Mircea-Gheorghe Abrudan, Lecturi din istoriografia bisericească. În memoria profesorului Nicolae Bocşan (1947-2916) şi a părintelui academician Mircea Păcurariu (1932-2021)

de | apr. 7, 2023 | Cărți vechi și noi

Mircea-Gheorghe Abrudan, Lecturi din istoriografia bisericească. În memoria profesorului Nicolae Bocşan (1947-2916) şi a părintelui academician Mircea Păcurariu (1932-2021), Presa Universitară Clujeană, 2021, 396 p.

Recenzia de carte și notele de lectură  au o importanță aparte pentru cercetarea științifică,  ajutând pe cel preocupat de un anumit domeniu să facă o selecție în contextul publicării unui număr din ce în ce mai mare de cărți. Aceste recenzii sunt foarte utile  când sunt realizate de specialiști. E și cazul volumului Lecturi din istoriografia bisericească. În memoria profesorului Nicolae Bocşan (1947-2916) şi a părintelui academician Mircea Păcurariu (1932-2021) semnat de Mircea Gheorghe Abrudan,  doctor în istorie (Facultatea de Istorie şi Filosofie) şi teologie (Facultatea de Teologie Ortodoxă) al Universităţii ,,Babeş-Bolyai”din Cluj-Napoca, cercetător ştiinţiific III la Institutul de Istorie ,,George Bariţiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca. A publicat peste 12 volume şi numeroase studii de specialitate şi popularizare în domeniul istoriei şi teologiei. Premii: ,,Dumitru Stăniloae” al Academiei Române (2017), ,,Matei Brâncoveanu” al Fundaţiei Alexandrion (2017), ,,Virgil Cândea ”al Fundaţiei Culturale ,,Magazin Istoric” (2018), ,,Dimitrie Cantemir” al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (2019). Mitropolia Ardealului i-a oferit distincţia ,,Crucea şaguniană” în 2018 iar Mitropolia Clujului Maramureşului şi Sălajului ,,Crucea Transilvană” în 2020.

Cartea  este  dedicată memoriei profesorilor Nicolae Bocșan de la Universitatea ,,Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și părintelui academician, magistru al Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu (după 1990 devenit Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Andrei Șaguna” din Sibiu).Cel dintâi a avut un rol deosebit în îndrumarea universitară a autorului: ,,[…] Mărturisesc cu vădită emoție că am avut această șansă de a beneficia de atenția și îndrumarea domniei sale pe parcursul studiilor mele la Facultatea de Istorie și Filosofie a Almei Mater Napocensis, începând de la licență până la postdoctorat, datorându-i de fapt temele lucrărilor mele de licență, masterat și doctorat, subiecte pe care mi le-a sugerat și în rezolvarea cărora n-a pregetat să-mi stea la dispoziție, încurajându-mă să-i folosesc numele cu încredere oriunde consideram că ar fi nevoie.[…] (p.14)” Despre întâlnirea cu părintele Mircea Păcurariu, care l-a călăuzit pe calea istoriografiei, autorul mărturisește: ,,Personal am făcut cunoștință cu părintele Păcurariu în urmă cu zece ani, prin mijlocirea discipolului său sibian, pr. lect. dr. Emanuel Tăvală, care m-a prezentat după o lansare de carte ce avusese loc la librăria Humanitas din Sibiu.[…] Spre surprinderea mea, mă cunoştea din scris, m-a încurajat să continui pe drumul pe care am pornit şi mi-a spus să-l vizitez oricând am drum la Sibiu.[…] În primăvara anului 2017 mi-a recomandat cartea «Ortodoxie şi Luteranism în Transilvania între Revoluţia paşoptistă şi Marea Unire», pentru a fi premiată de Academia Română, ceea ce s-a şi împlinit în 15 decembrie 2017, când mi s-a acordat «Premiul Dumitru Stăniloae»(pp.28-29).”

Lucrarea este stucturată în 6 capitole, cu următoarea tematică: Ortodoxia şi Bisericile Ortodoxe: istorie şi dogmă; Biserica Ortodoxă Română, istorie şi cultură, Personalităţi ale clerului, monahismului şi laicatului, Patrologie, Teologie şi hagiografie, Mitropolitul Andrei Şaguna. Notele se opresc asupra unor titluri importante ale istoriei ecleziastice publicate în limba română, germană şi engleză oferind o prezentare biografică a autorilor și a tezelor susţinute de aceştia,  însoţite de o analiză pertinentă a lor. Astfel cititorul îşi poate face o imagine asupra volumelor.

Cartea cercetătorului Mircea-Gheorghe Abrudan prin mărturiile emoționante pe care le aduce despre cei doi istorici, notele de lectură și recenziile caracterizate printr-o scriere plăcută, contribuie  la o mai bună cunoaștere a personalității profesorilor Nicolae Bocșan și Mircea Păcurariu totodată fiind și un instrument util în ghidarea bibliografică a celor preocupați de istoria Bisericii.

 Dr.  Călin Emilian Cira

(Text publicat în Arhiva Someșană.Revistă de istorie , XXI, 2022, pp.329-330)

Ultimele articole

Mai multe din Cărți vechi și noi
Mircea Popa – „Avram Iancu, făuritor de istorie națională”

Mircea Popa – „Avram Iancu, făuritor de istorie națională”

Mircea Popa, Avram Iancu, făuritor de istorie națională, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2022, 300 p. Luni, 30 ianuarie 2023, Editura Școala Ardeleană a organizat în Sala Ion Mușlea a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca lansarea...

Sf. Efrem Sirul și Imnele Nașterii Domnului

Sf. Efrem Sirul și Imnele Nașterii Domnului

Adevăr revelat în Scripturi, Nașterea Domnului a fost explicată teologic în omilii sau tratate, dar și celebrată în imne sau compoziții poetice destinate cu precădere uzului liturgic. Scrierile aparținând creștinismului siriac se individualizează prin inspirația lor...