Făgăduințele pe care le-a împlinit Mântuitorul

mai 4, 2015

V-am făgăduit învierea trupurilor voastre moarte – priviţi şi o vedeţi: ați înviat din morţi!

Tot aşa şi Domnul Cel Iubitor de oameni va spune celor Ce au ascultat chemarea Sa şi au venit la Cina Sa cea cerească: „Iată bunătăţile pe care vi le-am gătit vouă, pe care vi le-am făgăduit vouă, pe care cu credinţă şi nădejde le aşteptaţi de la mine, pe care „ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu au ajuns! Iată bunătăţile oferite vouă, făgăduite vouă:

V-am făgăduit învierea trupurilor voastre moarte – priviţi şi o vedeţi: ați înviat din morţi!

V-am făgăduit trup duhovnicesc, nestricăcios şi nemuritor. Luaţi aminte că îl aveţi!

V-am făgăduit trup proslăvit, curat, luminos şi strălucitor. Ia priviţi cum străluciţi ca soarele şi ca stelele cereşti (1 Cor. 15:40-44)!

V-am făgăduit viaţa veşnică. Uitaţi – aveţi viaţă veşnică! De acum trăiţi în veci!

V-am făgăduit Împărăţia Cerească: iată, v-o dăruiesc vouă! Moşteniţi şi împărăţiţi în veci!

V-am făgăduit că veți vedea Faţa Mea. Iată Fața Mea! Priviţi şi vă veseliți!

Am făgăduit că vă voi mângâia. Iată, vă mângâi aşa cum mama îşi mângâie copiii!

Am făgăduit că vă voi da vouă pacea necontenită în inimile voastre. Zic deci: „Pacea Mea dau vouă” (Ioan 14: 27)!

Am făgăduit că voi lua de la voi întristarea, durerea şi suspinarea. Priviţi – am îndepărtat durerea, întristarea şi suspinarea din inimile voastre!

(Sfântul Tihon din Zadonsk, Comoară duhovnicească, din lume adunată, Editura Egumenița, Galați, 2008, p. 80)

Mai multe

Drama unei vieți (ne)libere | Duminica a 30-a după Rusalii

Drama unei vieți (ne)libere | Duminica a 30-a după Rusalii

Ev. Luca 18, 18-27 Dregătorul bogat - Păzirea poruncilor „Şi L-a întrebat un dregător, zicând: Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu. Ştii poruncile: Să nu...

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 98 (99)

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 98 (99)

Poemul acesta ne introduce în atmosfera cântării liturgice preexilice, închinată regalității lui Dumnezeu, legată de întreg arealul tematic al Legământului. Prin intermediul alianței (ebr. berit) dintre Yahwe și Israel, poporul devine sfânt și transfigurat. Psalmul 98...

Lupta duhovnicească

Lupta duhovnicească

Prin lupta duhovnicească, creștinul participă la lupta continuă a Bisericii împotriva răului. Viața duhovnicească este chintesența vieții creștine, nu este ceva care îi privește doar pe clerici și pe monahi. Fiecare credincios este dator să trăiască o viață...

Harisma vorbirii în limbi. Ce ne spune textul biblic? P5

Harisma vorbirii în limbi. Ce ne spune textul biblic? P5

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură” susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00.20.22