„Eu și Tatăl una suntem” | Sâmbătă, săptămâna a 5-a după Paști

de | mai 23, 2020

Evanghelia zilei, Ioan 10,27-38:

Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Oile Mele ascultă de glasul Meu şi Eu le cunosc pe ele; ele vin după Mine și Eu le dau viaţă veşnică şi nu vor pieri în veac, iar din mâna Mea nimeni nu le va răpi. Tatăl Meu, Care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi şi nimeni nu poate să le răpească din mâna Tatălui Meu. Iar Eu şi Tatăl Meu Una suntem. Iarăşi au luat pietre iudeii ca să arunce asupra Lui. Iisus le-a răspuns: Multe lucruri bune v-am arătat vouă de la Tatăl Meu. Pentru care din ele aruncaţi cu pietre asupra Mea? I-au răspuns iudeii: Nu pentru lucru bun aruncăm cu pietre asupra Ta, ci pentru blasfemie și pentru că Tu, om fiind, Te faci pe Tine Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: Oare nu e scris în Legea voastră: «Eu am zis: dumnezei sunteţi»? Dacă i-a numit dumnezei pe aceia către care a fost cuvântul lui Dumnezeu – şi Scriptura nu poate să fie desfiinţată –, despre Cel pe Care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume voi ziceţi: Tu hulești, căci am spus: Sunt Fiul lui Dumnezeu? Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu credeţi în Mine. Iar dacă le fac, chiar dacă nu credeţi în Mine, credeţi în aceste lucrări, ca să știți şi să cunoașteți că Tatăl este în Mine şi Eu în Tatăl.

Evanghelia zilei este explicată de Pr. Marius Cristian Focșanu:

Meditație la Evanghelia zilei
Meditație la Evanghelia zilei
„Eu și Tatăl una suntem” | Sâmbătă, săptămâna a 5-a după Paști
„Eu și Tatăl una suntem” | Sâmbătă, săptămâna a 5-a după Paști
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/mariuscristianfocsanu/" target="_self">Pr. Marius Cristian Focșanu</a>

Pr. Marius Cristian Focșanu

Preot paroh al Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Jucu de Mijloc; redactor-șef adjunct al cotidianului „Făclia” din Cluj-Napoca.

Mai multe

Rațiunea nu primește, iar inima nu poate | Duminica a 19-a după Rusalii

Rațiunea nu primește, iar inima nu poate | Duminica a 19-a după Rusalii

Ev. Luca 6, 31-36 Predica de pe munte - Iubirea vrășmașilor „Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea; Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Şi dacă faceţi bine celor...

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 13)

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 13)

„Părintele Isidor nu-şi întrerupea niciodată postul: ţinea în permanenţă plăcutul post al abţinerii de la vorba cea multă. De la mâncăruri şi băuturi de soi se abţinea oricum tot timpul, de vreme ce nu avea de nici unele dintre aces­tea. Căci el nu avea nimic, iar...

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 37 (38)

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 37 (38)

Psalmul acesta de lamentație scoate la iveală o deosebită sensibilitate morală. Poate fi vorba de o boală misterioasă și grea, probabil lepră l-a lovit pe protagonistul acestui psalm. Din perspectiva doctrinei vechitestamentare a retribuției, această boală este trăită...