Hramul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare

de | iun. 5, 2023

Duminică, 4 iunie 2023, praznicul Pogorârea Sfântului Duh, Cincizecimea sau Rusaliie, a fost mare sărbătoare la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, prilejuită de sărbătoarea hramului „Sfânta Treime” a locaşului de închinare, care se prăznuieşte luni după Rusalii, dar în situaţia de faţă, se ţine mai repede cu o zi, adică în ziua Pogorârii Sfântului Duh. Aşadar, în această zi de Rusalii, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, în biserica cea mare a Catedralei.

Hramul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare „Praznicul Cincizecimii sau sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt este împlinirea făgăduinţei Mântuitorului făcute înainte de Sfintele Sale Pătimiri, în cuvântarea de despărţire şi înainte de Înălţarea Sa la Cer. Şi anume „Voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va trimite, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede. Acela, venind, vă va învăţa tot Adevărul.” Acest miracol sfânt, această dumnezeiască făgăduinţă s-a împlinit la 50 de zile după Înviere şi la 10 zile după Înălţarea Domnului la Cer în cetatea Ierusalimului, unde evreii erau adunaţi pentru Comemorarea primirii Legii de către profetul Moise pe Muntele Sinai. Erau mulţimi mari de pelerini şi în această atmosferă Dumnezeu îşi împlineşte făgăduinţa şi Duhul Sfânt, în dimineaţa cincizecimii. Se pogoară peste Sfinţii Apostoli, care devin din simpli, înţelepţi şi inspiraţi, din fricoşi devin curajoşi şi se îmbracă cu putere de Sus şi rostesc cuvânt în faţa poporului prin gura lui Petru, care, drept urmare, a lucrat în inimile credincioşilor şi peste 3.000 de suflete s-au botezat, au primit botezul în numele Preasfintei Treimi, a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, şi au devenit prima Biserică creştină, prima comunitate şi Bisterica istorică. De praznicul Cincizecimii, creştinii vin în număr mare la sfintele biserici, pentru că Îl cinstim pe Domnul de Viaţă Făcătorul, Cel care i-a inspirat pe prooroci, Cel care i-a împuternicit şi întărit pe Apostoli, Cel Care sfinţeşte pe tot omul ce vine în lume, făcându-l fiu al lui Dumnezeu după har, Cel ce se dăruieşte păstorilor Bisericii şi, prin lucrarea Duhului Sfânt, devin alţi oameni. Rugăciunea ce se rosteşte la hirotonie, Dumnezeiescul Har, Cel ce pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele cu lipsă le împlineşte, îl transformă pe tânărul teolog fiu al Bisericii, în slujitor, în sacerdot, şi devine alt om, altă conştiinţă, altă lucrare, altă putere. El simte că s-a petrecut cu el un lucru minunat, dar nu-şi dă seama cum. Vede că are altă putere în lucru şi altă dorinţă de a împlini voia lui Dumnezeu şi aceasta spre bine, slava lui Dumnezeu şi binele Bisericii. De aceea, în această zi Îi mulţumim Mântuitorului Iisus Hristos pentru toate darurile pe care le-a trimis în lume prin Pogorârea Duhului Sfânt asupra Bisericii, asupra poporului lui Dumnezeu şi asupra clerului.

La Catedrala noastră Episcopală „Sfânta Treime” solemnitatea prăznuirii hramului, a Pogorârii Duhului Sfânt, este într-o atmosferă plină de binecuvântare, de lumină şi har. Am slujit amândoi ierarhii pentru frumuseţea şi măreţia acestei sărbători, pentru clerului şi a credincioşilor, şi am dat slavă lui Dumnezeu pentru venirea sfintei icoane făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia, din Muntele cel Sfânt, pentru binecuvântarea şi bucuria credincioşilor, şi am dat slavă lui Dumnezeu pentru că cerul şi pământul s-au umplut de har, de pace, binecuvântare, de lumină şi de sfinţenie şi slavă. Duhul Sfânt, Pogorându-Se, a umplut pământul de fii ai lui Dumnezeu şi Cerul de Sfinţi. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”, a explicat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

Marea bucurie a sosirii celor doi ierarhi în partea de sus a Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, a fost urmată de solemnitatea Sfintei Liturghii, oficiate în prezenţa a peste 3.000 de credincioşi,Hramul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare cam tot atîţia câţi s-au botezat în ziua Pogorârii Duhului Sfânt asupra Sfinţilor Apostoli ca urmare a cuvântării pline de har a Sfântului Petru.

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ eparhial, Arhim. Pantelimon Ilieş, de la Mănăstirea Rohia, Protos Serafim Bilţ, eclasiarhul sfântului locaş, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, slujitorii Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”: Pr. Viorel Bud, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector şcolar pentru Religie, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, Pr. Florin Bălan, Pr. Ionuş Pleş, Pr. Adrian Morar, Pr. Dr. Valeriu Vana, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizareaa tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Dumitru Botiş, inspector eparhial social-filantropic, Arhid. Gherasim Nap, şeful de cabinet al Arhiereului-Vicar, Arhid. Ioan Onuţ Păcurar, Diac. Vasile Petru Bud, Diac. Vlad Nechita, Diac. Alexandru Cupşinar, Ipod. Vasile Pop.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de Prof. Paula Simionca, şi Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois. Între persoanele oficiale s-au numărat senatorul Dan Ivan, Arhic. Dorel Cordoş, autorul frumuseţii eclesiale în lemn a Maramureşului, cunoscutul interpret Grigore Leşe, Ing. Mircea Leţiu, cel care se străduieşte ca în fiecare an să ajungă, în aceeaşi zi, în eparhiile din Transilvania, Sfânta Lumină sosită din Cer în Sâmbăta Mare la Ierusalim.

Cincizecimea, momentul naşterii sau întemeierii Bisericii

Hramul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare  În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, a vorbit despre Pogorârea Duhului Sfânt peste Apostolii Mântuitorului în Duminica Cincizecimii, trimis de Tatăl la 10 zile de la Înălţarea la Cer a Mântuitorului. „Cincizecimea este unul din cele mai importante praznice şi sărbători ale calendarului bisericesc din timpul anului. De fapt, este momentul naşterii sau întemeierii Bisericii Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, a spus Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

„Biserica lui Hristos adevărată este una singură, că unul este Dumnezeu. Care este Biserica aceea? Cea care are Duhul Sfânt. Şi care are Duhul Sfânt? Cea care este fidelă învăţăturii Mântuitorului Iisus Hristos. Şi care este ea? Biserica noastră, Biserica Mântuitorului Iisus Hristos, care de peste 2.000 de ani, nici o iotă, nici o cirtă n-a lăsat în dreapta şi-n stânga. Vedeţi şi astăzi. Veniţi la biserică pentru că simţiţi Duhul lui Dumnezeu, Care S-a Pogorât în Duminica Rusaliilor, vă şopteşte în taina sufletului dumneavoastră şi vă cheamă la biserică. Şi veniţi pentru că simţiţi că este adevărul. Învăţătura Bisericii, stăpânul şi capul ei este în Ceruri şi este Iisus Hristos. Şi cine loveşte în Biserică nu loveşte în ierarhie, loveşte în Dumnezeu şi loveşte în poporului lui Dumnezeu. Loveşte în fiecare dintre dumneavoastră”, a mai spus  Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

Procesiunea în jurul Catedralei şi sfinţirea spicelor de grâu

După încheierea Sfintei Liturghii, ierarhii, clerul şi poporul drept credincios, purtând icoane şi ripide, a pornit într-un pelerinaj în jurul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, cântând şi clăvind pe Dumnezeu şi Sfinţii Săi.  Procesiunea s-a încheiat pe esplanada sfântului locaş de închinare, unde au fost sfinţite spicele de grâu, care se aduc la biserică după tradiţie şi credincioşii le iau sfinţite acasă, unde le păstrează la loc de cinste întreg anul.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

 

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Târnosirea bisericii Mănăstirii Budeşti

Târnosirea bisericii Mănăstirii Budeşti

Marţi, 21 mai 2024, la sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi şi întocmai cu Apostolii Constantin şi mama sa Elena, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat slujba de târnosire și a slujit Sfânta Liturghie cu ocazia hramului la biserica Mânăstirii „Sfinţii Împăraţi...

Hramul Mânăstirii Ieud

Hramul Mânăstirii Ieud

În Duminica a III-a după Paști (a Sfintelor Femei Mironosițe), 19 mai 2024, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Ieud cu ocazia hramului și a binecuvântat lumânărarul nou construit....

Hramul Mânăstirii Rohia

Hramul Mânăstirii Rohia

Vineri, 10 mai 2024, de praznicul Izvorului Tămăduirii, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Rohia, cu ocazia hramului sfântului locaş de închinare, în fruntea unui mare sobor de...