Mircea-Gheorghe Abrudan, Lecturi din istoriografia bisericească. În memoria profesorului Nicolae Bocşan (1947-2916) şi a părintelui academician Mircea Păcurariu (1932-2021)

Mircea-Gheorghe Abrudan, Lecturi din istoriografia bisericească. În memoria profesorului Nicolae Bocşan (1947-2916) şi a părintelui academician Mircea Păcurariu (1932-2021), Presa Universitară Clujeană, 2021, 396 p.

Recenzia de carte și notele de lectură  au o importanță aparte pentru cercetarea științifică,  ajutând pe cel preocupat de un anumit domeniu să facă o selecție în contextul publicării unui număr din ce în ce mai mare de cărți. Aceste recenzii sunt foarte utile  când sunt realizate de specialiști. E și cazul volumului Lecturi din istoriografia bisericească. În memoria profesorului Nicolae Bocşan (1947-2916) şi a părintelui academician Mircea Păcurariu (1932-2021) semnat de Mircea Gheorghe Abrudan,  doctor în istorie (Facultatea de Istorie şi Filosofie) şi teologie (Facultatea de Teologie Ortodoxă) al Universităţii ,,Babeş-Bolyai”din Cluj-Napoca, cercetător ştiinţiific III la Institutul de Istorie ,,George Bariţiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca. A publicat peste 12 volume şi numeroase studii de specialitate şi popularizare în domeniul istoriei şi teologiei. Premii: ,,Dumitru Stăniloae” al Academiei Române (2017), ,,Matei Brâncoveanu” al Fundaţiei Alexandrion (2017), ,,Virgil Cândea ”al Fundaţiei Culturale ,,Magazin Istoric” (2018), ,,Dimitrie Cantemir” al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (2019). Mitropolia Ardealului i-a oferit distincţia ,,Crucea şaguniană” în 2018 iar Mitropolia Clujului Maramureşului şi Sălajului ,,Crucea Transilvană” în 2020.

Cartea  este  dedicată memoriei profesorilor Nicolae Bocșan de la Universitatea ,,Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și părintelui academician, magistru al Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu (după 1990 devenit Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Andrei Șaguna” din Sibiu).Cel dintâi a avut un rol deosebit în îndrumarea universitară a autorului: ,,[…] Mărturisesc cu vădită emoție că am avut această șansă de a beneficia de atenția și îndrumarea domniei sale pe parcursul studiilor mele la Facultatea de Istorie și Filosofie a Almei Mater Napocensis, începând de la licență până la postdoctorat, datorându-i de fapt temele lucrărilor mele de licență, masterat și doctorat, subiecte pe care mi le-a sugerat și în rezolvarea cărora n-a pregetat să-mi stea la dispoziție, încurajându-mă să-i folosesc numele cu încredere oriunde consideram că ar fi nevoie.[…] (p.14)” Despre întâlnirea cu părintele Mircea Păcurariu, care l-a călăuzit pe calea istoriografiei, autorul mărturisește: ,,Personal am făcut cunoștință cu părintele Păcurariu în urmă cu zece ani, prin mijlocirea discipolului său sibian, pr. lect. dr. Emanuel Tăvală, care m-a prezentat după o lansare de carte ce avusese loc la librăria Humanitas din Sibiu.[…] Spre surprinderea mea, mă cunoştea din scris, m-a încurajat să continui pe drumul pe care am pornit şi mi-a spus să-l vizitez oricând am drum la Sibiu.[…] În primăvara anului 2017 mi-a recomandat cartea «Ortodoxie şi Luteranism în Transilvania între Revoluţia paşoptistă şi Marea Unire», pentru a fi premiată de Academia Română, ceea ce s-a şi împlinit în 15 decembrie 2017, când mi s-a acordat «Premiul Dumitru Stăniloae»(pp.28-29).”

Lucrarea este stucturată în 6 capitole, cu următoarea tematică: Ortodoxia şi Bisericile Ortodoxe: istorie şi dogmă; Biserica Ortodoxă Română, istorie şi cultură, Personalităţi ale clerului, monahismului şi laicatului, Patrologie, Teologie şi hagiografie, Mitropolitul Andrei Şaguna. Notele se opresc asupra unor titluri importante ale istoriei ecleziastice publicate în limba română, germană şi engleză oferind o prezentare biografică a autorilor și a tezelor susţinute de aceştia,  însoţite de o analiză pertinentă a lor. Astfel cititorul îşi poate face o imagine asupra volumelor.

Cartea cercetătorului Mircea-Gheorghe Abrudan prin mărturiile emoționante pe care le aduce despre cei doi istorici, notele de lectură și recenziile caracterizate printr-o scriere plăcută, contribuie  la o mai bună cunoaștere a personalității profesorilor Nicolae Bocșan și Mircea Păcurariu totodată fiind și un instrument util în ghidarea bibliografică a celor preocupați de istoria Bisericii.

 Dr.  Călin Emilian Cira

(Text publicat în Arhiva Someșană.Revistă de istorie , XXI, 2022, pp.329-330)

Mai multe din Cărți vechi și noi
Pr. Spyridon Bailey, Călătorie în Muntele Athos

Pr. Spyridon Bailey, Călătorie în Muntele Athos

Pr. Spyridon Bailey, Călătorie în Muntele Athos, traducere monahia Xenia Hurmuzache, Editura Crimca, Suceava, 2023, 267 p. Despre Muntele Athos sau Sfântul Munte, cum este numit cel mai adesea în limbajul nostru curent, există în limba română o literatură...

Frumuseţea vieţuirii întru Biserică

Frumuseţea vieţuirii întru Biserică

În cadrul evenimentelor dedicate Înaltpreasfințitului Mitropolit Andrei, la împlinirea a 75 de ani, remarcăm apariția volumului „Liturghie și cultură. Perspective la timpul prezent”, îngrijit de Preasfințitul Benedict Bistrițeanul și apărut la Editura Renașterea. În...

Ciprian Vidican, Jurnal biblic

Ciprian Vidican, Jurnal biblic

Ciprian Vidican, Jurnal biblic, Ed. Limes, Florești, 2018. Jurnalul biblic al lui Ciprian Vidican1 se deschide în anul 2001, când autorul avea 23 de ani, cu o afirmaţie cu aer definitiv: „Am numărat azi-dimineaţă spiritele pe care le admir cu adevărat din istoria...

„Ortodoxia în Occident. 10 convertiri” O carte care luminează

„Ortodoxia în Occident. 10 convertiri” O carte care luminează

Tot mai mult şi tot mai des auzim sau întâlnim în spaţiul public sau privat – în ţară şi în afara ei – români care încă au reţineri sau chiar o anumită jenă în a-şi afirma apartenenţa naţională. Dacă-ţi exprimi nedumerirea are pregătit sacul cu „argumente”. Desigur că...

Hristos în Liban. De la Moise la palestinieni

Hristos în Liban. De la Moise la palestinieni

Virgil Gheorghiu, Hristos în Liban. De la Moise la palestinieni, traducere din limba franceză de Valentin Vesa, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, 181 p. Asistăm neputincioși de câţiva ani la exodul masiv al creștinilor din Orientul Mijlociu spre ţările Europei în...

Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Facerea Omului. Omilii despre Rai

Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Facerea Omului. Omilii despre Rai

Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Facerea Omului. Omilii despre Rai, traducere din limba greacă de Ierom. Lavrentie Carp, Referent științific prof. dr. Mihaela Paraschiv, Doxologia, Iași, 2010, 100 pp. Am fost obișnuiți ca traducerile din Sfinții Părinți să fie...