Făgăduințele pe care le-a împlinit Mântuitorul

Vorbe de înțelepciune

V-am făgăduit învierea trupurilor voastre moarte – priviţi şi o vedeţi: ați înviat din morţi!

Tot aşa şi Domnul Cel Iubitor de oameni va spune celor Ce au ascultat chemarea Sa şi au venit la Cina Sa cea cerească: „Iată bunătăţile pe care vi le-am gătit vouă, pe care vi le-am făgăduit vouă, pe care cu credinţă şi nădejde le aşteptaţi de la mine, pe care „ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu au ajuns! Iată bunătăţile oferite vouă, făgăduite vouă:

V-am făgăduit învierea trupurilor voastre moarte – priviţi şi o vedeţi: ați înviat din morţi!

V-am făgăduit trup duhovnicesc, nestricăcios şi nemuritor. Luaţi aminte că îl aveţi!

V-am făgăduit trup proslăvit, curat, luminos şi strălucitor. Ia priviţi cum străluciţi ca soarele şi ca stelele cereşti (1 Cor. 15:40-44)!

V-am făgăduit viaţa veşnică. Uitaţi – aveţi viaţă veşnică! De acum trăiţi în veci!

V-am făgăduit Împărăţia Cerească: iată, v-o dăruiesc vouă! Moşteniţi şi împărăţiţi în veci!

V-am făgăduit că veți vedea Faţa Mea. Iată Fața Mea! Priviţi şi vă veseliți!

Am făgăduit că vă voi mângâia. Iată, vă mângâi aşa cum mama îşi mângâie copiii!

Am făgăduit că vă voi da vouă pacea necontenită în inimile voastre. Zic deci: „Pacea Mea dau vouă” (Ioan 14: 27)!

Am făgăduit că voi lua de la voi întristarea, durerea şi suspinarea. Priviţi – am îndepărtat durerea, întristarea şi suspinarea din inimile voastre!

(Sfântul Tihon din Zadonsk, Comoară duhovnicească, din lume adunată, Editura Egumenița, Galați, 2008, p. 80)

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA