Comoara din ceruri (Joi, Săptămâna a XXXI-a după Rusalii)

de | feb. 8, 2024

Evanghelia zilei: Mc 10, 17 – 27

În vremea aceea, ieşind Iisus în drum ca să plece, a alergat cineva către El şi, îngenunchind înaintea Lui, L-a întrebat, zicând: Învăţătorule bun, ce să fac ca să moştenesc viaţa cea veşnică? Iar Iisus i-a răspuns: pentru ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun, decât numai singur Dumnezeu. Ştii porun­cile: să nu fii desfrânat, să nu ucizi, să nu furi, să nu fii mărturie minci­noasă, să nu înşeli, cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. Dar acela, răs­punzând, a zis: Învăţătorule, acestea toate le-am păzit din tinereţile mele. Iar Iisus, privind la el cu drag, i-a zis: încă una îţi mai lipseşte: du-te de vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei avea comoară în cer; apoi vino, ia-ţi cru­cea şi urmează Mie. Dar el, întristându-se de cuvântul acesta, a plecat mâh­nit, pentru că avea multe avuţii. Iar Iisus, uitându-se în jur, a zis către ucenicii Săi: cât de greu vor intra bogaţii în împărăţia lui Dumnezeu! Dar ucenicii stăteau uimiţi de cuvintele acestea ale Lui. Atunci Iisus, vorbind din nou, le-a spus: fiilor, cât de anevoie este celor ce se încred în bogăţii să intre în împărăţia lui Dumnezeu! Mai lesne este că­mi­lei să treacă prin urechile acului, decât bogatului să intre în împărăţia lui Dumnezeu. Dar ei mai mult s-au înfricoşat, zicând unul către altul: atunci cine poate să se mântuiască? Iar Iisus, uitându-se la ei, le-a zis: la oameni aceasta este cu neputinţă, dar nu la Dumnezeu; căci la Dumnezeu toate sunt cu putinţă.

Comoara din ceruri

Sfântul Irineu de Lyon în „Adversus Haereses”, spune că:

„Mântuitorul, venind să-i mântuiască pe toţi prin Sine, îi renaşte pe toţi: prunci, şi copii, şi băieţi, şi tineri şi bătrâni. El a venit pentru toate vâr­stele: pentru copii S-a făcut copil, sfinţind pe copii, pentru tineri S-a făcut tânăr, făcându-se exemplu pentru ei şi sfinţindu-i pentru Domnul. S-a făcut vârstnic pentru cei vârstnici, ca să le fie învăţător desăvârşit în toate şi să-i sfinţească, dându-li-se pildă.”.[1]

Sinopticii Matei, Marcu şi Luca ne relatează o întâlnire a Mântuito­rului cu un om bogat, care era preocupat de dobândirea Împărăţiei ceru­rilor. Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei ne spune că omul acesta era tânăr,[2] Sfântul Evanghelist Marcu ne spune că era unul oarecare,[3] iar Sfântul Evanghelist Luca ne spune că era un dregător.[4] Dacă vom cuprinde toate aceste trei relatări într-una singură, vom putea spune că omul bogat era un tânăr dregător. Prin urmare ştim că a fost vorba de un tânăr, că era cineva anume, dar fără nume; nu-i cunoaştem vârsta, dar îi cunoaştem viaţa, căci ştim că a fost preocupat de păzirea porun­cilor şi mai cunoaştem că Mântuitorul a privit cu drag la el.

Dialogul dintre Mântuitorul Hristos şi tânărul bogat s-a desfăşurat pe marginea poruncilor Vechiului Testament. Domnul Hristos le-a avut în vedere pe toate zece, dar a pomenit doar cinci:

„Să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, cin­steşte pe tatăl tău şi pe mama ta.” (Mt 19, 18 – 19; Mc 10, 19; Lc 18, 20).

La acestea a mai adăugat altele două şi anume:

„Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Mt 19, 19); şi,

„Să nu înşeli pe nimeni.” (Mc 10, 19).

Mântuitorul nu a pomenit poruncile care se referă la datoriile omu­lui faţă de Dumnezeu, ci numai poruncile care se referă la datoriile pe care le are omul faţă de semeni, pentru că astfel îi verifică Dumnezeu pe oameni: „Cine zice că iubeşte pe Dumnezeu, dar pe fratele său îl urăşte, mincinos este.”.[5] Cu alte cuvinte: iubirea de Dumnezeu se împlineşte prin iubirea faţă de semeni.

Apoi, Mântuitorul s-a adresat la măsura omului care l-a întrebat, respectiv a tânărului. Pentru că tânărul are în general părinţi i-a pus în atenţie cinstirea pă­rin­ţilor; pentru că tânărul are tendinţe spre desfrâ­nare, i-a spus: „să nu desfrânezi”; pentru că tânărul doreşte să stăpâ­nească cât mai multe, i-a spus: „să nu furi”, şi pentru ca să le cuprindă pe toate, i-a spus: „să nu fii mărturie mincinoasă şi să nu omori pe cineva.”.

La toate acestea tânărul răspunde ca un bătrân înţelept:

„Învăţătorule, toate acestea le-am păzit din tinereţile mele.” (Mt 19, 20; Mc 10, 20; Lc 18, 21).

Totuşi, tânărul simţea că nu este desăvârşit, simţea că îi mai lip­seş­te ceva. Domnul Hristos care cunoaşte tainele inimii, care cunoaşte gân­durile neexprimate ale oamenilor, a privit cu drag la acest tânăr şi i-a zis:

„Un lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei avea comoară în cer; şi apoi, luând crucea, vino şi urmează-mi Mie.” (Mt 19, 21; Mc 10, 21; Lc 18, 22).

Tânărul – ne spune Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei – a plecat în­tristat, căci avea multe avuţii,[6] adică nu s-a putut desprinde de bogă­ţiile ce le avea şi să facă ce a zis Domnul Hristos. Unii îl condamnă pe tânărul cel bogat. Ce s-a întâmplat cu el nu ştim, dar putem presupune: atâta timp cât nu s-a despărţit de bogăţiile sale, care erau pentru el un idol,[7] nu şi-a agonisit comoară în ceruri. Cu toate că trăia după porun­cile dumnezeieşti, cu toate că Mântuitorului i-a fost drag, că a privit la el cu dragoste, tânărului îi mai lipsea ceva. Şi-a câştigat dragostea Mântui­torului, actele erau în regulă, dar încă nu a semnat transferul bogăţiei – de aici, de pe pământ, în ceruri.

[1] IrÉnÉe de Lyon, Contre les Hérésies, II, 2, ed. critique par Adelin Rousseau et Louis Doutreleau, în Sources Chrétiennes, 294, Ed. du Cerf, Paris, 1982, ch. 20, 3, pp. 221 – 223.

[2] Mt 19, 16.

[3] Mc 10, 17.

[4] Lc 18, 18.

[5] 1 In 4, 20.

[6] Mt 19, 22; Mc 10, 22; Lc 18, 23.

[7] Adică bogăţiile ţineau în inima tânărului locul lui Dumnezeu.

Meditație la Evanghelia zilei
Meditație la Evanghelia zilei
Comoara din ceruri (Joi, Săptămâna a XXXI-a după Rusalii)
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/prileapetru/" target="_self">Pr. Petru Ioan Ilea</a>

Pr. Petru Ioan Ilea

Preot, doctor în teologie, hirotonit preot de către Preasfințitul Vasile Someșanul în data de 6 septembrie 2004 pe seama Centrului de Îngrijire și Asistență din Cluj-Napoca, Protopopiatul Cluj II unde a slujit până la data de 15 mai 2010 când a fost transferat la Parohia ,,Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca unde slujește în prezent.

Emisiuni recente

Calea de la om la Dumnezeu | Duminica a 5-a după Paști

Calea de la om la Dumnezeu | Duminica a 5-a după Paști

Ev. Ioan 4, 5-42; Convorbirea lui Iisus cu femeia samarineancă „Deci a venit la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său; Şi era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, S-a aşezat lângă...

Când va fi sfârșitul lumii? Ce ne spune Biblia? P5

Când va fi sfârșitul lumii? Ce ne spune Biblia? P5

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură”, susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19:00.   Focul apare ca element transformator la...