Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituție publică de cultură care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, vă invită sâmbătă, 18 martie 2023, începând cu ora 12:00, la lansarea volumului „Destinul unui evreu comunist într-o democrație populară. O lume se prăbușește. Adalbert Rosinger în dialog peste decenii cu fiica sa, Veronica Rozenberg Rosinger”,ediţie îngrijită şi postfaţă de Raluca Lazarovici Vereş, prefaţă de Mihaela Gligor, Ratio et Revelatio, Oradea, noiembrie 2022, la care va participa Veronica Rozenberg Rosinger din Haifa, Israel, fiica lui Adalbert Rosinger (Oradea, 1909 – Haifa, 1981), autorul unui manuscris „de sertar” de-o deosebită importanţă istoriografică, publicat în volum, după 45 de ani de la scrierea sa.

Evenimentul este organizat de către Editura Ratio et Revelatio, în colaborare cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca și face parte dintr-un tur de lansări în trei locații: București, Cluj-Napoca și Oradea, în perioada 15-20 martie a.c.

Cartea pune în lumină crâmpeie semnificative din viaţa lui Adalbert Rosinger evreu comunist militant, originar din Oradea şi strămutat la Bucureşti, provenit dintr-o familie deportată din oraşul de pe Criş şi în mare parte exterminată la Auschwitz. Pe fundalul marilor transformări sociale şi politice de la interbelic, la perioada celui de-al doilea război mondial, apoi la instalarea regimului comunist în toate formele sale, destinul i-a fost potrivnic, prin abuzuri, persecuţii, violenţă fizică şi psihologică, detenţii şi internări în lagăre şi închisori „sub trei dictaturi”. În final, „bunul şi tenacele Adalbert”, cum îl descrie fiica sa, deziluzionat şi chiar disident, cade sub brutalitatea „rasismului roşu”, devenind inculpat, împreună cu alţi înalţi funcţionari din comerţulexterior, într-un renumit proces înscenat de PCR şi Securitate de „subminare a economiei naţionale” al Romanoexport. Lucid, bun observator, excelent analist al momentului istoric, Rosinger nu este însă o victimă pasivă, nu se lasă intimidat, ci reacţionează cu inteligenţă şi demnitate. De fapt, căutarea adevărului şi a dreptăţii este firul Ariadnei care străbate volumul, închipuit ca un dialog epistolar peste timp cu singurul său copil, Veronica. Privată de prezenţa tatălui în copilărie, protejată cu toată fiinţa de mama rămasă singură, ca adult, Veronica îi reproşează tatălui alegerile de viaţă şi orientările politice, dar tonul trădează o doză imensă de dragoste faţă de părintele neînţeles deplin. Textul coboară în detalii unice, inedite, prin descriere şi analiză pertinentă, din interior, al structurilor de decizie şi putere ale regimului comunist, iar fotografierea momentului istoric adaugă piese fundamentale pentru înţelegerea unei perioade asupra căreia planează informaţii contradictorii, stereotipate, incomplete. Rosinger îşi scrie povestea în ultimii trei ani de viaţă, între 1978 şi 1981, după plecarea definitivă şi cu peripeţii din ţara de origine în care a suferit atât de mult, scrie în româneşte, limba rostirii adevărului, nu în limba maternă, maghiara, ca ultim gest reparator şi recuperator.

Toate faptele descrise […] sunt rezultatul experienţei mele personale, bazate pe adevăr. Nimic nu este inventat sau fictiv în cele descrise. Din nefericire, adevărul expus aici depăşeşte domeniul ficţiunii. Adalbert Rosinger

Volumul se bucură de o bogată anexă de documente de arhivă şi de familie, atât în format clasic, cât şi printr-o extensie online pe site-ul editurii, accesibilă prin scanarea unui cod QR disponibil în carte.

Evenimentul va cuprinde lansarea, discuții cu specialiștii și cu cititorii și sesiuni de autografe.  vor cuprinde lansări, discuţii cu specialişti şi cu cititorii şi sesiuni de autografe, după cum urmează. Vor interveni: Veronica Rozenberg Rosinger – autoare,  Tibori-Szabo Zoltân – istoric, Tudor Sălăgean – istoric, Raluca Lazarovici Vereş – editor.