Mircea Gheorghe Abrudan, Protopopul Aurel Munteanu (1882-1940), martir al poporului român și mucenic al Bisericii Ortodoxe, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2020.

de | sept. 9, 2021 | Cărți vechi și noi

Protopopul martir Aurel Munteanu al Huedinului a trecut în ultima vreme, atât datorită unor antreprize editoriale, cât și a celor edilitare, printr-un adevărat proces de readucere în atenție. Între cei care au făcut frumoase demersuri în acest sens se numără și domnul dr. Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător în cadrul Institutului „George Barițiu” din Cluj-Napoca, al Academiei Române.

Autor al unor lucrări de referință în spațiul istoriografic și cel teologic, distins de instituții precum Academia Română, Fundația Alexandrion, Fundația Culturală „Magazin Istoric”, Academia Oamenilor de Ștință din România, Mitropolia Ardealului, sau Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, dânsul vine de această dată în fața cititorilor cu o amplă biografie dedicată părintelui martir.

Demersul este prefațat de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei (p. 91-12), care plasează actul martiric al celui evocat în contextul mai larg al atrocităților comise în acea perioadă și ține să arate că:

„Martirul Aurel Munteanu, protopop de Huedin, a fost un ostaș a lui Hristos și, așa cum a consemnat Ministerul Afacerilor Străine, a fost omorât bestial: „În plină zi, în mijlocul orașului și în văzul mulțimii care vocifera, asasinii l-au trântit la pământ, l-au bătut cu pumnii și ciomegele, i-au smuls părul și barba cu carne cu tot, iar unul dintre ei i-a înfipt un par în gură până a ieșit prin ceafă”.         

Atrocităţi au avut loc și-n alte localităţi: la Trăznea au fost uciși 100 de români, la Ip au fost asasinaţi 155 de români și-n alte localităţi un număr mai mic. Aceste lucruri le amintim nu pentru a-i învrăjbi pe oameni, pentru că românii cu celelalte naţionalităţi au trăit în pace, ci cu dorinţa de a-i face să trăiască în bună înţelegere și asemenea lucruri să nu se mai întâmple. Și apoi, Sfântul Apostol Pavel ne cere să ne aducem aminte de ei: „priviţi cu luare-aminte, zice el, cum și-au încheiat viaţa și urmaţi-le credinţa” (Evrei 13, 7)”. (p. 9-10).

De asemenea, domnul profesor universitar dr. Vasile Pușcaș, semnează un text cu caracter de postfață (p. 245-250), în cadrul căruia realizează, între altele, o frumoasă caracterizare a protoiereului martir, arătând că:

„Protopoul Aurel Munteanu a fost asasinat mișelește pentru că se impusese ca un adevărat lider în zona Apusenilor, Meseșului, Gilăului și Feleacului. El a dovedit, în toată perioada interbelică, dar și mai înainte, că era un creator de valori morale, religioase, sociale, economice și chiar politice. A îndreptat aceste valori către națiunea română deoarece aceasta fusese oprimată și dezavantajată, chiar discriminată rasial, până la Primul Război Mondial. Considera că elita intelectuală din Transilvania și din întreaga Românie, inclusiv cea bisericească, avea datoria să lucreze din răsputeri pentru ca națiunea română să recupereze înapoierile la care a fost supusă de Budapesta și de alți asupritori și să se înscrie constructiv în europenitate și universalitate”. (p. 247).

Apoi, Mircea Gheorghe Abrudan vine să prezinte viața celui evocat în ordine cronologică. Vorbește despre prima parte a vieții acestuia (p. 23-28) și evenimentele care i-au marcat și determinat parcursul ulterior, despre activitatea pastorală la Valea Drăganului (p. 29-44), cea de protopop al Huedinului (p. 45-72) și martiriul lui (p. 73-92). O frumoasă analiză oferă autorul atunci când vorbește despre chipul lui în posteritate (p. 93-106). De asemenea, epilogul (p. 93-106), anexele documentare (p. 109-192) și cele fotografice (p. 193-223), vin să întregească demersul anamnetic cu caracter restitutiv.

 Scopul lucrării este și el bine subliniat de către autor în partea introductivă, atunci când acesta ține să aducă în atenție faptul că:

„Mai întâi, vreau să subliniez că această monografie nu este doar un exercițiu istoriografic, ci și o mărturie de cuget și simțire românească, menită să readucă în atenția cititorilor contemporani profilul iconic al unui sacerdot exemplar din prima jumătate a secolului XX. Apoi, aș dori să se rețină că acest volum nu este îndreptat împotriva unei anumite etnii sau a unei țări, și cu toate că restituie o filă de istorie scrisă cu sudori și sânge, nu urmărește să învrăjbească pe unii împotriva altora prin redeschiderea unor răni cicatrizate, ci are menirea de a omagia o personalitate care și-a iubit din toată inima Neamul românesc și Biserica Ortodoxă, crezând, în același timp cu tărie, că în Transilvania au loc și pot trăi în pace, respect reciproc și frățietate creștină toate națiunile și confesiunile care consideră acest pământ patria lor natală”. (p. 16).        

Bine documentată și aducând în atenție o personalitate culturală și eclesiastică a secolului trecut ce nu trebuie uitată, lucrarea dedicată de către Mircea Gheorghe Abrudan protopopului Aurel Munteanu se constituie așadar într-o monografie valoroasă, ce-și va găsi cu certitudine locul atât în bibliotecile iubitorilor istoriei recente, cât și în cele ale cititorilor dornici de a afla mai multe în legătură cu istoria Huedinului.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Mircea Gheorghe Abrudan, Protopopul Aurel Munteanu (1882-1940), martir al poporului român și mucenic al Bisericii Ortodoxe, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2020.
Mircea Gheorghe Abrudan, Protopopul Aurel Munteanu (1882-1940), martir al poporului român și mucenic al Bisericii Ortodoxe, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2020.
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/maxim-morariu/" target="_self">Protos. Maxim Morariu</a>

Protos. Maxim Morariu

Doctor în teologie al Faculății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca (Summa cum laude) și doctor în științe sociale al Universității Pontificale Angelicum din Roma (Summa cum laude). A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană (ca şef de promoţie) și un masterat în ,,Consiliere Pastorală şi Asistență Psihosocială”, în cadrul facultăţii menţionate, Facultatea de Istorie și Filosofie, nivel licență (2014), și masteratul în ,,Istoria Europei de Sud-est” (2016), Institutul Ecumenic de la Bossey (Universitatea din Geneva, 2018), și a studiat la Universitățile din Kosice, Graz, Belgrad, precum și la Universitatea Pontificală Angelicum din Roma, Italia. A publicat, editat, coordonat sau tradus nu mai puțin de 32 de volume și peste 300 de studii și articole de specialitate în țară și străinătate. Este membru editorial a 8 reviste de specialitate (2 indexate Web of Science), membru fondator și redactor-șef al Revistei Astra Salvensis, recunoscută la nivel internațional, secretar științific al Despărțământului „Vasile Moga” al ASTREI Sebeș și al Centrului de Studii „Ioan Lupaș” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și cercetător asociat al Universității din Pretoria (Africa de Sud). Ca om de radio realizează emisiuni și rubrici pentru Radio Renașterea (Cluj-Napoca), Radio Trinitas (București) și Radio Someș (Bistrița) și colaborează cu portalul doxologia.ro.

Ultimele articole

Iertarea îşi are rădăcina în iubire

Iertarea îşi are rădăcina în iubire

Trebuie spus că învăţătura Domnului Hristos are o excedenţă absolută. Maximalismul moral-creştin ne cere nu numai să-i apărăm, ci să-i iubim pe vrăjmaşii noştri, să-i iertăm şi să le facem bine. În acest sens, ştiţi frăţiile voastre, că primul martir creştin, Sfântul...

Datoria Lui și îndatoririle noastre

Datoria Lui și îndatoririle noastre

Introducere Pericopa de astăzi este despre iertare. În fapt, e deschisă de un interesant preambul, creat de curiozitatea lui Petru. Acesta-L întreabă pe Învățător de câte ori pe zi ar trebui să-i ierte aproapelui care-i greșește. Și pentru a-l motiva în a pune în...

Semnificația Anului Nou Bisericesc

Semnificația Anului Nou Bisericesc

Spre deosebire de anul civil, care începe pe 1 ianuarie, anul bisericesc începe pe 1 septembrie, pentru că, după vechea tradiție, în această zi s-a început creaţia lumii şi tot în această zi şi-ar fi început Mântuitorul activitatea Sa publică. În sinagoga din Nazaret,...

Diaconul Coresi, un vrednic tipograf și ctitor al limbii române literare

Diaconul Coresi, un vrednic tipograf și ctitor al limbii române literare

De mai bine de un deceniu, în ziua de 31 august se celebrează Ziua Limbii Române, o sărbătoare laică menită să ne aducă aminte de faptul că limba română reprezintă, în fapt, fundamentul construcției și identității noastre naționale. Atunci când vorbim de limba română,...

Mai multe din Cărți vechi și noi
Pr. Prof. Nicolae Vasiu, pr. prof. Ioan Bunea, Episcopul Nicolae Ivan (1855-1936). Ctitor al reînviatei Eparhii a Vadului, Feleacului și Clujului. Studii și documente, ediția a II-a, îngrijită de pr. Iustin Tira, Editura Renașterea, 2015.

Pr. Prof. Nicolae Vasiu, pr. prof. Ioan Bunea, Episcopul Nicolae Ivan (1855-1936). Ctitor al reînviatei Eparhii a Vadului, Feleacului și Clujului. Studii și documente, ediția a II-a, îngrijită de pr. Iustin Tira, Editura Renașterea, 2015.

Prin grija părintelui Iustin Tira, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului, ampla monografie dedicată de către părinții Nicolae Vasiu și Ioan Bunea episcopului ctitor Nicolae Ivan al Clujului, a cunoscut, în anul 2015,...

30 de ani de slujire arhierească şi o carte de sărbătoare

30 de ani de slujire arhierească şi o carte de sărbătoare

S-au împlinit (n.r. la 25 februarie 2020) 30 de ani de când Mitropolitul Andrei al Clujului era înscăunat ca Arhiepiscop de Alba Iulia. Ani de bucurii duhovniceşti pentru credincioşii din Capitala reîntregirii, acolo unde Arhiepiscopul Andrei a sădit cu mare drag...

Valentin Vesa, Cunoașterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul

Valentin Vesa, Cunoașterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul

În anul 2013, cercetările dedicate Sfântului Isaac Sirul din spațiul românesc erau îmbogățite de o valoroasă lucrare, odată cu publicarea volumului intitulat: Cunoașterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul, de către tânărul doctor în teologie, pe atunci, Valentin...