Făgăduințele pe care le-a împlinit Mântuitorul

mai 4, 2015

V-am făgăduit învierea trupurilor voastre moarte – priviţi şi o vedeţi: ați înviat din morţi!

Tot aşa şi Domnul Cel Iubitor de oameni va spune celor Ce au ascultat chemarea Sa şi au venit la Cina Sa cea cerească: „Iată bunătăţile pe care vi le-am gătit vouă, pe care vi le-am făgăduit vouă, pe care cu credinţă şi nădejde le aşteptaţi de la mine, pe care „ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu au ajuns! Iată bunătăţile oferite vouă, făgăduite vouă:

V-am făgăduit învierea trupurilor voastre moarte – priviţi şi o vedeţi: ați înviat din morţi!

V-am făgăduit trup duhovnicesc, nestricăcios şi nemuritor. Luaţi aminte că îl aveţi!

V-am făgăduit trup proslăvit, curat, luminos şi strălucitor. Ia priviţi cum străluciţi ca soarele şi ca stelele cereşti (1 Cor. 15:40-44)!

V-am făgăduit viaţa veşnică. Uitaţi – aveţi viaţă veşnică! De acum trăiţi în veci!

V-am făgăduit Împărăţia Cerească: iată, v-o dăruiesc vouă! Moşteniţi şi împărăţiţi în veci!

V-am făgăduit că veți vedea Faţa Mea. Iată Fața Mea! Priviţi şi vă veseliți!

Am făgăduit că vă voi mângâia. Iată, vă mângâi aşa cum mama îşi mângâie copiii!

Am făgăduit că vă voi da vouă pacea necontenită în inimile voastre. Zic deci: „Pacea Mea dau vouă” (Ioan 14: 27)!

Am făgăduit că voi lua de la voi întristarea, durerea şi suspinarea. Priviţi – am îndepărtat durerea, întristarea şi suspinarea din inimile voastre!

(Sfântul Tihon din Zadonsk, Comoară duhovnicească, din lume adunată, Editura Egumenița, Galați, 2008, p. 80)

Mai multe

Sfinţii mărturisitori ardeleni

Sfinţii mărturisitori ardeleni

Biserica noastră îi prăznuieşte în fiecare an, pe data de 21 octombrie, pe sfinţii mărturisitori ardeleni, care au pătimit pentru credinţa lor în secolul 18. Sunt cinstiţi în mod deosebit în Transilvania iar pătimirea lor a fost cauzată de rezistenţa lor în faţa...

Reflecții asupra cultului divin

Reflecții asupra cultului divin

Scopul întregii educații catehetice, religioase a creștinului este acela de a-l introduce în Biserică, în trupul mistic al lui Hristos și să îl integreze în viața Bisericii, care este viața de har, de comuniune cu Dumnezeu, de iubire, de unitate și progres duhovnicesc...

Rolul bunicilor în viața duhovnicească a nepoților (ep. 3)

Rolul bunicilor în viața duhovnicească a nepoților (ep. 3)

Părintele Gheorghe Calciu își amintește din vremea în care era deținut în temnițele comuniste: „În dimineaţa aceea de Paşti mă rugam lui Dumnezeu să nu vină gardianul acesta (să nu fie de rând în acea zi, căci era cumplit). El până nu bătea trei-patru inşi, aşa ca să...