Liviu Galaction Munteanu: „Rugându-ne, simţim că în sufletul nostru se întâlnește ce este vremelnic, cu veșnicia, ce este pământesc, cu cel ceresc”

Vorbe de înțelepciune

Liviu Galaction Munteanu:

„A ne ruga nu este numai o concentrare în intern, ci o sinceră îndreptare a eului nostru intern, a sufletului nostru cu toate gândurile lui spre Dumnezeu. Rugăciunea are să atingă toate ascunzișurile sufletului, punând în mișcare toate puterile lui. Este o clipă măreaţă când se poate spune despre un om: «Privește, el se roagă» (W. Kock). Rugându-ne, simţim că în sufletul nostru se întâlnește ce este vremelnic, cu veșnicia, ce este pământesc, cu cel ceresc: ne simţim înălţându-ne spre Dumnezeu, vieţuim în viaţa dumnezeirii, suntem una cu Dumnezeu, iar pacea izvorâtă din Dumnezeu se revarsă din belșug asupra sufletului nostru”.

L.G.M.(unteanu), „Religia în noua programă analitică a învăţământului secundar”, în Renașterea, anul VI (1928), nr. 23, p. 2. Pr. Lucian Greabu

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Dumnezeu este iertare | Părintele Rafail Noica

Dumnezeu este iertare | Părintele Rafail Noica

Părintele Rafail Noica: „Dumnezeu este iertare. Iertarea este deja dată, noi trebuie să ne-o însuşim, trebuie să ne ridicăm la vrednicia acestei iertări, şi atuncea vom vedea cum iertarea face parte integrantă din lubire."