilor și peste întreaga creație. Cincizecimea sau Rusaliile este praznicul...

Taina nunții și familia creștină

Taina nunții și familia creștină

În aceasă emisiune ne referim la un subiect relevant și important pentru majoritatea credincioșilor ortodocși. Legătura dintre un bărbat și o femeie nu face doar obiectul legislației civile ci mai ales al rânduielilor bisericești. Oamenii credincioși se cunună la stat...