Lansare de carte: „Rădăcinile Veșniciei”: Părintele Profesor Ioan Chirilă vă invită la acest eveniment, ce va avea loc miercuri, 15 februarie, ora 17.00, în Sala „Ion Mușlea” a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj-Napoca.

Prezintă: Aurel Codoban, Mircea Popa, Stelian Pașca-Tușa, Vasile G. Dâncu și Dan Marius Ghenescu.

Amfitrion: Valentin Orga.

„Eseurile cuprinse în acest volum sunt rodul unei căutări continue a sfințeniei, mai întâi în Scripturi, apoi în oameni și, nu în ultimul rând, în experiența concretă a vieții. Aceste cugetări latreutice au fost scrise pe rând, vreme de douăzeci de ani (1990-2010), în ̦, periodicul Arhiepiscopiei Clujului. Le-am rânduit în trei mari trepte. În prima dintre acestea am concentrat atenția asupra Sfântului lui Dumnezeu, Izvorul sfințeniei noastre. L-am văzut întrupat de la Duhul Sfânt, născut din Fecioara, adorat de păstori, slăvit de îngeri, preamărit de magi, vestit de Botezător, răstignit de oameni, înviat ca mărturie, înălțat întru slavă, pnevmatizat și transfigurat la chip. Am surprins prin aceasta taina mântuirii noastre și, implicit, chemarea de a-I fi asemenea. Cea de-a doua treaptă a fost dedicată luptei duhovnicești pe care omul trebuie să o poarte atunci când dorește să ajungă de la chip la asemănarea cu Protochipul său. Am evocat chipurile celor care l-au căutat neîncetat pe Dumnezeu, de la Saul din Tars, care a văzut Lumina lumii în drum spre Damasc, până la Olivier Clément, cel ai cărui „ochi de foc” stau mărturie a umplerii făpturii de focul Cincizecimic. Printre bărbații iluștri, a căror pildă ne îndeamnă Sfânta Scriptură să o urmăm (Evr 13, 7), i-am menționat pe Nicolae Steinhardt, mitropolitul Bartolomeu, Philippe Nouzille ș.a. Ultima treaptă este în sine o pledoarie pentru sfințenia vieții, atât în familie, cât și în monahism. Ambele sunt menite să-l sfințească pe om și să-l așeze într-un dialog viu cu Cuvântul care ne sfințește pe toți (Evr 2, 11), care rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor (Mt 28, 20).” (IOAN CHIRILĂ)

Cartea e disponibilă pentru comenzi în format tipărit (https://bit.ly/40H4vDf) și în ediție digitală (https://bit.ly/3lmIn0T).

În cadrul evenimentului, cărțile se vor găsi spre vânzare într-un spațiu special amenajat.

Volumul „Rădăcinile Veșniciei” al Pr. Prof. Ioan Chirilă va fi lansat la BCU Cluj-Napoca