Închinarea Magilor oglindită în icoane

de | dec. 26, 2020 | Spiritualitate

Inspirată din textul evanghelic, tema Închinarea Magilor o întâlnim în iconografie încă din veacul al II-lea. Sfântul Evanghelist Matei (2, 1-22) prezintă evenimentul explicând, cu multe detalii, circumstanţele naşterii Mântuitorului întâmplate în timpul lui Irod Idumenul. Acesta, tulburat (împreună cu tot Ierusalimul), a convocat pe toţi cărturarii şi arhiereii, dorind să afl e unde va fi locul de naştere a Mântuitorului. Conform proorocului, acesta va fi Betleemul. În acest context, ne este menţionată întâlnirea secretă dintre rege şi magi (fără a fi menţionat numărul lor), care îi destăinuie prezenţa stelei călăuzitoare. Irod îi îndeamnă să afle cât mai multe despre Pruncul Nou-născut, cerându-le ca, la întoarcere, să îi vestească şi lui locul precis de la Betleem. Reluându-şi călătoria, magii au fost luminaţi de steaua de la Răsărit până când au ajuns în casa unde au aflat Pruncul, împreună cu mama sa, Maria, căruia I s-au închinat, aducându-i aur, tămâie şi smirnă. Întorcându-se în ţara lor, au fost înştiinţaţi, în vis, spre a urma o altă cale, şi deci, a nu îl mai întâlni pe Irod.[i]

Sfântul Evanghelist Luca (2, 8-20) aduce mărturie evocatoare întâmplări, adăugând la istorisire despre înştiinţarea păstorilor de la câmp, din timpul nopţii, precum şi de ieslea în care se afl a Iisus. Pentru artişti era semnificativ să redea grupul de magi, ce se vor stabili la numărul trei, ca de altfel vestimentaţia şi numele lor, detaliu ce apare în secolul al VII-lea.[ii] Dintre elementele caracteristice ale tipologiei scenei reţinem: figuraţia Mariei şi a Pruncului ce apare din profil şi care se va dezvolta spre o redare frontală; prezenţa stelei; reprezentarea magilor ce în vestimentaţie vor înregistra haine persane (bonete), începând din secolul al III-lea. În anumite exemple observăm reprezentarea din profil a Mariei şi a lui Hristos, iar în faţa lor sunt prezenţi cei trei magi; cu o mai mare vivacitate a mişcării, ritmului şi a detaliilor precizate anterior este fresca din veacul al IV-lea de la San Callisto. Printre cele mai deosebite înfăţişări a acestei teme pot fi amintite mozaicurile din Basilica San Vitale3[iii] de la Ravenna, ori cele de la Santa Maria Maggiore de la Roma.

În variantele mai complexe ale temei pot apărea şi personaje suplimentare, precum Dreptul Iosif, îngeri sau alţi martori ai evenimentului.

Magii în faţa lui Irod şi Sfatul învăţaţilor este foarte rar găsită în iconografie. Dionisie din Furna ne oferă textul care a stat la baza redactărilor iconice ulterioare: Un palat. Regele Irod stă pe tron. În faţa lui cei trei magi întind mâinile către el; afară, evrei, scribi şi farisei vorbesc între dânşii.

Tema este pictată, cu prioritate în Biserica Ortodoxă în registrul peretelui de miazăzi, în naos. Ea se vizualizează, totdeauna în scenele Imnului Acatist. Exemple târzii din aria bizantină sunt la Biserica Brontochion de la Mistra, precum şi în bisericile din Ţara Românească şi Moldova ale secoleleor al XVI-lea şi al XVII-lea, de asemeni.

Rangul, vârsta şi locul lor de origine al magilor fiind nespecificate în surse evanghelice, literatura apocrifă şi cea populară au fost libere să le atribuie cele mai diverse caracteristici multiplicând şi numărul lor până la 12, precum apostolii. Din această cauză canonul picturii bizantine şi post bizantine nu a stabilit un mod clar de reprezentare al magilor, limitându-le doar numărul la trei şi atribuindu-le doar un rang înalt – mag sau crai, obârşie nobilă – sunt reprezentaţi călare, şi bogăţie – aduc daruri bogate. Ei sunt înfăţişaţi călărind spre peşteră (Matei 2, 9), urmând lumina stelei călăuzitoare, sau oferindu-şi darurile (Matei 2, 10-11).

Cu totul special, fresca din Capadocia, din secolul al XII-lea înfăţişează un număr mai mare de închinători ce vin cu daruri înaintea Pruncului Hristos. Magii au în jurul capetelor, afl ate în poziţii de devoţiune, nimburi conturate în alb, în timp ce Maica Domnului, Iisus şi Iosif poartă nimburi de culoarea galbenă. Un alt element distinctiv este apariţia îngerului vestitor, ce se vizualizează în stânga imaginii, deasupra tuturor. Întregul ansamblu este fi gurat pe un fond albastru transparent, desemnând împărăţia lui Dumnezeu.

În icoanele și frescele bizantine de multe ori scena este inclusă și în iconografi a Nașterii Domnului, chiar dacă așa cum am putut înţelege ea apare și ca scenă de sine stătătoare.

În tradiţia românească, magii sunt numiţi craii de la răsărit şi sunt în număr de trei: Melchior, Baltazar şi Gaşpar. În Sfânta Scriptură, numărul şi numele acestora nu este menţionat, dar pentru faptul că au adus Pruncului Iisus trei daruri: aur, tămâie şi smirnă în cultura populară se afi rmă că ar fi fost trei.­ Acestea simbolizează aur – ca pentru împăratul veacurilor, tămâie – ca unui Dumnezeu al universului și smirnă – ca unui arhiereu ce a murit pentru întreaga omenire.

Conform Bisericii Ortodoxe ei sunt prăznuiţi la 25 decembrie, în vreme ce, Biserica Romano-Catolică, Melchior, Baltazar şi Gaşpar sunt consideraţi sfinţi şi sunt sărbătoriţi pe data de 6 ianuarie. Numele crailor de la Răsărit a fost menţionat într-o evanghelie a Bisericii Armenești, aici menţionându-se şi rangul lor: Melkon, Regele Persiei, Gaspar, Regele Indiei și Baltazar, Regele Arabiei. Relicvele celor trei magi sunt păstrate în Domul din Köln. Fragmente ale darurilor se găsesc la Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Sfântul Pavel.

Fecioara astăzi pe Cel mai pe sus de fiinţă naşte,

Și pământul peştera Celui neapropiat aduce;

Îngerii cu păstorii slavoslovesc

Și magii cu steaua călătoresc;

Că pentru noi S-a născut Prunc tânăr,

Dumnezeu Cel mai – nainte de veci. (Condac glasul al 3-lea)


[i] Sinopsa celor patru Evanghelii, Ed. Societatea Biblică Interconfesională din România, Bucureşti, 2000, p. 24.

[ii] Frédérick Tristan, Primele imagini creștine de la simbol la icoană secolul II-IV, Ed. Meridiane, Bucureşti, 2002, pp. 258, 254.

[iii] David Hugh Farmer, Oxford Dicţionar al Sfinţilor, Ed. Univers enciclopedic, Bucureşti, 1999, pp. 525-526.

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/marcelmuntean/" target="_self">Prof. Dr. Marcel Muntean</a>

Prof. Dr. Marcel Muntean

Profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, specializarea Artă sacră.

Ultimele articole

„Leul Ardealului”

„Leul Ardealului”

Mitropolitul Bartolomeu Anania, slujitor dârz al Bisericii lui Hristos, călit în necazuri și neînfrânt în încercări, a fost supranumit de către maica stareță Ierusalima Ghibu „Leul Ardealului”. Și nu fără motiv l-a numit așa, ci urmărindu-i viața plină de încercări,...

Ion Creangă – o viață „de poveste”

Ion Creangă – o viață „de poveste”

Cel despre care vă propun să vorbim astăzi este unul dintre cei mai mari scriitori români. Născut în anul 1837 la Humulești și trecut la Domnul la 31 decembrie 1889 la Iași, dânsul a lăsat culturii române o valoroasă moștenire constând din basme, povești nemuritoare,...

Concluzie, sau cum copiii devin părinți

Concluzie, sau cum copiii devin părinți

Socotesc că există două finaluri care se desfășoară în paralel sau chiar se suprapun în parabola fiului risipitor. Cel dintâi, mai evident și mai specific, se derulează la nivel de fapte și atitudini posibile. Este vorba de șansa fiului cel mare, resentimentar și...

„Risipa” omenească și cea divină

„Risipa” omenească și cea divină

Aspecte introductive Pericopa la care suntem chemați să medităm astăzi e de departe una dintre cele mai cunoscute și mai tâlcuite dintre textele Noului Testament. A beneficiat de atenție din partea exegeților, a filosofilor, filologilor, dar și a artiștilor. În...

Mai multe din Spiritualitate
Crucea noastră este capacitatea de jertfă prin smerenie, bunătate și iubire

Crucea noastră este capacitatea de jertfă prin smerenie, bunătate și iubire

Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci ne aduce înainte învățătura însușirii crucii lui Hristos de către fiecare creștin spre mântuire, după cuvântul Domnului Hristos: „Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze Mie” (Marcu...

Ruşinea de a-ţi mărturisi credinţa

Ruşinea de a-ţi mărturisi credinţa

Sunt oameni cărora le este ruşine să-şi mărturisească credinţa, apartenenţa lor confesională. Cei mai tineri n-au apucat vremurile, dar noi, cei maturi ştim că în perioada comunistă, multora le era teamă să-şi mărturisească credinţa lor. Dar nu numai atunci. Chiar şi...

Sărbătoarea Sfintei Cruci și iconografia ei

Sărbătoarea Sfintei Cruci și iconografia ei

Instituită în veacul al IV-lea, această sărbătoare celebra la origini ridicarea Bisericii Învierii de la Ierusalim de către Sfântul Împărat Constantin cel Mare. Către anul 347, însuşi Sfântul Chiril al Ierusalimului menţiona faptul că în întreaga lume existau deja...

Fără cruce nu există comuniune cu Hristos

Fără cruce nu există comuniune cu Hristos

Suntem în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. La Sfânta Liturghie citim un fragment scurt din Evanghelia după Ioan, care redă semnificația Crucii în credința creștină, reliefată în convorbirea lui Iisus cu Nicodim (Ioan 3, 13-17). Este evident că crucea nu...