Iuda și mecanismul trădării – Miercuri, săptămâna lăsatului sec de carne

de | feb. 19, 2020

În ziua de miercuri din săptămâna lăsatului sec de carne se citește pericopa din Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetele 43-72; 15,1:

În vremea aceea, vorbind Iisus cu ucenicii Săi, a venit Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei doisprezece, şi cu el mulţime de oameni cu săbii şi cu ciomege, trimişi de arhierei, de cărturari şi de bătrâni. Iar vânzătorul le dăduse semn, zicând: Cel pe Care-L voi săruta, Acela este. Prindeţi-L şi duceţi-L cu pază. Şi, venind, îndată s-a apropiat de El şi I-a zis: Bucură-te, Învăţătorule! Şi L-a sărutat. Iar ei au pus mâna pe El şi L-au prins. Unul din cei ce stăteau pe lângă El, scoţând sabia, a lovit pe sluga arhiereului şi i-a tăiat urechea. Şi răspunzând, Iisus le-a zis: Ca la un tâlhar aţi ieşit, cu săbii şi toiege, ca să Mă prindeţi. În fiecare zi eram la voi în templu, învăţând, şi nu M-aţi prins. Dar acestea sunt ca să se împlinească Scripturile. Şi, lăsându-L, au fugit toţi. Iar un tânăr mergea după El, înfăşurat într-o pânză de in pe trupul gol, şi l-au prins. El însă, smulgându-se din pânza de in, a fugit gol. Şi L-au dus pe Iisus la arhiereu şi s-au adunat acolo toţi arhiereii şi bătrânii şi cărturarii. Iar Petru, de departe, a mers după El până a intrat înăuntru în curtea arhiereului şi şedea împreună cu slujitorii, încălzindu-se la foc. Arhiereii şi tot sfatul căutau împotriva lui Iisus mărturie ca să-L dea la moarte, dar nu găseau. Că mulţi mărturiseau mincinos împotriva Lui, dar mărturiile nu se potriveau. Şi ridicându-se unii, au dat mărturie mincinoasă împotriva Lui, zicând: Noi L-am auzit zicând: Voi dărâma acest templu făcut de mână şi în trei zile altul, nefăcut de mână, voi clădi. Dar nici aşa mărturia lor nu era la fel. Atunci, ridicându-se în mijlocul lor, arhiereul L-a întrebat pe Iisus, zicând: Nu răspunzi nimic la tot ce mărturisesc aceştia împotriva Ta? Iar El tăcea şi nu răspundea nimic. Iarăşi L-a întrebat arhiereul şi I-a zis: Eşti tu Hristos, Fiul Celui binecuvântat? Iar Iisus a zis: Eu sunt şi veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta Celui Atotputernic şi venind pe norii cerului. Iar arhiereul, sfâşiindu-şi hainele, a zis: Ce trebuinţă mai avem de martori? Aţi auzit blasfemia. Ce vi se pare vouă? Iar ei toţi au judecat că El este vinovat de moarte. Şi unii au început să-L scuipe şi să-I acopere faţa şi să-L bată cu pumnii şi să-I zică: Proroceşte! Şi slujitorii Îl loveau cu palmele. Şi, Petru fiind jos în curte, a venit una din slujnicele arhiereului şi, văzându-l pe Petru încălzindu-se, s-a uitat la el şi a zis: Şi tu erai cu Iisus Nazarineanul. El însă a tăgăduit, zicând: Nici nu ştiu, nici nu înţeleg ce zici. Şi a ieşit afară, înaintea curţii; şi a cântat cocoşul. Dar slujnica, văzându-l, a început iarăşi să spună celor de faţă că acesta este dintre ei. Iar el a tăgăduit iarăşi. Însă, după puţin timp, cei de faţă ziceau iarăşi lui Petru: Cu adevărat eşti dintre ei, căci eşti galileean şi vorbirea ta se aseamănă. Iar el a început să se blesteme şi să se jure: Nu ştiu pe Omul acesta despre care ziceţi. Şi îndată cocoşul a cântat a doua oară. Iar Petru şi-a adus aminte de cuvântul pe care i-l spusese Iisus: Înainte de a cânta de două ori cocoşul, de trei ori te vei lepăda de Mine. Şi a început să plângă. Iar dis-de-dimineaţă, arhiereii, ţinând sfat cu bătrânii, cu cărturarii şi cu toată adunarea şi legând pe Iisus, L-au dus şi L-au dat lui Pilat.

Meditația la evanghelia de astăzi este realizată de lect. univ. dr. Paul Siladi:

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Iuda și mecanismul trădării – Miercuri, săptămâna lăsatului sec de carne
/

Mai multe

În ce constă viața veșnică? | Duminica a 7-a după Paști

În ce constă viața veșnică? | Duminica a 7-a după Paști

Ev. Ioan 17, 1-13; Rugăciunea lui Iisus „Acestea a vorbit Iisus şi, ridicând ochii Săi la cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora...

Monahismul și intelectualii. Dialog cu Maica Siluana Vlad (2007)

Monahismul și intelectualii. Dialog cu Maica Siluana Vlad (2007)

În data de 8 iunie 2021 a trecut la Domnul Maica Siluana Vlad coordonatoarea Centrului de Formare și Consiliere „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și stareța Mănăstirii „Sfântul Siluan Athonitul” din Iași. În memoria sa vă oferim un fragment realizat în anul 2007...

Viața și opera Sfântului Siluan Athonitul (ep. 5)

Viața și opera Sfântului Siluan Athonitul (ep. 5)

În cadrul acestei ediții, invitatul permanent al emisiunii „Lecturi Duhovnicești Contemporane”, părintele lect. univ. dr.  Adrian Podaru, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și părintele protos. dr. Maxim Morariu continuă lectura din textele...