„Inima acestui popor este departe de Mine” (Marţi, Săptămâna a XVI-a după Rusalii)

de | sept. 19, 2023

Evanghelia zilei: Mc 7, 5 – 16

În vremea aceea au întrebat fariseii şi cărturarii pe Iisus: pentru ce uce­nicii Tăi nu ţin datina aşezată din bătrâni, ci mănâncă pâine cu mâinile nespălate? Dar Iisus, răspunzând, le-a zis: bine a proorocit Isaia despre voi, făţarnicilor, precum este scris: poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, iar inima lui este departe de Mine; dar în zadar Mă cinstesc, învăţând în­vă­ţături care sunt porunci omeneşti. Căci, lăsând po­runca lui Dumnezeu, ţineţi datina aşezată de oameni: spălarea ulcioarelor, a paha­relor şi altele ca acestea multe, pe care le faceţi. Apoi le-a zis: bine este, oare, să lepădaţi porunca lui Dumnezeu, ca să păziţi datina voastră? Căci Moise a zis: cin­steşte pe tatăl tău şi pe mama ta; cel ce va blestema pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moarte. Voi însă ziceţi: dacă un om va spune ta­tă­lui său sau mamei sale: corban!, adică dăruit lui Dumnezeu este lucrul cu care te-aş fi putut ajuta, atunci voi nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa, călcând astfel cuvântul lui Dumnezeu, prin datina pe care aţi aşezat-o voi; şi, de felul acestora, faceţi multe. Apoi, chemând din nou toată mulţimea, le-a zis: ascultaţi-Mă pe Mine toţi şi înţelegeţi. Nimic din ceea ce intră în om dinafară nu poate să-l spurce pe el; ci cele ce ies dintr-însul, acelea îl spurcă pe om. De are cineva urechi de auzit, să audă.

„Inima acestui popor este departe de Mine”

Potrivit tradiţiei iudaice evreii Vechiului Testament, dacă nu-şi spă­lau mâi­nile până la cot, nu se aşezau la masă. Tot aşa, dacă veneau din pia­ţă şi nu se spă­lau, nu se aşezau la masă; şi aveau alte multe tradiţii trans­mise de părinţii lor, pe care erau datori să le ţină, precum: spălarea paharelor, şi a urcioarelor, şi a vaselor de aramă şi a paturilor.

Iisus împreună cu ucenicii Săi ies din acest cadru restrictiv, căci prin respec­tarea acestor tradiţii s-a ajuns la un formalism care era mai presus de Legea lui Moise. S-a ajuns să se pună accent mai mult pe da­tina oamenilor, pe obiceiurile lăsate de oameni decât pe rânduielile dum­ne­zeieşti pe care Dumnezeu le-a trimis poporului Său prin slujitorul Său Moise. Despre aceasta a profeţit Isaia atunci când a zis:

„Acest popor Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.” (Is 29, 13).

Cu alte cuvinte, sunt scrupuloşi cu practici externe ca spălările mâi­nilor şi picioarelor, dar nu sunt preocupaţi de cele interioare. Adevărata cinstire nu este la nivelul buzelor sau al mâinilor ridicate la rugăciune, ci la nivelul inimii. De aici acea împărţire a rugăciunii în rugăciunea buze­lor, rugăciunea minţii şi rugăciunea ini­mii. Aceasta din urmă este starea de­săvârşită de rugăciune. Orice rugăciune care se săvârşeşte în inimă este o rugăciune a inimii; o rugăciune în care mintea este unită cu inima; o ru­găciune tăcută, când inima Îl ascultă pe Dumnezeu care vorbeşte prin Duhul Său.

Pe Dumnezeu Îl putem ruga din inimă şi fără să ne mişcăm buzele. Mişcarea buzelor sau rostirea cuvintelor nu sunt decât forme externe prin care se manifestă rugăciunea. Citim în întâia carte a Regilor că Ana, femeia lui Elcana, nu putea avea copii. S-a dus la Casa Domnului, la Cortul sfânt din Şilo şi s-a rugat cu lacrimi Dom­nului, făgăduindu-i:

„Atotputernice Doamne, Dumnezeule Savaot, de vei căuta la întristarea roabei Tale, şi-ţi vei aduce aminte de mine şi de nu vei uita pe roaba Ta, ci vei da roabei Tale un copil de parte bărbătească, îl voi da ţie şi nu va bea el nici vin, nici sicheră, nici brici nu se va atinge de capul lui.” (1 Reg 1, 11).

Dar pe când se ruga ea aşa îndelung înaintea Domnului, preotul Eli privea la gura ei; Şi fiindcă Ana vorbea în inima sa, iar buzele ei numai se mişcau, dar glasul nu i se auzea, Eli socotea că ea e beată. De aceea i-a şi zis Eli:

„Până când ai să stai aici beată? Trezeşte-te şi te du de la faţa Domnului!” (1 Reg 1, 14).

Însă Ana i-a răspuns:

„Nu, domnul meu! Eu sunt o femeie cu inima întristată; nici vin, nici sicheră n-am băut, ci îmi dezvălui sufletul meu înaintea Domnului. Să nu socoţi pe roaba ta femeie netrebnică, căci din durerea mea cea mare şi din întristarea mea am vorbit până acum.” (1 Reg 1, 15 – 16).

Atunci Eli i-a zis:

„Mergi în pace şi Dumnezeul lui Israel să-ţi plinească cererea pe care I-ai făcut-o!” (1 Reg 1, 17).

Şi a născut Ana pe Samuel care va deveni judecător în Israel.

Sfântul Evanghelist Marcu aminteşte aici de profeţia lui Isaia: „Acest popor Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine”[1] pentru a arăta că inima este centrul fiinţei omeneşti.[2] Ea este punctul de unde provine şi spre care converge întreaga viaţă duhovni­cească. Potrivit Sfântului Macarie Egipteanul, ini­ma este „locul unde se lucrează dreptatea şi nelegiuirea”[3] şi de aceea, spunem noi, este im­perios necesar să ne curăţim omul interior al inimii.[4]

Au fost şi sunt multe datini şi obiceiuri care înlocuiesc Legea lui Dumnezeu. În Vechiul Testament Legea lui Dumnezeu dată prin Moise îndemna la cinstirea părinţilor:

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mulţi ani pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie.” (Ies 20, 12).

Totuşi evreii au completat porunca lui Dumnezeu cu o serie de pre­scripţii, care erau porunci şi legi omeneşti. De fapt nu completau Legea, ci o desfiinţau. Acesta este cuvântul Domnului Hristos adresat fariseilor şi cărturarilor:

„Desfiinţaţi cuvântul lui Dumnezeu cu datina voastră pe care singuri aţi dat-o.” (Mt 15, 6; Mc 7, 13).

Cum anume? Moise a poruncit zicând:

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” şi „cel ce va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, cu moarte să se sfârşească.” (Ies 20, 12; 21, 17; Lev 20, 9).

Iar evreii învăţau zicând:

„Un om poate să spună tatălui său sau mamei sale: corban! adică: cu ce te-aş fi putut ajuta este dăruit lui Dumnezeu.” (Mt 15, 5; Mc 7, 11).

Astfel, sub protecţia unei porunci omeneşti, evreul putea să nu mai facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa. Dar cinstirea cuiva se arată prin acţiune. Dacă-L cinstim pe Dumnezeu, ne arătăm cinstirea prin rugăciune de laudă şi de mulţumire. Dacă ne cinstim părinţii, ne ară­tăm cinstirea prin tot ceea ce facem pentru ei. Nimeni nu este scutit de la această poruncă. Cinstirea părinţilor este valabilă pentru orice omul, chiar dacă petrece în lume sau departe de lume, cum sunt călu­gă­rii. Depinde însă de disponibilitatea de înţelegere a fiecăruia să pună în aplicare această poruncă.

[1] Is 29, 13.

[2] O. CLEMENT, E. BEHR-SIGEL, B. BOBRINSKOY, M. LOT-BORODINE, Fericita întristare, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997, p. 107.

[3] Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, pp. 231 – 232.

[4] 1 Ptr 3, 4.

Meditație la Evanghelia zilei
Meditație la Evanghelia zilei
„Inima acestui popor este departe de Mine” (Marţi, Săptămâna a XVI-a după Rusalii)
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/prileapetru/" target="_self">Pr. Petru Ioan Ilea</a>

Pr. Petru Ioan Ilea

Preot, doctor în teologie, hirotonit preot de către Preasfințitul Vasile Someșanul în data de 6 septembrie 2004 pe seama Centrului de Îngrijire și Asistență din Cluj-Napoca, Protopopiatul Cluj II unde a slujit până la data de 15 mai 2010 când a fost transferat la Parohia ,,Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca unde slujește în prezent.

Emisiuni recente

Despre rugăciune. Rugăciunea lui Iisus

Despre rugăciune. Rugăciunea lui Iisus

Despre rugăciune vom vorbi și în această emisiune. Omul este chemat să fie ființă rugătoare, în felul acesta se definește cel mai plenar legătura lui cu Dumnezeu. Rugăciunea are un caracter public (se face la biserică) dar are și un caracter particular (se face acasă...

Apărarea Apostolului Pavel la Cezareea (Pr. Prof Stelian Tofana)

Taina Sfântului Maslu (Pr. Stelian Tofană) P2

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură”, susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00. Taina Sfântului Maslu, pe lângă faptul că este...

Despre rugăciune. Rugăciunea lui Iisus

Despre rugăciune. Psalmii

Ne propunem ca și în această emisiune să vorbim despre rugăciune. Rugăciunea fie că o facem acasă, fie că o facem la biserică ne pune în legătură cu Dumnezeu. Printre rugăciunile pe care le folosim și acasă și la biserică, o categorie aparte o constituie Psalmii. Deși...