Iisus și Pilat, în viziunea Evanghelistului Marcu – Joi, săptămâna lăsatului sec de carne

de | feb. 20, 2020

În ziua de joi din săptămâna lăsatului sec de carne se citește pericopa din Evanghelia după Marcu, capitolul 15, versetele 1-15:

În vremea aceea arhiereii, ţinând sfat cu bătrânii, cu cărturarii şi cu toată adunarea şi legând pe Iisus, L-au dus şi L-au dat lui Pilat. Şi L-a întrebat Pilat: Tu eşti Împăratul iudeilor? Iar El, răspunzând, i-a zis: Tu zici. Iar arhiereii Îi aduceau multe învinuiri, însă El nu le răspundea nimic. Atunci Pilat L-a întrebat: Nu răspunzi nimic? lată câte spun împotriva Ta. Dar Iisus nimic n-a mai răspuns, încât Pilat se mira. Iar la sărbătoarea Paştilor le elibera un întemniţat, pe care-l cereau ei. Şi era unul cu numele Baraba, închis împreună cu nişte răzvrătiţi, care în timpul răscoalei săvârşiseră ucidere. Şi mulţimea, venind sus, a început să ceară lui Pilat să le facă precum obişnuia pentru ei. Iar Pilat le-a răspuns, zicând: Voiţi să vă eliberez pe Împăratul iudeilor? Fiindcă ştia că arhiereii Îl dăduseră în mâna lui din invidie. Dar arhiereii au întărâtat mulţimea ca să le elibereze mai degrabă pe Baraba. Iar Pilat, răspunzând, din nou le-a zis: Ce voi face, deci cu Cel despre care ziceţi că este Împăratul iudeilor? Ei iarăşi au strigat: Răstigneşte-L! Însă Pilat le-a zis: Dar ce rău a făcut? Iar ei mai tare strigau: Răstigneşte-L! Şi Pilat, vrând să facă pe placul mulţimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, biciuindu-L, L-a dat ca să fie răstignit.

Meditația la evanghelia de astăzi este realizată de Pr. Florin Parasca, preot paroh la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Tăuți:

Meditație la Evanghelia zilei
Meditație la Evanghelia zilei
Iisus și Pilat, în viziunea Evanghelistului Marcu – Joi, săptămâna lăsatului sec de carne
Iisus și Pilat, în viziunea Evanghelistului Marcu – Joi, săptămâna lăsatului sec de carne
/

Mai multe

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 2)

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 2)

Henry David Thoreau observa: „Viaţa noastră se pierde în detalii”, de aceea sfătuia: „Simplificaţi, simplificaţi, simplificaţi!". Acest lucru se vede cel mai bine în cât de puțin loc acordă omul rugăciunii zilnice, activitate care ar trebuie să aibă primul nivel de...

Învierea lui Hristos – biruință asupra morții și asupra iadului

Învierea lui Hristos – biruință asupra morții și asupra iadului

Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este deodată biruință asupra morții și asupra iadului, pentru că trupul Mântuitorului din mormânt nu a cunoscut stricăciunea, iar sufletul, care s-a coborât la iad, nu a fost reținut acolo, în infern. Taina aceasta a...