Marius Boromiz, Petru-Toader Damian (coord.), Sfântul Ierarh Andrei Șaguna în evlavia credincioșilor din Mărginimea Sibiului

Marius Boromiz, Petru-Toader Damian (coord.), Sfântul Ierarh Andrei Șaguna în evlavia credincioșilor din Mărginimea Sibiului, Editura Andreiana, Sibiu, 2023, 473 p.

La centenarul nașterii mitropolitului Andrei Șaguna, în anul 1909, unul dintre cei mai erudiți și distinși fii ai Săliștei Sibiului, preotul profesor Ioan Lupaș (1880-1967), a publicat o masivă monografie istorică a ierarhului, aducându-i autorului o binemeritată celebritate istoriografică și un premiu al Academiei Române. Prin această lucrare, devenită una clasică în istoriografia noastră, destoinicul istoric și luptător național, totodată preot ortodox și protopop al Săliștei (1909-1919), își împlinea o datorie științifică și de suflet, având în vedere formația sa istorică, dar mai ales originile sale săliștene. O datorie de suflet pentru că mitropolitul Andrei Șaguna cultivase o legătură specială cu cele două mari localități ale Mărginimii Sibiului, Săliștea și Rășinariul, fiind ales deputat al Săliștei în Dieta Transilvaniei din anii 1863-1865 și donându-și diurna de 744 de florini în beneficiul școlii confesionale ortodoxe românești din această localitate. Deloc întâmplător, cu câțiva ani înainte de centenarul nașterii ierarhului, conducerea parohiei și școlii din Săliște a comandat un tablou de mari dimensiuni al mitropolitului, pictat de artistul german Ludwig Kandler în anul 1904 și păstrat cu sfințenie în aula festivă a clădirii principale a școlii greco-orientale române din Săliște, astăzi în sala festivă a Liceului Tehnologic „Ioan Lupaș” din Săliște. Tabloul lui Kandler îl ilustrează pe mitropolitul Șaguna în mărime naturală, înveșmântat în odăjdii arhierești, binecuvântând poporul dreptcredincios, pe care l-a iubit și căruia i s-a dedicat. În mod inspirat, tabloul lui Kandler este reprodus pe coperta întâi a cărții supuse acum atenției.

Un alt soroc rotund, marcat în vara acestui an la împlinirea unui veac și jumătate de la trecerea în eternitate a marelui arhiereu, nu-i putea lăsa indiferenți pe sălișteni și în mod deosebit pe conducătorii actuali ai protopopiatului și ai școlii din localitate. Astfel, părintele Petru-Toader Damian din Gura Râului, protopopul Săliștei, și profesorul de istorie Marius Boromiz, directorul Liceului Ioan Lupaș din Săliște au întocmit un volum substanțial prin care readuc în atenția noastră figura fondatoare a mitropolitului Șaguna prin ilustrarea deosebită a reținerii acestuia în memoria colectivă a săliștenilor și a oglindirii sale în evlavia credincioșilor din Mărginimea Sibiului. Lucrarea este cu atât mai meritorie cu cât reprezintă singura apariție editorială dedicată ierarhului, apărută cu acest prilej în cetatea sa de păstorire și recuperează texte de epocă ale unor cărturari celebri de altădată, reunindu-le cu o serie de studii, evocări și panegirice semnate de clerici, istorici și cărturari din ziua de astăzi.

Volumul are zece secțiuni pornind de la cea introductivă care cuprinde Cuvântul-înainte al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Laurențiu Streza, și două panegirice semnate de același vlădic, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna. O viață dedicată Bisericii și Neamului, și de protopopul Damian al Săliștei: Un gând mărturisitor despre cinstirea Sfântului Andrei Șaguna în Mărginimea Sibiului. Urmează secțiunea intitulată „Munca Sfântului Ierarh Andrei Șaguna pe tărâm bisericesc” întrunind patru studii semnate de Ioan Lupaș, Spice din istoria noastră bisericească, Dumitru Borcea, Șaguna și principele Brâncoveanu, Paul Brusanowski, Andrei Șaguna – organizator și legiuitor al Bisericii, și Ana Grama, Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna, cu tărie și evlavie în slujba Maicei noastre Biserica. A treia secțiune „Munca Sfântului Ierarh Andrei Șaguna pe tărâm politic” conține un articol semnat de Eugen Brote, Șaguna și Curtea imperială, și cinci ale lui Ioan Lupaș: Audiența lui Șaguna la împăratul; Un articol politic scris de Șaguna; Conferența protopopului Dr. Lupaș. Șaguna și baronul Eötvös; Mitropolitul Andrei Șaguna ca conducător politic și președinte al Partidului Național; și Cel dintâi deputat al Săliștei: Andrei Șaguna. Secțiunea patru „Munca Sfântului Ierarh Andrei Șaguna pe tărâm școlar” reunește două materiale scrise în perioada interbelică de directorul de atunci al școlii din Săliște Alexandru Iosof: Mitropolitul Șaguna ca organizator al școalei și Mitropolitul Andrei Șaguna și Școala din Săliște. Secțiunea a cincea „Munca Sfântului Ierarh Andrei Șaguna pe tărâm cultural și literar” este dedicată implicării ierarhului în fondarea și dezvoltarea Astrei fiind semnat de același celebru protopop și istoriograf Ioan Lupaș: Stăruințele lui Șaguna pentru înființarea „Asociațiunii transilvane”. Activitatea lui ca prezident al acestei instituțiuni. Secțiunea a șasea este cea mai extinsă și întrunește următoarele treisprezece „articole omagiale dedicate mitropolitului Andrei Șaguna”: Nicolae Moisin, O fundațiune pentru săraci; Episcopul Nicolae Ivan, Câteva momente din vieața Mitropolitului Andreiu; Dumitru Lăpădat, Metropolitul Andreiu Șaguna în Săliște; Ioan Popa Romanescu, Munca și credința lui Șaguna și Din făptuirile lui Șaguna – După acte și documente; Onisifor Ghibu, Ce ar cere Șaguna de la cei care îl comemorează astăzi?; Emilian Cioran, Mitropolitul Șaguna și comuna Rășinari; Ioan Iscu, Popasurile Mitropolitului Andrei Șaguna la Săliște; Ioan Stănișor și Mircea Țața, Mitropolitul Șaguna și săliștenii; Ioan Ciocan, Mitropolitul Andrei Șaguna și Săliștea; Constantin Ittu, De la stema Sfântului Andrei baron de Șaguna la cnezii Mărginimii Sibiului de la începutul secolului al XVI-lea; Mircea-Gheorghe Abrudan, Pr. Acad. Ioan Lupaș, istoric și cultivator al memoriei mitropolitului Andrei Șaguna; și Maria Hanzu, Andrei Baron de Șaguna – prieten, oaspete și îndrumător al satului Vale. Secțiunea a șaptea restituie șase reportaje și trei panegirice – semnate de Daniil Popovici Barcianu, Ioan Stroia și Ioan Popa – apărute în presa ardeleană despre „Serbări și comemorări dedicate Mitropolitului Andrei Șaguna” la Săliște și Rășinari în anii 1886, 1898, 1909 și 1913. Următoarele două secțiuni restituie efigiile mitropolitului în douăsprezece portrete și descrieri deosebite, precum și trei poezii dedicate lui Andrei Șaguna de Zaharia Boiu și Maria Cunțan. În ultima secțiune, profesorul Marius Boromiz prezintă într-un frumos material Dragostea săliștenilor pentru Sfântul Ierarh Andrei Șaguna. Cartea se încheie cu o listă bibliografică și o anexă fotografică care reproduce mai multe imagini din anul 2011, când a avut loc proclamarea publică a canonizării mitropolitului Șaguna, împlinindu-se versurile profetice ale preotului Zaharia Boiu: „Da, Andrei, Tu n-ai murit!”.

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/mirceabrudan/" target="_self">Dr. Mircea Gheorghe Abrudan</a>

Dr. Mircea Gheorghe Abrudan

Cercetător științific III dr. la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca.
Mai multe din Cărți vechi și noi
„Ortodoxia în Occident. 10 convertiri” O carte care luminează

„Ortodoxia în Occident. 10 convertiri” O carte care luminează

Tot mai mult şi tot mai des auzim sau întâlnim în spaţiul public sau privat – în ţară şi în afara ei – români care încă au reţineri sau chiar o anumită jenă în a-şi afirma apartenenţa naţională. Dacă-ţi exprimi nedumerirea are pregătit sacul cu „argumente”. Desigur că...

Hristos în Liban. De la Moise la palestinieni

Hristos în Liban. De la Moise la palestinieni

Virgil Gheorghiu, Hristos în Liban. De la Moise la palestinieni, traducere din limba franceză de Valentin Vesa, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, 181 p. Asistăm neputincioși de câţiva ani la exodul masiv al creștinilor din Orientul Mijlociu spre ţările Europei în...

Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Facerea Omului. Omilii despre Rai

Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Facerea Omului. Omilii despre Rai

Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Facerea Omului. Omilii despre Rai, traducere din limba greacă de Ierom. Lavrentie Carp, Referent științific prof. dr. Mihaela Paraschiv, Doxologia, Iași, 2010, 100 pp. Am fost obișnuiți ca traducerile din Sfinții Părinți să fie...

Experiența creștină a morții și perspectiva secularismului

Experiența creștină a morții și perspectiva secularismului

În existența umană nu găsim experiență mai complexă și terifiantă ca moartea, punctum terminus al parcursului nostru pe pământ. Pe drept cuvânt o realitate înfricoșătoare pentru om, pentru că moartea este nefirească, este un accident în istorie, un fapt pe care nu l-a...

Leacuri de a trăi frumos

Leacuri de a trăi frumos

Mitropolitul Andrei Andreicuţ aduce în faţa cititorilor, prin volumul „Mai putem trăi frumos? – Pledoarie pentru o viaţă morală curată”, apărut la Editura Renaşterea, adevărate leacuri duhovniceşti, care ne fac să ne punem un semn de întrebare asupra lucrurilor...

Când animalele vorbesc cu sfinţii

Când animalele vorbesc cu sfinţii

„Când animalele vorbesc cu sfinţii” este titlul cărţii apărute la Editura Renaşterea, în traducerea diac. Florin Toader Tomoioagă, un sinaxar al sfinţilor care a iubit animalele şi care au fost iubiţi de acesta. Apărut cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte...