Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei: Un urmaş vrednic şi demn

de Editorial

Pe 25 martie 2016, de praznicul Bunei Vestiri se împlinesc 5 ani de la întronizarea Înaltpreasfinţitului ANDREI ANDREICUŢ ca Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. Este îndreptăţită încercarea de a creiona un mic bilanţ al intervalului 2011-2016, nu numai pentru că se împlinesc un număr de ani care justifică o astfel de lucrare, ci şi pentru că aşteptările legate de noul Chiriarh ales şi întronizat la Cluj-Napoca erau foarte mari şi întru totul justificate. Şi era astfel pentru că se cunoştea cât de bogat a rodit lucrarea pastorală în eparhia Alba Iuliei în cei 21 de ani de chiriarhat ai vlădicului ANDREI, între anii 1990-2011.

Lucrarea pastorală şi administrativă a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit ANDREI a fost amprentată  de trei principii pe care şi le-a mărturisit public în cuvântul rostit la întronizare, un „cuvânt program” pe care l-a transpus în faptă încă din prima zi.

Cel dintâi principiu: „îi voi primi pe toţi preoţii şi credincioşii cu bucuriile, cu necazurile şi cu problemele lor”, a devenit o rânduială de toţi binecunoscută. Nimeni din cei ce doresc să fie primiţi în audienţă nu rămâne pe dinafară, chiar dacă orele consacrate audienţelor sunt cu mult depăşite. Aşa se face că numărul audienţelor în cei cinci ani pe care-i pomenim depăşeşte 5500 persoane.

Cel de-al doilea principiu potrivit căruia: „La Sfânta Liturghie şi în rugăciunile particulare, ei toţi vor fi în inima mea”se realizează prin lucrarea sacramental-liturgică, lucrare concretizată prin cele 589 Sfinte Liturghii, 296 Sfinte Taine (botezuri şi cununii), 610 Ierurgii, 38 sfinţiri de biserici şi 31 de resfinţiri de biserici, săvârşite în perioada 2011-2015. Acestora li s-au adăugat cele 848 de vizite pastorale în parohiile  şi filiile arhiepiscopiei, prin care s-a transpus în faptă cel de-al treilea principiu: „mă voi strădui să-i ajut după puterile mele”. Ca să-i ajuţi trebuie să cunoşti oamenii la ei acasă unde Chiriarhul se întîlneşte cu realităţile vieţii. Pe cele bune le binecuvintează, iar pe cele în neorânduială le îndreaptă cu grijă de părinte.

Grija şi dragostea de părinte a Chiriarhului nostru este concretizată şi de prezenţa sa la toate momentele solemne – sărbătoreşti sau de încercare ale preoţilor eparhiei. Este prezent cu rugăciunea şi cuvântul duhovnicesc de binecuvântare, de încurajare, de bucurie, la botezul sau cununia fiilor de preoţi, la cununia teologilor-viitori preoţi, ca şi la momentul trecerii în eternitate a preoţilor sau preoteselor din cuprinsul eparhiei. Grija de părinte iubitor izvorăşte din convingerea mărturisită la întronizare, potrivit căreia „pe ierarh trebuie să-l întristeze şi să-l doară tot ceea ce-l poate întrista şi durea pe Mântuitorul” (vezi Cuvântul de la instalare, „Renașterea”, nr. 3/2011, p. 3).

Un loc special în lucrarea pastoral-misionară şi în inima Mitropolitului ANDREI este rezervat tinerilor. „Tinerii au deschisă poarta sufletului meu” nu a rămas doar o promisiune făcută într-un moment festiv, al instalării. Faptele care au urmat-o  confirmă  locul special rezervat tinerilor în slujirea sa arhierească. Mai întâi s-a îngrijit de elevii seminarişti şi studenţii teologi. Pentru elevii seminarişti s-au modernizat sălile de curs, s-a extins spaţiul internatului prin mansardarea construcţiei Seminarului Teologic. Pentru studenții teologi, în timp record, s-a construit Campusul Universitar „Nicolae Ivan” cu un sediu nou şi modern al Facultăţii de Teologie ce cuprinde: 6 săli de curs, 5 săli se seminar, 7 ateliere, 17 săli pentru birouri, aulă cu 264 locuri, sală multimedia, bibliotecă şi o foarte frumoasă capelă cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae”. Noul sediu a fost sfinţit şi inaugurat pe 6 decembrie 2013 de către Înaltpreasfințitul Mitropolit ANDREI, împreună cu un impresionant sobort de arhierei, în prezența autorităților de stat centrale și locale, a profesorilor și studenţilor teologi. În prezent este în faza de finisaje primul din cele două cămine studențești, cu o capacitate de cazare de 150 de locuri, ce va fi dat în folosință în toamna acestui an.

Grija pentru creșterea și educarea copiilor în cele mai bune condiții a fost rațiunea pentru care, în cadrul Seminarului Teologic Ortodox, pe lângă clasele cu profil  filologic ale seminarului, s-a deschis ciclul pentru clasele pregătitoare – a IV-a, în imobilul proprietate a Arhiepiscopiei din strada Avram Iancu nr. 6 (în prezent sunt înscriși un număr de 286 de elevi) și ciclul pentru clasele gimnaziale V-VIII, în imobilul concesionat din strada Meseriilor nr. 20, cu un efectiv de 86 de elevi. Pentru a veni în sprijinul elevilor și părinților s-a deschis Proiectul Afterschool „Sfântul Stelian” din Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” din municipiul Bistriţa. De curând, tot în municipiul Bistriţa, s-a achiziţionat un imobil pe strada Al. Odobescu, în care se va deschide o şcoală după modelul celor din Cluj-Napoca.

Pentru tinerii neteologi, pe lângă nenumăratele întruniri duhovniceşti, tabere şcolare şi conferinţe organizate cu binecuvântarea şi participarea Chiriarhului, s-a construit un foarte modern „Centru misionar pentru tineret „Ioan Bunea” de la Sângeorz Băi, jud. Bistriţa Năsăud, cu o capacitate de 70 de locuri de cazare, cu bibliotecă şi sală de lectură, cu terenuri de sport şi sală de conferinţe. Centrul a fost sfinţit şi inaugurat în 7 iulie 2015. În prezent sunt în curs de desfăşurare lucrările de construcţie a „Centrului misionar pentru tineret „Sf. Apostol Andrei” de la Câmpeneşti – Apahida, jud. Cluj, cu o capacitate de 50 de locuri de cazare. Este pregătit proiectul pentru cel de-al treilea Centru pentru tineret la Săcuieu, protopopiatul Huedin, jud. Cluj.

Pentru creşterea, educaţia şi ocrotirea copiilor orfani sau abandonaţi, pe lângă mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului” de la Floreşti – judeţul Cluj, s-a înfiinţat Asociaţia Filantropică “Sfântul Onufrie” (coordonată de părintele protosinghel Visarion Paşca), care şi-a propus construirea a patru case de tip familial, cu o capacitate de 50 de locuri. Două case sunt construite şi dotate cu toate cele necesare pentru primirea micilor locatari.

La nivel parohial, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale s-au deschis două centre de catehizare pentru tineret: unul la parohia Maieru, protopopiatul Năsăud, organizat şi coordonat de preotul paroh Dan Cismaş, iar celălalt în Năsăud.

În sfera preocupărilor şi a acţiunilor pentru educaţia religioasă a tinerilor se înscrie şi evenimentul anului 2015 din Arhiepiscopia Clujului, Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Europa, desfăşurată la iniţiativa Înaltpreasfinţitului Mitropolit ANDREI, cu binecuvântarea şi în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, în perioada 4-7 septembrie 2015, la care au participat peste 6100 de tineri din 17 ţări din Europa şi Orientul Mijlociu. Evenimentul a fost o reuşită dar şi o premieră pentru întreaga lume ortodoxă.

În preocupările de suflet ale Chiriarhului nostru au fost şi rămân oamenii necăjiţi, bătrâni şi singuri, bolnavi de toate felurile pentru care s-au deschis două aşezăminte: „Centrul Rezidenţial pentru persoane  vârstnice „Sf. Ioachim şi Ana” din Cuşma, în parteneriat cu Primăria Livezile, jud. Bistriţa-Năsăud, cu o capacitate  de 40 de locuri şi „Centrul Rezidenţial  pentru persoane vârstnice „Sf. Zaharia şi Elisabeta” din Maieru, în parteneriat cu Primăria  Maieru, jud.  Bistriţa-Năsăud cu o capacitate de 25 de locuri. Acestea se adaugă celorlalte trei aşezăminte pentru vârstnici care funcţionează sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului la Turda (parohia Turda Oprişani II), Mociu (parohia Mociu I, jud. Cluj) şi mănăstirea „Sf. Luca” – Dobric, jud. Bistriţa Năsăud.

Prin aceste aşezăminte, prin Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” din Cluj Napoca, ca şi prin „Cantina socială Sf. Filofteia”, „Centrul de zi pentru vârstnici Sf. şi Dreptul Simeon”, „Serviciul de Ambulanţă Filantropia Ortodoxă”, „Serviciul de îngrijiri medicale la domiciliu”, toate din municipiul Bistriţa şi prin „Serviciul de îngrijiri socio-medicale la domiciliu pentru persoane  vârstnice – Dej”, toate deschise în ultimii cinci ani, se aduce multă mângâiere şi sprijin material şi moral celor care în viaţa aceasta îl mai au doar pe Bunul Dumnezeu.

Sprijin şi ajutor se aduce şi prin Centrul de Consiliere în adicţii „Sf. Dimitrie Basarabov”din Cluj-Napoca, pentru care Arhiepiscopia a achiziţionat şi amenajat imobilul de pe strada Salcâmului nr. 20.

Pentru cea mai numeroasă comunitate de rromi din Transilvania, care depăşeşte 3000 de suflete, aşezată la periferia municipiului Cluj-Napoca în Pata-Rât (fosta groapă de gunoi a municipiului), Chiriarhul nostru a înfiinţat în anul 2013 „Asociaţia  Ortodoxă Social-Misionară Sfântul Moise Arapul”, coordonată de Crăciun Lăcătuş – absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi al Facultăţii de Sociologie. Pentru aceeaşi comunitate, în anul 2015 s-a înfiinţat parohia misionară „Sfântul Moise Etiopianul”, s-a construit o biserică şi a fost hirotonit întru preot pe seama parohiei tânărul Gelu Săvărăşan.

Sistemul de asistenţă socială al Arhiepiscopiei noastre cuprinde, în prezent, peste 40 de instituţii şi programe social-filantropice, grupate pe diferite categorii de beneficiari. Doar la nivelul anului 2015 numărul beneficiarilor proiectelor şi programelor sociale dezvoltate la nivelul Eparhiei Clujului a depăşit 12.000 de persoane iar bugetul alocat s-a ridicat la 6 milioane de lei.

Nu au rămas în afara preocupărilor de suflet ale Chiriarhului preoţii din  parohiile rurale, foarte sărace material, pentru care, încă din primul an de pastoraţie (2011), s-a instituit „Fondul Pastoral Eparhial”, din care se ajută în fiecare an 90 de preoţi (10 din fiecare protopopiat) cu suma de 2000 lei.

În plan administrativ-economic pomenim doar principalele proiecte ale acestor cinci ani: continuarea lucrărilor la mozaicul Catedralei mitropolitane (executate de echipa condusă de pictorul bisericesc Viorel Maxim), Atelier pentru producerea lumânărilor, modernizarea şi extinderea Bibliotecii Eparhiale, modernizarea şi extinderea Magazinului – Depozit de carte şi obiecte  bisericeşti, modernizarea şi extinderea Căminului preoţesc, Tipografia „Renaşterea”, Brutăria „Arthos” (acestea din urmă realizate în proporţie de 80%). În proiect pentru viitorul apropiat sunt: „Centrul Misionar-Social „Sf. Apostol Andrei” din Cluj-Napoca (strada Calea Turzii) şi „Căminul pentru vârstnici din Făget-Cluj”.

Parohiile şi mănăstirile Arhiepiscopiei, ca şi preoţii, monahii şi monahiile din cuprinsul eparhiei s-au bucurat de aceeaşi iubitoare purtare de grijă din partea Chiriarhului. Nu numai uşa biroului este deschisă ci şi cea a inimii. Cele 562 de parohii, 30 de mănăstiri şi un schit (faţă de 538 de parohii şi 25 de mănăstiri câte erau în anul 2011) găsesc în Mitropolitul ANDREI nu numai pe conducătorul eparhiei care dă porunci, ci şi pe părintele iubitor, răbdător, pregătit întotdeauna să asculte, să înţeleagă şi să ajute.

Sectorul cultural ca şi toate celelelate din administraţia  eparhială, a beneficiat de aceeaşi atentă purtare de grijă din partea Chiriarhului. În Editura „Renaşterea” s-au tipărit peste 100 de lucrări: editări noi, traduceri din titluri de mare importanţă în bibliografia teologică şi retipăriri. Între acestea sunt incluse şi cele 12 cărţi ale Mitropolitului ANDREI (dintre care 3 traduceri).

Pentru bogata activitate pastoral-misionară, edilitar-economică, filantropică şi socială, culturală şi didactică desfăşurată pe parcursul celor 26 de ani de arhierie şi ca o recunoaştere a rolului pe care îl are în societate un astfel de ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfinţitului Mitropolit ANDREI i-au fost conferite titluri academice şi distincţii dintre cele mai înalte. Este membru titular al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte din Salzburg – Austria, Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (24 ian. 2012), al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (5 mai 2015) şi al Universităţii Tehnice din Bucureşti (10 noiembrie 2015).

Din partea Majestăţii Sale MIHAI I – Regele României i s-a conferit decoraţia regală „NIHIL SINE DEO” (23 octombrie 2014).

Privind retrospectiv peste cei cinci ani de lucrare şi rugăciune ai Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit ANDREI, din care am spicuit aspectele de mai sus, putem constata cu încântare că se împlinesc întocmai dorinţele din Testamentul Mitropolitului Bartolomeu, în care acesta scria: „La cârma Mitropoliei îmi doresc un urmaş vrednic şi demn, credincios Bisericii Ortodoxe, responsabil, integru, adversar al corupţiei de orice fel şi sub orice formă, care să continue şi să desăvârşească ceea ce am început eu”. Se continuă şi se desăvârşesc toate spre folosul oamenilor şi spre slava lui Dumnezeu.

Din partea preoţilor, a monahilor şi monahiilor şi a vrednicilor credincioşi din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului, la ceas aniversar, îndrăznim un gând de preţuire, de iubire fiască şi de rugăciune pentru ajutorul, sănătatea şi binecuvântarea Chiriarhului nostru Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit ANDREI.       

Întru mulți ani!

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Editorial
Fecioara Maria – Maică a rugăciunii | Arhim. Simeon Pintea

Fecioara Maria – Maică a rugăciunii | Arhim. Simeon Pintea

Întreaga existență a Maicii Domnului se desfășoară pe un fundal al rugăciunii neîncetate. Ea însăși este rodul rugăciunii. Sfinții și drepții ei părinți Ioachim și Ana, în ciuda faptului că erau sterpi și înaintați în vârstă, n-au încetat nicio clipă a nădăjdui. Iar...

Arhiepiscopul Teofil Herineanu, un om deasupra timpului său

Arhiepiscopul Teofil Herineanu, un om deasupra timpului său

Pr. Bogdan Ivanov O trăsătură a acestui venerabil ierarh al Bisericii a fost discreţia, care l-a caracterizat pe tot parcursul vieţii lui, datorită căreia de multe ori biografia şi omul dispăreau în faţa figurii şi misiunii arhiereului. Aceeaşi discreţie i-a marcat...