Postul Adormirii Maicii Domnului precede marele praznic închinat Sfintei Fecioare Maria. E o perioadă de timp în care Biserica cinsteşte, prin înfrânare şi rugăciune, adormirea ei şi mutarea la ceruri. Cinstirea Maicii Domnului nu se limitează însă la acest post; în întregul an bisericesc şi în întreaga noastră viaţă noi o cinstim pe cea care L-a născut cu trup pe Fiul lui Dumnezeu. Ca mamă, ca fiinţă îndumnezeită ea înţelege nevoile oamenilor şi mijloceşte necontenit pentru noi la tronul ceresc. Vorbim în această emisiune despre Maica Domnului, într-o abordare teologică şi duhovnicească. Veţi putea urmări un interviu cu Părintele Grigorie Benea, doctor în teologie şi ieromonah la mănăstirea Nicula.