Făgăduințele pe care le-a împlinit Mântuitorul

mai 4, 2015

V-am făgăduit învierea trupurilor voastre moarte – priviţi şi o vedeţi: ați înviat din morţi!

Tot aşa şi Domnul Cel Iubitor de oameni va spune celor Ce au ascultat chemarea Sa şi au venit la Cina Sa cea cerească: „Iată bunătăţile pe care vi le-am gătit vouă, pe care vi le-am făgăduit vouă, pe care cu credinţă şi nădejde le aşteptaţi de la mine, pe care „ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu au ajuns! Iată bunătăţile oferite vouă, făgăduite vouă:

V-am făgăduit învierea trupurilor voastre moarte – priviţi şi o vedeţi: ați înviat din morţi!

V-am făgăduit trup duhovnicesc, nestricăcios şi nemuritor. Luaţi aminte că îl aveţi!

V-am făgăduit trup proslăvit, curat, luminos şi strălucitor. Ia priviţi cum străluciţi ca soarele şi ca stelele cereşti (1 Cor. 15:40-44)!

V-am făgăduit viaţa veşnică. Uitaţi – aveţi viaţă veşnică! De acum trăiţi în veci!

V-am făgăduit Împărăţia Cerească: iată, v-o dăruiesc vouă! Moşteniţi şi împărăţiţi în veci!

V-am făgăduit că veți vedea Faţa Mea. Iată Fața Mea! Priviţi şi vă veseliți!

Am făgăduit că vă voi mângâia. Iată, vă mângâi aşa cum mama îşi mângâie copiii!

Am făgăduit că vă voi da vouă pacea necontenită în inimile voastre. Zic deci: „Pacea Mea dau vouă” (Ioan 14: 27)!

Am făgăduit că voi lua de la voi întristarea, durerea şi suspinarea. Priviţi – am îndepărtat durerea, întristarea şi suspinarea din inimile voastre!

(Sfântul Tihon din Zadonsk, Comoară duhovnicească, din lume adunată, Editura Egumenița, Galați, 2008, p. 80)

Mai multe

Despre muncă

Despre muncă

Munca este o realitate existențială a lumii în care trăim, fiindcă orice om ca să trăiască în această lume, are nevoie să muncească. Sfânta Scriptură este cât se poate de explicită când ne spune că în rai, Adam și Eva au fost puși pentru a păzi și a îngriji grădina...

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 1)

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 1)

Cuvintele din limba română simplu, simplitate, simpleță, simplicitate își au rădăcina în latinescul simplex. Simplitatea, însușirea de a fi simplu presupune o lipsă de formalitate, de complicații. Un om simplu  nu cunoaște artificialitatea, afectarea, prefăcătoria....

Despre muncă

Despre răutate

Astăzi, răutatea oamenilor se exprimă prin indiferența prietenilor atunci când ești lovit din plin de o problemă de orice factură. Răutatea este cea mai pură formă de slăbiciune, deși oamenii răi cred că prin aceasta devin importanți și puternici. Răutatea este o...