Liviu Galaction Munteanu: „Rugându-ne, simţim că în sufletul nostru se întâlnește ce este vremelnic, cu veșnicia, ce este pământesc, cu cel ceresc”

de | mart. 8, 2023 | Vorbe de înțelepciune

Liviu Galaction Munteanu:

„A ne ruga nu este numai o concentrare în intern, ci o sinceră îndreptare a eului nostru intern, a sufletului nostru cu toate gândurile lui spre Dumnezeu. Rugăciunea are să atingă toate ascunzișurile sufletului, punând în mișcare toate puterile lui. Este o clipă măreaţă când se poate spune despre un om: «Privește, el se roagă» (W. Kock). Rugându-ne, simţim că în sufletul nostru se întâlnește ce este vremelnic, cu veșnicia, ce este pământesc, cu cel ceresc: ne simţim înălţându-ne spre Dumnezeu, vieţuim în viaţa dumnezeirii, suntem una cu Dumnezeu, iar pacea izvorâtă din Dumnezeu se revarsă din belșug asupra sufletului nostru”.

L.G.M.(unteanu), „Religia în noua programă analitică a învăţământului secundar”, în Renașterea, anul VI (1928), nr. 23, p. 2. Pr. Lucian Greabu

Ultimele articole

Misionari și misionarism

Misionari și misionarism

Înainte de înălțarea la cer, Domnul Hristos le-a zis ucenicilor: „mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până...

Nevoia de răbdare

Nevoia de răbdare

După nevoia de osteneală, ca primă lecție pentru tineri, așa cum reiese din maximele Sfântului Isaac, următoarea vizează nevoia de răbdare. Există la tinerețe tendința de a grăbi lucrurile, de a sări peste etape, de a crește rapid, un ritm generat, mai ales, de...

Portul popular românesc – încântare, teologie și viață

Portul popular românesc – încântare, teologie și viață

AUTOR: Arhimandritul Mihail Daniliuc Timid, oameni iubitori de frumos și – de apreciat –, în mod deosebit, tineri, au început să se înveșmânteze în portul strămoșilor la sărbătorile religioase ori la cele cu caracter istoric, ajungându-se astăzi ca purtarea costumului...

Să daţi copiilor o educaţie bună | Sfântul Macarie de la Optina

Să daţi copiilor o educaţie bună | Sfântul Macarie de la Optina

Sfântul Macarie de la Optina: „Să daţi copiilor o educaţie bună în ceea ce priveşte moralitatea şi, atunci când vor fi vrednici şi le va fi de folos, Dumnezeu puternic va fi să-i înstărească sau să le dăruiască cele trebuincioase şi suficiente”.